Spoločnosť Microsoft otvorila nové centrum boja proti online kriminalite „Cybercrime Center“

Publikované: 20. novembra 2013

Microsoft Cybercrime Center so sídlom v Redmonde sa bude sústreďovať na celosvetový boj proti virtuálnej kriminalite. Kombinuje právne a technické znalosti spoločnosti Microsoft s najmodernejšími nástrojmi, technológiami a znalosťami. Predstavuje tak novú éru v boji proti zločinu na internete.


Veľká časť práce, komunikácie a každodennej agendy v práci či doma sa presunula do online. Každý rok sa však práve prostredníctvom internetu ukradnú osobné dáta a financie miliónom používateľov na celom svete. Cieľom Microsoft Cybercrime Center je riešiť tieto zločiny, vrátane rizík spojených so škodlivým softvérom (tzv. malvér), botnetmi, krádežami autorského (duševného) vlastníctva a mnohými ďalšími.

„Microsoft Cybercrime Center je miesto, kde sa naši odborníci stretávajú so zákazníkmi a partnermi s jediným cieľom - udržať online prostredie bezpečné,” povedal David Finn, zástupca riaditeľa oddelenia, ktoré proti kyber zločinom bojuje. “Kombinácia efektívnych nástrojov a technológií so správnymi zručnosťami a novými perspektívami, môže zvýšiť bezpečnosť využívania internetu pre každého.“

Spoločnosť Microsoft pripravuje takéto centrá aj v ďalších krajinách. V pláne je vytvorenie dvanástich satelitných kancelárií po celom svete: v Pekingu, Berlíne, Bogote, Bruseli, Dubline, Edinboro (USA), Gurgaon (India), Hong Kongu, Singapure, Sydney a vo Washingtone D.C. Tieto miesta pomôžu lepšie identifikovať a analyzovať malvér a kriminalitu v oblasti duševného vlastníctva, a umožnia tak šíriť najefektívnejšie postupy v boji proti virtuálnej kriminalite.

Centrá využívajú prelomové technológie od spoločnosti Microsoft, ktoré umožňujú vizualizáciu a identifikáciu globálnych kybernetických hrozieb vznikajúcich v reálnom čase. Výborným príkladom je SitePrint, ktorá on-line mapuje organizované zločinecké siete či PhotoDNA, kľúčová technológia v boji proti detskej pornografii. Ďalšími využívanými nástrojmi budú Cyberforensics, nová vyšetrovacia schopnosť, ktorá detekuje globálnu virtuálnu kriminalitu, vrátane online podvodov a krádeží identity, alebo Cyberthreat, súbor zručností od Microsoftu zameraný na cielené škodlivé útoky botnetov.

Cybercrime Center poskytuje miesto aj pre aktivity tretích strán a partnerov. Odborníkom po celom svete má v rámci kyber priestoru umožniť bezpečne spolupracovať s odborníkmi z Microsoftu, keď to bude potrebné. Obohatí tak partnerstvá vo všetkých odvetviach priemyslu, v akademickej obci, pri vymáhaní práv a pri zákazníkoch, ktorí sú dôležitými partnermi spoločnosti Microsoft v boji proti virtuálnej kriminalite. S takmer 100 právnikmi, vyšetrovateľmi, technickými odborníkmi a forenznými analytikmi na celom svete, Microsoft Cybercrime Center ponúka nové možnosti pre vyššiu bezpečnosť v online prostredí pre všetkých ľudí.

Viac informácií o Cybercrime Center môžete nájsť na http://www.microsoft.com/news/presskits/dcu.


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk