MSDN Newsletter

.NET Bulletin

.NET Bulletin

Mesačný elektronický bulletin prinášajúci informácie pre softvérových architektov a vývojárov. Nechýbajú v ňom pozvánky na akcie a semináre, softvér na prevzatie a komunitné okienko.

Vývojárske spoločnosti

Vývojárske spoločnosti

Mesačný elektronický bulletin pre spoločnosti alebo jednotlivcov, ktorí sa vytvárajú a predávajú vlastný softvér. Nechýbajú v ňom pozvánky na akcie a semináre.

MSDN fóra

MSDN fóra

Zapojte sa do diskusie a získajte odpovede na vaše otázky od odborníkov z komunity.

Akcie pre vývojárov

Akcie pre vývojárov