Microsoft na Youtube


*

Microsoft Slovakia na Youtube


*

Blogy Microsoft Slovakia

Markus Breyer (»), generálny riaditeľ Microsoft Slovakia
Markus Breyer
  • 30. decembra 2014: Pred tohtoročnými Vianocami plánujem niektorému z mojich kolegov umyť auto. Pýtate sa, prečo GM Microsoftu na Slovensku robí takéto služby svojim podriadeným? Vysvetlím... Vianočné sviatky sú obdobím, kedy nezištne a pre radosť druhých obdarúvame svojich najbližších. Som...