Na základe údajov Microsoftu, očakávame, že 81% najväčších firiem z Fortune 100 používa Exchange server ako primárnu platformu pre email a zdielanie kalendárov

Licencovanie produktu Exchange Server 2010

Na tejto stránke nájdete odpovede na všetky otázky týkajúce sa licencovania systému Exchange Server 2010.

Licencovanie systému Exchange Server 2007 pre lokálne použitie

Táto stránka obsahuje dôležité informácie, ktoré sú nutné pre správne licencovanie systému Exchange Server 2010.

Typy licencií

Exchange Server 2010 pre lokálne použitie je licencovaný podľa modelu serverová licencia + licencia klientskeho prístupu (CAL) – presne ako v prípade licencovania produktu Exchange Server 2007. Existujú tri typy licencií:

 1. Serverové licencie

  Každé spustenej inštancii serverového softvéru musí byť priradená jedna licencia. Licencie na Exchange Server sa predávajú ako dve serverové edície:

  • Standard Edition: Určená pre poštové potreby malých až stredných organizácií a vhodná taktiež pre iné než poštové roly v rámci rozsiahlejšieho nasadenia produktov Exchange.
  • Enterprise Edition: Určená väčším organizáciám, ktoré môžu vyžadovať vyšší počet databáz poštových schránok.
 2. Licencia CAL

  Ďalej je požadovaná licencia CAL pre každého používateľa alebo zariadenie, ktoré sa k serverovému softvéru pripája. Existujú dva typy licencií CAL pre systém Exchange:

  • Standard CAL: Zaisťuje vysokú produktivitu používateľov na prakticky každej platforme, prehľadávači alebo mobilnom zariadení, pričom nové funkcie systému Exchange Server 2010 pomáhajú zvládať problémy s nadmerným objemom komunikácie a znižujú náklady na technickú podporu.
  • Enterprise CAL: Umožňuje organizáciám znížiť náklady a zložitosť, zaistiť dodržiavanie platných predpisov a poskytuje nové integrované funkcie pre archiváciu a ochranu informácií a súčasne prispieva k úsporám nákladov vďaka náhrade zastaranej hlasovej pošty službou Jednotného zasielania správ.

  Licencia Enterprise CAL je doplnkom licencie Standard CAL. Aby teda používateľ mohol využívať funkcie licencie Standard CAL, postačí mu iba licencia Standard CAL. Ak sa však chystá využívať funkcie licencie Enterprise CAL, bude potrebovať jednu licenciu Standard CAL a navyše jednu licenciu Enterprise CAL.

  Obidva typy licencií CAL fungujú s oboma edíciami serverového softvéru.

 3. Licencia External Connector

  Licencia External Connector poskytuje prístup k serveru Exchange neobmedzenému počtu klientov v situáciách, kedy je počet licencií CAL neistý.

  • Prístup prostredníctvom licencie External Connector je vyhradený pre používateľov, ktorí nie sú zamestnancami organizácie, teda napríklad partnerov, dodávateľov, zákazníkov alebo penzistov.
  • Počet potrebných licencií External Connector sa musí zhodovať s počtom serverov, ktoré organizácia nasadila do svojho prostredia Exchange.

Podrobnosti o funkciách systému Exchange 2010

Serverové licencie na Exchange Server 2010:

V oboch edíciách systému Exchange Server boli podstatne vylepšené existujúce funkcie a pridané nové. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad funkcií oboch serverových edícií systému Exchange Server 2010:

Funkcia

Standard Edition

Enterprise Edition

Databázy poštových schránok

1 – 5 databáz

6 – 100 databáz

Riadenie prístupu založené na rolách

Áno

Áno

Odolnosť prenosu

Áno

Áno

Vzdialené prostredie PowerShell

Áno

Áno

Online presúvanie poštových schránok

Áno

Áno

Webová správa

Áno

Áno

Odolnosť poštových schránok

Áno

Áno

Porovnanie so staršími verziami

V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie o odlišnostiach tejto verzie od licencií na Exchange Server 2003 a Exchange Server 2007.

 

Exchange Server 2003

Exchange Server 2007

Exchange Server 2010

Funkcia

Standard Server

Enterprise Server

Standard Server

Enterprise Server

Standard Server

Enterprise Server

Databázy poštových schránok

1 - 2

3 - 20

1 - 5

6 - 50

1 - 5

6 - 100

Obmedzenie databázového ukladacieho priestoru

75 GB

Žiadne

16 TB

16 TB

16 TB

16 TB

Klaster so zdieľaným ukladacím priestorom

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Nie

Lokálna priebežná replikácia

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Pohotovostná priebežná replikácia

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Klastrová priebežná replikácia

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Odolnosť poštových schránok

Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Z tabuľky je zrejmých niekoľko zmien, ktorými sa licencie na Exchange Server 2010 líšia od predchádzajúcich verzií. Okrem nových funkcií ide najmä o tieto skutočnosti:

 • Počet podporovaných databáz poštových schránok sa v edícii Enterprise Server zvýšil z 50 na 100.
 • V systéme Exchange Server 2003 sa obmedzenie veľkosti ukladacieho priestoru pre edíciu Standard Server líšilo od edície Enterprise Server. V systémoch Exchange Server 2007 a Exchange Server 2010 je maximálna veľkosť ukladacieho priestoru zvýšená na 16 TB pre edíciu Standard aj Enterprise Server.
 • Niekoľko voliteľných funkcií pre zaistenie vysokej dostupnosti bolo v systéme Exchange Server 2010 konsolidovaných do jedinej (Odolnosť poštových schránok), ktorá je teraz ponúkaná v edícii Standard aj Enterprise. Funkcie lokálnej priebežnej replikácie, pohotovostnej priebežnej replikácie a klastrovej priebežnej replikácie sú teraz v systéme Exchange 2010 zjednotené do funkcie Odolnosť poštových schránok. Táto funkcia umožňuje zjednodušiť prístup pre zaistenie vysokej dostupnosti a zotavenie po havárii.

Požiadavky

Pre každú inštanciu systému Exchange Server 2010 je nutné kúpiť taktiež licenciu na systém Windows Server 2008. Vyžadovaná edícia systému Windows Server závisí od toho, ktoré funkcie produktu Exchange Server 2010 hodláte využívať. V prípade serverov Exchange 2010, ktoré zaisťujú vysokú dostupnosť pomocou Odolnosti poštových schránok, je nutný buď Windows Server 2008 Enterprise, alebo Datacenter, pretože poskytujú funkcie pre prácu s klastrami. Vo všetkých ostatných typoch nasadenia Exchange 2010 postačí Windows Server Standard.

Existujú teda nasledujúce možné situácie, ku ktorým uvádzame príslušné požiadavky:

Edícia servera Exchange

Scenár

Edícia systému Windows Server

Exchange Server 2010 Standard Edition

Bez Odolnosti poštových schránok

Standard Server

Exchange Server 2010 Enterprise Edition

Bez Odolnosti poštových schránok

Standard Server

Exchange Server 2010 Standard Edition

Odolnosť poštových schránok

Enterprise alebo Datacenter Server

Exchange Server 2010 Enterprise Edition

Odolnosť poštových schránok

Enterprise alebo Datacenter Server

Licencia CAL pre Exchange 2010

Podobne ako v prípade serverových licencií boli aj licencie CAL na Exchange Server 2010 v porovnaní s predchádzajúcimi verziami systému Exchange podstatne vylepšené. V nasledujúcej tabuľke je uvedený podrobný prehľad funkcií oboch edícií licencií CAL pre systém Exchange Server 2010:

Funkcia

Standard CAL

Enterprise CAL

Std. + Ent. CAL

E-mail, Kalendár, Kontakty a Úlohy

Áno

 

Áno

Webová aplikácia Outlook (podpora prehľadávačov MS Internet Explorer, Firefox a Safari)

Áno

 

Áno

Mobilný prístup k Exchange ActiveSync

Áno

 

Áno

Funkčne bohaté prostredie aplikácie Outlook vrátane Zobrazenia konverzácie a Tipov pre e-mail

Áno

 

Áno

Riadenie prístupu založené na rolách

Áno

 

Áno

Integrácia okamžitých správ, SMS a kanálov RSS

Áno

 

Áno

Federalizované zdieľanie kalendára

Áno

 

Áno

Zásady mobilnej správy pre Exchange ActiveSync

Štandardné

Pokročilé

Všetky

Vytváranie žurnálov

Podľa databázy

Podľa používateľa alebo distribučného zoznamu

Všetky

Hlasová schránka s Jednotným zasielaním správ

Nie

Áno

Áno

Zásady uchovávania informácií

Predvolené

Vlastné

Všetky

Integrovaná archivácia

Nie

Áno

Áno

Prehľadávanie viacerých poštových schránok a zadržovanie obsahu pre právne účely

Nie

Áno

Áno

Ochrana a kontrola informácií (dešifrovanie žurnálov, pravidlá ochrany prenosu, pravidlá ochrany aplikácie Outlook, vyhľadávanie s podporou IRM, zadržovanie obsahu pre právne účely)

Nie

Áno

Áno

Multilicenční zákazníci majú licencie Enterprise CAL k dispozícii taktiež s predplatným antivírusovej a antispamovej služby Microsoft Forefront.

Funkcia

Standard CAL

Enterprise CAL vrátane služieb

Std. + Ent. CAL vrátane služieb

Forefront Security for Exchange Server

 

Áno

Áno

Forefront Online Security for Exchange

 

Áno

Áno

Porovnanie so staršími verziami

V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie o odlišnostiach licencií na Exchange Server 2010 od verzií Exchange Server 2003 a Exchange Server 2007.

 

Exchange Server 2003

Exchange Server 2007

Exchange Server 2010

Funkcia

Exchange CAL

Standard CAL

Enterprise CAL

Std. + Ent. CAL

Standard CAL

Enterprise CAL

Std. + Ent. CAL

Klient Outlook

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Správca poštových schránok

Áno

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Spravované priečinky

Nie

Predvolené

Vlastné

Všetky

Predvolené

Vlastné

Všetky

Zásady uchovávania informácií

Nie

Nie

Nie

Nie

Predvolené

Vlastné

Všetky

Pokročilé zásady pre Exchange Mobile ActiveSync

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Vytváranie žurnálov

Podľa databázy

Podľa databázy

Podľa používateľa alebo dist. zoznamu

Všetko

Podľa databázy

Podľa používateľa alebo dist. zoznamu

Všetko

Hlasová schránka s Jednotným zasielaním správ

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Okrem nových funkcií došlo v licencovaní Exchange 2010 oproti predchádzajúcim verziám k podstatným zmenám:

 • Licencia Exchange 2003 bola dodávaná iba s jedným typom licencií CAL, ale k licenciám Exchange 2007 a Exchange 2010 sú dodávané licencie CAL v edíciách Standard a Enterprise.
 • Licencia CAL pre Exchange 2003 zahŕňala práva na klienta Outlook. V prípade systémov Exchange 2007 a Exchange 2010 je licenciu na klienta Outlook potrebné kúpiť samostatne.
 • Funkcie pre správu uchovávania e-mailov sa zo Správcu poštových schránok v systéme Exchange 2003 zmenili na Spravované priečinky v Exchange 2007 a na Zásady uchovávania informácií v Exchange 2010.
 • V rámci licencie Exchange 2007 Enterprise CAL SP1 boli zavedené zásady mobilnej správy pre Exchange ActiveSync.
 • V rámci licencie Exchange 2007 Enterprise CAL bolo zavedené Jednotné zasielanie správ, Spravované priečinky a Vytváranie žurnálov podľa používateľa alebo distribučného zoznamu.

Požiadavky na systém pre licencie CAL na Exchange 2010:

Pre každú licenciu CAL pre Exchange Server 2010 existujú dve možné požiadavky na podkladové technológie Microsoft. Po prvé je vo všetkých situáciách požadovaná licencia CAL na Windows Server 2008 pre každé zariadenie. Po druhé je pre každého používateľa systému Exchange Server 2010 alebo zariadenie, ktoré sa chystá využívať funkcie IRM (Information Rights Management) nutná licencia CAL na Windows 2008 Rights Management Server (RMS).

Existujú teda nasledujúce možné situácie, ku ktorým uvádzame príslušné požiadavky:

Exchange Server

Scenár

Nutná licencia CAL pre Windows Server?

Nutná licencia CAL pre RMS?

Exchange Server 2010 Standard CAL

Využíva IRM

Áno

Áno

Exchange Server 2010 Standard a Enterprise CAL

Nevyužíva IRM

Áno

Nie

Exchange Server 2010 Standard a Enterprise CAL

Využíva IRM

Áno

Áno

Ďalšie kroky