World Partner Conference 2013: Malé a stredné podniky podporujú sociálne siete na pracovisku

Publikované: 10. júla 2013

Pre naplnenie svojich obchodných cieľov používajú firmy všetkých veľkostí aj sociálne nástroje, ako napríklad intranet, videokonferencie či sociálne siete. Používajú ich rôznymi spôsobmi, ktoré vytvárajú nové možnosti v spolupráci s partnermi a v ďalšom predaji. Vyplýva to z výskumu, ktorý zverejnila spoločnosť Microsoft na výročnej partnerskej konferencii World Partner Conference.


Výskum realizovala prieskumná agentúra Ipsos na vzorke takmer 10 000 koncových používateľov zo sektora malých, stredných aj veľkých firiem, celkovo z 32 krajín sveta. Výsledky ukázali, že malé a stredné firmy (SMB) okrem používania intranetu, instant messagingu, používajú pre obchodné účely aj ďalšie sociálne nástroje. Na druhej strane, veľké podniky (Enterprise) sú viac naklonené nasadzovaniu menšieho počtu dominantnejších nástrojov na spoluprácu.

Hlavné výsledky štúdie:

Graf

Najviac spomínané bariéry použitia sociálnych sietí vo firmách:

Graf

„Technológie na spoluprácu v rámci sociálnych médií predstavujú príležitosť pre partnerov, ktorí zaznamenali silný dopyt zo strany koncových používateľov. Platí to rovnako pre veľké spoločnosti, ako aj pre malé a stredné spoločnosti,“ povedal Jon Roskill, viceprezident, Worldwide Partner Group, spoločnosť Microsoft. „Každý segment používa tieto technológie inak: malé a stredné podniky považujú za prijateľnejšie verejné FTP / cloud úložisko, externé sociálne siete a blogové platformy, zatiaľ čo veľké podniky jednoznačne preferujú intranety, tímové lokality a videokonferencie. Tieto rozdiely predstavujú veľké príležitosti aj pre obchodných partnerov a v spoločnosti Microsoft sme odhodlaní pomôcť im využiť potenciál v tomto priestore. Veríme, že spoločnosť Microsoft má odborné znalosti, portfólio a víziu na to, aby sa budúcnosť takejto spolupráce na pracovisku stala realitou," dodal Jon Roskill.

„Konzumerizácia IT podstatne zmenila spôsob, akým dnešné spoločnosti komunikujú a v rámci firemných sociálnych sietí podporujú aj model BYOD (bring your own device)," povedala Rebecca Sizelove z Ipsos Public Affairs. „Stále však existujú rozdiely v tom, ako jednotlivé malé a stredné firmy a podniky tieto nástroje používajú a mnohí odborníci stále potrebujú nové školenia o tom, ako im sociálne médiá môžu byť v plnení ich cieľov nápomocné. To vytvára príležitosť aj pre dodávateľov relevantných služieb.”

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk