Slovenské dievčatá sa IT neboja, mnohé zvažujú štúdium IT smerov aj na vysokej škole

Publikované: 20. mája 2013

Podujatie DigiGirlz, ktoré sa minulý piatok konalo v spoločnosti Microsoft Slovakia, zavŕšilo Európsky týždeň počítačových zručností, ktorý prebiehal aj na Slovensku. Na druhom ročníku podujatia sa stretlo 40 žiačok stredných škôl, ktoré spolu so zamestnancami firmy venovali téme IT vzdelávania pre ženy. Tie záujem o IT vzdelanie majú.


Popularita IT vzdelávania pomaly rastie, stále však prevažuje u mužskej populácie. DigiGirlz logo Zvýšiť jeho atraktivitu a spropagovať štúdium technických smerov medzi dievčatami bolo cieľom podujatia DigiGirlz, ktoré spoločne zorganizovali spoločnosti Microsoft Slovakia a Junior Achievement Slovensko.

Cieľom podujatia bolo ukázať žiačkam 2. a 3. ročníka stredných škôl naozajstnú atmosféru v IT spoločnosti, priblížiť im, ako vyzerá každodenný život v nej a aké výhody práca v IT prináša. Študentky na úvod privítala Melissa Pailthorp, manažérka pre CSR a Public Affairs projekty pre región strednej a východnej Európy zo spoločnosti Microsoft, spolu s predstaviteľmi neziskovej organizácie Junior Achievement. Následne im o svojich prvých plánoch so zamestnaním a aktuálnych skúsenostiach porozprávali zamestnanci spoločnosti Microsoft. Do programu boli zaradené aj krátke prezentácie aplikácií pre Windows 8, ale aj počítačových videohier a mladých talentov. Na záver dňa žiačkam riaditeľka ľudských zdrojov Microsoft Slovakia, Petra Fürbecková, odovzdala rady, ako si začať budovať svoju kariéru už teraz.

pic1

Podujatia DigiGirlz sa zúčastnilo 40 žiačok stredných škôl.

"Pre mňa bolo úžasné vidieť priestory takejto spoločnosti. Videli sme, že ľudia chodia do práce s úsmevom na tvári a v neformálnom oblečení a všetci rozprávajú po anglicky. Úvodné slová Melissy Pailtrop ma motivovali sa viac venovať angličtine, pretože na škole máme málo takýchto príležitostí a dnes to videli v praxi. Páčili sa mi aj ostatné prednášky, pretože sme sa hneď vedeli vžiť do práce ľudí v tejto firme. Bolo z nich cítiť, že ich baví to, čo robia a prácu berú aj ako zábavu. Viem si predstaviť, že by som tu pracovala po skončení vysokej školy ", zhodnotila podujatie žiačka Mária Víghová z Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave.

"Podujatie DigiGirlz 2013 bola úžasná akcia, na ktorej mali dievčatá stredných škôl možnosť nielen vidieť príjemné prostredie spoločnosti Microsoft, ale sa aj stretnúť s jej zamestnancami. Úspešní ľudia im porozprávali svoje životné osudy, aká bola ich cesta, kým sa dostali k práci, v ktorej sú šťastní a ktorá ich napĺňa. Práve tu mohli dievčatá zistiť, aké je dôležité vzdelanie a cudzie jazyky. Dali ste im obrovskú motiváciu. Dúfam, že budete v podobných podujatiach pokračovať, lebo v dnešnej dobe motiváciu mladí ľudia veľmi potrebujú ", doplnila učiteľka Mgr. Zlatica Baxová zo Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave.

pic2

Melissa Pailthorp, manažérka pre CSR a Public Affairs projekty pre región strednej a východnej Európy, Microsoft.

"Už prvý ročník DigiGirlz na Slovensku naznačil, že takéto podujatie dáva zmysel. Druhý ročník ukázal, slovenské dievčatá sa IT neboja a mnohé zvažujú jeho štúdium do budúcnosti, čo je dôležité nielen pre ich kariéru, ale aj celkový rozvoj spoločnosti. V úsilí podporovať povedomie o vzdelávaní v IT, ale aj samotné vzdelávanie budeme preto pokračovať aj naďalej ", doplnila Melissa Pailthorp, manažérka pre CSR a Public Affairs projekty pre región strednej a východnej Európy zo spoločnosti Microsoft.

Žiačky sa mohli na podujatie prihlásiť online, ich účasť bola bezplatná.


Viac o neziskovej organizácii Junior Achievement Slovensko

JASR už od roku 1992 poskytuje mladým ľuďom od 10 rokov nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie formou zážitkového učenia. V súčasnosti má JASR viac ako 225 000 absolventov a pýši sa mnohými úspechmi či oceneniami zo súťaží nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk