Povedali o nás

Alojz Časný, Head of Special Developement, TEMPEST, 26. 3. 2012

Hra Milión bola pre konzultantov a technológov spoločnosti TEMPEST výzvou nielen z technologického pohľadu. Projekt si vyžadoval vytvoriť ergonomické a logické prostredie veľmi podobné realite. Zároveň sme museli zachovať vzdelávací charakter strategickej hry. Prostredie a komunikácia s používateľom je nastavená tak, aby jeho záujem neklesol a bol motivovaný študovať vzdelávacie materiály. Pomocou sofistikovaných nástrojov a s využitím dynamického cloudového prostredia Windows Azure, sa nám podarilo túto výzvu zvládnuť a teší nás úspech medzi študentmi, ktorým bol projekt primárne určený,“ komentuje riešenie
Viac...

Prof. Anton Čižmár, PhD., rektor Technickej univerzity v Košiciach, 19. 3. 2012

"So spoločnosťou Microsoft sme na podobnom podujatí v menšom rozsahu spolupracovali aj minulý rok, kde zaznamenalo pozitívny ohlas stoviek študentov. Tento rok predstavujú TechDays nielen študentskú akciu, ale prinášajú prepojenie univerzity, praxe a celej IT komunity v regióne východného Slovenska. Cieľom Technickej univerzity v Košiciach je byť centrum IT komunity a miestom, ktoré všetkým IT nadšencom umožní prístup k poznatkom o najnovších technológiách."
Viac...

Prof. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, 19. 3. 2012

Microsoft TechDays predstavuje jedinečný koncept podujatia, ktoré umožní regionálne pozdvihnutie záujmu o technológie a najmä sústredenie odborných komunít, komerčných spoločností, zástupcov škôl a organizácií a v neposlednom rade študentov, na pôde Žilinskej univerzity. Je to príklad reálneho prepojenia akademickej pôdy a praxe za účelom výmeny informácií, dialógu a najmä vytvorenia nových kontaktov a partnerstiev. Myšlienka TechDays nás od začiatku zaujala z viacerých dôvodov, predovšetkým však kvôli prepojeniu najnovších technológií s vysoko odborným obsahom a praktickými ukážkami. Podujatie takéhoto charakteru a rozmerov realizujeme so spoločnosťou Microsoft po prvý raz, no už teraz vieme povedať, že pritiahne pozornosť stoviek IT nadšencov.
Viac...

Prof. Libor Vozár, PhD., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 19. 3. 2012

Podujatia ako TechDays majú pre rozvoj IT vzdelávania a širšiu osvetu o IT nezanedbateľný prínos. Umožňujú nielen IT nadšencom, ale aj nastávajúcim pedagogickým pracovníkom v oblasti informatiky, získať potrebný prehľad o najnovších platformách a najmä dlhodobých zdrojoch informácií. Informačné technológie sa dnes už netýkajú len technicky orientovaných ľudí, ale postupne získali aj nezanedbateľné miesto v každodennom živote.
Viac...

Marián Holler, produktový manažér Sygic, január 2012

Od polovice januára Sygic prevádzkuje jednu z infraštruktúrnych služieb celosvetovo obľúbeného navigačného softvéru na cloudovej platforme Windows Azure. Využívame automatizovanú správu, pričom výhodami sú najmä flexibilita a dostupnosť zdrojov dátového centra Microsoftu. Dátová premávka a záťaž na aplikačných serveroch je tak optimalizovaná.
Viac...

Ondrej Macko, šéfredaktor PC REVUE, 27. 10. 2011, spustenie Windowspc.sk

„Myslím, že pre bežného používateľa je kategorizácia počítačov ľahko pochopiteľnými názvami vítaná. Pomôže k tomu, aby sa nakupujúci ľahko orientoval v bohatej ponuke notebookov na slovenskom trhu a zároveň stratil obavy z nesprávneho výberu.“
Viac...

Martin Morávek, člen predstavenstva Asseco Central Europe a riaditeľ BU Finance

„Partnerstvom so spoločnosťou Microsoft získavame benefity vo forme využívania licencií aj na interné použitie a Microsoft v partnerstve s nami získava silného partnera pre softvérové riešenia na trhu informačných a komunikačných technológií.”

