Bez antivírusu ohrozujete váš počítač 5,5-krát častejšie

Publikované: 17. apríla 2013

Spoločnosť Microsoft dnes vydala svoju už 14-tu správu o bezpečnosti počítačov pod názvom Security Intelligence Report (SIRv14). Počítačové vírusy sú najrozšírenejšou globálnou hrozbou. Na Slovensku je v priemere 22% počítačov bez ochrany, čím sa vystavujú riziku infikovania vírusom a možnej straty svojich dát.


Microsoft vydáva štúdiu Security Intelligence Report dvakrát do roka s cieľom informovať verejnosť o najrozšírenejších globálnych hrozbách, aby používatelia mohli chrániť seba ako aj svoje organizácie. SIRv14 obsahuje dáta z druhej polovice roka 2012 zozbierané z viac ako miliardy počítačov po celom svete. Štúdia okrem analýzy hlavného globálneho problému ohrozenia vírusmi, odhalila aj dôležitý trend súvisiaci s antivírusmi. V priemere 2,5 z 10 počítačov nepoužíva aktualizáciu antivírusového programu. Bez tejto dôležitej ochrany je pravdepodobnosť nakazenia počítača malvérom až 5,5-krát vyššia. Antivírus nielen chráni počítače pred vírusmi, ale tiež odstraňuje infekcie a najmä chráni súkromie užívateľov.

"Ľudia intuitívne pochopili, že zamknutie dverí slúži ako ochrana pred vlámaním. Počítačová bezpečnosť je v podstate rovnaká. Surfovanie na internete bez aktualizácie antivírusového programu je ako nechať otvorené dvere pre zločincov," povedal Tim Rains, riaditeľ divízie Microsoft Trustworthy Computing.

Štúdia vysvetľuje niektoré z najrozšírenejších hrozieb, ktorým čelia spotrebitelia v online priestore:

  • Premýšľajte predtým ako klikáte: antivírus detekuje a odstraňuje škodlivé e-mailové prílohy. Za štvrtý štvrťrok ich takto Microsoft odstránil z takmer 3 miliónov počítačov. Bežne sa s týmto typom hrozby stretávame pri otváraní PDF alebo wordovských dokumentov, ktoré boli pred odoslaním upravené.
  • "Lovci" výhodných nákupov pozor: Keygen, ohrozenie často spájané s malvérom, bolo za posledný štvrťrok 2012 detekované takmer 7 miliónkrát. Najmä vyhľadávanie bezplatných alebo zľavnených softvérov, filmov a hier podstatne zvyšuje riziko tejto hrozby.

Na Slovensku bolo v druhej polovici roku 2012 bez ochrany v priemere 22% počítačov. Pre porovnanie, celosvetový priemer sa pohybuje na úrovni 24%. Lepšie sa v rebríčku umiestnilo napr. Belgicko (21%), Česká republika (19%), Taliansko (21%), naopak horšie výsledky boli zaznamenané v USA (26%), Maďarsku (25%), na Malte (25%). Spomedzi 100 krajín, ktoré boli zahrnuté do prieskumu dosiahlo najnižšie percento nechránených počítačov Fínsko (15%), najvyššie bolo v Sýrii (46%).

Existuje viacero dôvodov, prečo sú počítače nechránené:

  • skúšobná doba antivíru vypršala alebo je už zastaralý
  • antivírus bol blokovaný
  • ľudia si všeobecne neuvedomujú dôležitosť ochrany svojich počítačov a tak si antivírus neinštalujú

Pokiaľ chcete zistiť, či používate aktualizovaný antivírusový softvér, skontrolujte si nastavenia zabezpečenia počítača. Pokiaľ používate Windows 8, antivírus mate automaticky zabudovaný v systéme. "Prostredníctvom správnych opatrení na ochranu počítača vrátane najzákladnejšieho kroku inštalácie antivírusového programu, môžete výrazne znížiť riziko toho, že sa stanete obeťou niektorej z mnohých online hrozieb," dodal Rains.
Viac informácií o Security Intelligence Reporte nájdete na webstránke alebo na oficiálnom blogu.

V kontinuálnej snahe udržať údaje ľudí bezpečné, spoločnosť Microsoft oznámila aktualizáciu konta Microsoft, ktorá umožňuje ľuďom zapnutie verifikácie v dvoch krokoch. Táto dvojstupňová verifikácia sa spustí v priebehu nadchádzajúcich 48 hodín a budú z toho ťažiť všetky produkty využívajúce Microsoft účet vrátane: Windows, Windows Phone, Outlook.com, SkyDrive, Office, Skype. Detaily nájdete na Oficiálnom blogu Microsoftu.

Hneď ako bude služba dostupná, používatelia budú mať možnosť zapnúť si túto vyššiu úroveň bezpečnosti. Používateľ zadáva informáciu iba raz pri prihlásení. Táto informácia zahŕňa napríklad heslo a kód, ktorý je zaslaný do telefónu alebo na email, ktoré sú spojené s účtom používateľa. Dvojitá verifikácia chráni ľudí všade – na Windows 8, v rámci každého prehliadača a dokonca aj v rámci Microsoft aplikácií a služieb iOS a Android zariadení.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk