Microsoft prieskumy trhu

Publikované: 8. januára 2006

V spoločnosti Microsoft často využívame služby tretích strán na realizáciu prieskumov v našom mene. Nižšie su spoločnosti, ktoré pre našu spoločnosť vykonávajú prieskumy trhu.

Spoločnosti na prieskum trhu:

  • comScore SurveySite
  • GMI
  • Taylor Nelson Sofres (TNS)