Prof. Ing. Peter Sinčák, PhD., riaditeľ združenia Košice IT Valley

„V regióne východného Slovenska pôsobí množstvo IT firiem, ktoré využívajú produkty spoločnosti Microsoft. Naše združenie, ako IT klaster očakáva, že spoločné aktivity s Microsoftom prinesú zvýšenie vedomostného potenciálu IT odborníkov a prispejú k rozšíreniu poznatkov o trendoch v IT, ktoré používame každý deň.“

Vladimír Šišolák, hlavný vývojový inžinier Caligary

“Prechod Caligari pod spoločnosť Microsoft vnímame ako pozitívum. Umožnila nám naďalej sa rozvíjať a hlavne máme možnosť realizovať vlastné myšlienky, čo nie každá spoločnosť umožňuje. Možnosti zdrojov, ktoré ako vývojári máme k dispozícii, taktiež potešia srdce nejedného softvérového developera.”

Daniel Hardoň, redaktor PC REVUE, december 2010, Microsoft Office 2010 vs. OpenOffice 3.2.1

„Podľa nášho testu je výhodnejšie investovať do balíka Microsoft Office, na domáce použitie do edície Office pre študentov a domácnosti. Zahŕňa totiž nielen aplikácie na tvorbu textov, prezentácie a tabuliek, ale aj vynikajúci nástroj na rýchlu tvorbu poznámok.“

Marcel Šaffa, riaditeľ divízie Windows Mobile spoločnosti Resco spol. s. r. o., 8. 11. 2010

„Aj napriek tomu, že sa spôsob vývoja na mobilnej platforme Windows Phone 7 v porovnaní s jeho predchodcom Windows Mobile 5, 6 zmenil, z dlhodobého hľadiska to bola určite zmena k lepšiemu.“

„Spoločnosť Resco spol. s r.o. v súčasnosti vyvíja aplikáciu Resco Pocket Radio na všetky hlavné mobilné platformy (iPhone, iPad, Android, Windows Mobile, Windows Phone). Tento projekt nám dáva možnosť porovnať mobilné operačné systémy z pohľadu náročnosti vývoja. V štádiu plánovania sme odhadli dĺžku projektu na 3 mesiace pre každú platformu. Tento odhad sa až na malé odchýlky ukázal ako správny. Jediným výrazným rozdielom bol vývoj na Windows Phone 7. Aj keď je to úplne nová platforma a s vývojom sme začali o mesiac neskôr, než u predošlých OS, až 95% projektu sa nám podarilo zrealizovať za necelé 3 týždne. Vývoj bol “priamočiary” a aplikácia je v súčasnosti v štádiu dolaďovania a testovania.“

„V tomto prípade trvala realizácia aplikácie len 25%-30% času potrebného pri konkurenčných platformách, čo pre nás znamenalo ušetrenie nákladov za 2 mesiace vývoja. Zámerne som použil výraz “v tomto prípade”. Rozdiely vo vývoji môžu byť prípad od prípadu rôzne. S určitosťou ale môžem povedať, že vývoj na platforme Windows Phone 7 je veľmi efektívny a prekvapivo rýchly. Jasne to dokazujú aj trendy vo vývoji Resco CRM projektu, ktorý rovnako ako Pocket Radio pripravujeme pre všetky hlavné mobilné platformy.“

Štefan Dobák, obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti Gratex International, a.s., 24.6. 2010

Teší nás, že ako jeden z najstarších slovenských partnerov Microsoftu si trvale udržiavame pozíciu kľúčového partnera. Toto ocenenie, ako prejav uznania dlhodobej spolupráce, nás motivuje neustále zvyšovať kvalitu našich služieb v prospech našich zákazníkov.
Viac...

Radomír Masaryk, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie a patopsychológie, 26. 5. 2010

Výsledky z Trstenej sú veľmi povzbudivé. Môžeme predpokladať, že vhodne použité technológie v období, ktoré je mimoriadne citlivé na rozvoj kognitívnych schopností, môžu mať súvis s rozvojom kognitívnych funkcií. Tento predpoklad však bude potrebné ďalej overovať na väčších vzorkách a v dlhodobejšom meradle.
Viac... (»)

Peter Sinčák, riaditeľ Košice IT Valley, 5. 5. 2010

Predstavené technológie výrazne zvyšujú efektivitu práce vývojárov a správcov jednotlivých produktov. Programovacie techniky spoločnosti Microsoft prinášajú vizuálne programovanie a následne generovanie kódu rutinných užívateľských rozhraní, čím umožňujú užívateľom sústrediť na jadro problém.
Viac... (»)

Detlev Henze, riaditeľ výskumnej spoločnosti TÜV TRUST IT GmbH, 8. 4. 2010

Internet Explorer 8 nás presvedčil. Oproti predchádzajúcej verzii obsahuje výrazné vylepšenia v oblasti bezpečnosti a posúva vyššie latku aj pre iné prehliadače aj ich bezpečnosť. Práve prehliadač, ktorý je oknom do internetu, by mal spĺňať najvyššie bezpečnostné štandardy. Internet Explorer 8 je dnes na prvom mieste, pokiaľ sa jedná o bezpečnosť dát a systému na webe a ochranu súkromia užívateľov.
Viac... (»)

Juraj Platko, učiteľ na základnej škole v Abranovciach, 12. 3. 2010

Keďže v domácom prostredí sa žiaci rozprávajú po rómsky, ťažko sa učia slovenčinu a majú problém s vyjadrovaním sa. Odkedy sú do vyučovania zaradené technológie, oveľa rýchlejšie sa učia čítať, písať.
Viac... (»)

Miriam Kittler, riaditeľka obchodu Fun rádia, 26. 2. 2010

Z pohľadu Fun rádia je viac ako zaujímavé „prehovoriť“ na poslucháčov a potenciálnych poslucháčov aj z ich notebookov. Kombinácia vtipných systémových zvukov nahratých Adelou a Sajfom, špeciálnej verzie prehliadača, „fun“ tapiet a nového Windows 7, bola pre poslucháčov veľmi lákavá. Fun rádio je inovatívne a táto forma spolupráce priniesla nové možnosti prepojenia. Značka Fun rádio tak dáva opäť niečo viac.
Viac... (»)

Jaro Kerner, referát styku s verejnosťou a médiami Magistrátu mesta Košice, 25. 11. 2009

Cieľom memoranda (o porozumení v rámci projektu Partneri vo vzdelávaní) je zlepšiť prístup k informačným a komunikačným technológiám a k ich používaniu v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Podpisom memoranda sa obe strany zaviazali k tomu, že budú spoločne podporovať využívanie informačných a komunikačných technológií pri práci s deťmi a stimulovať vzdelávacie prostredie podporujúce poznávací i spoločenský rozvoj. Spoločne budú pôsobiť aj v oblasti vytvárania kvalitných podmienok na rozvoj a vzdelávanie pedagógov v oblasti digitálnej gramotnosti.
Viac... (»)

Viktor Kovács, spoluzakladateľ a riaditeľ CEOD, 25. 11. 2009

V čase, kedy je ťažké nájsť nielen dobrých zamestnancov, ale aj zanietených, transparentných a spoľahlivých partnerov, veríme, že vyplníme voľnú medzeru na tomto trhu. S vývojom trhu a technológií zabezpečujeme naším zákazníkom a partnerom neustály prístup k najnovším podnikovým a komunikačným aplikáciám Microsoftu a to za zlomok ceny, ktorú by ich stálo zaobstaranie si vlastného podnikového riešenia.
Viac... (»)

Fero Mikloško, módny návrhár, 26. 10. 2009

Milujem takéto kontroverzné a provokačné spojenia. Technológie sú dnes súčasťou nášho každodenného života, aj móda s nimi musí počítať.
Viac... (»)

Marián Pavel, riaditeľ zodpovedný za online aktivity vydavateľského domu Ringier Slovakia, 23. 9. 2009

Ringier už minulý rok pri spustení unikátneho systému registrácií OpenID ukázal, že sa nebojí investovať do nových, doposiaľ nepoužitých technológií, ktoré majú veľký potenciál. Dnes je prvým veľkým hráčom na Slovensku, ktorý použil Silverlight pre svoju internetovú stránku. Keď sme sa rozhodovali, na akej platforme náš systém spustíme, bez váhania sme vybrali Silverlight, pretože produktom Microsoftu dôverujeme.
Viac... (»)

Mario Minarovský, Exectuive Director spoločnosti Novell, 10. 9. 2009

Spoločnosti Novell a Microsoft sa dlhodobo snažia poskytovať občanom Slovenskej republiky čo možno najlepšie služby a produkty v oblasti IKT, svojimi aktivitami podporujú rozvoj informatizácie spoločnosti a preto toto Memorandum vidíme ako zmysluplné. Spoločnými silami máme viacej možností ako naplniť ciele Memoranda.
Viac... (»)

Peter Košovský, Agem Computers, 19. 11. 2008

V AGEM Computers predstavuje po prvých týždňoch predaj "sedmičky" 500-% nárast oproti predaju Visty. Zákazníci sa na nový operačný systém sami pýtajú a prispôsobujú tomu aj výber notebooku alebo počítača.
TASR