Aktivácia MSDN benefitov

MSDN Subscription je balík obsahujúci mnoho výhod, ktoré je treba po získaní Microsoft Visual Studia vrátane MSDN Subscription aktivovať = priradiť benefity konkrétnym jednotlivcom.

Aktivácia benefitov sa odlišuje podľa typu licencie, ktorú ste si kúpili a to buď ako jednoročné predplatné v krabicovej verzii alebo ako viacročnú elektronickú licenciu.

1

Krabicová verzia

25miestne aktivačné číslo nájdete na aktivačnom formulári v krabici. Ochrannú fóliu odstráňte zo stieracieho kupónu opatrným zoškrabaním! Aktivácia nového predplatného aj predĺženia sa vykonáva na týchto stránkach. Pri obnovovaní staršieho predplatného je treba vykonať aktiváciu čím skôr a nadväznosť na predošlé predplatné sa dokazuje zadaním pôvodného Subscription ID.

Pre prípadnú reklamáciu si uložte číslo PID (je vygenerované na konci aktivácie), kopiu údajov o predplatiteľovi a adrese dodania. Približne za 14 pracovných dní by malo prísť poštou fyzické potvrdenie predplatného prípadne prvá dodávka DVD médií, ak ste si ich aktivovali.

Aktiváciu nového predplatného MSDN (krabicovej verzie) môžete vykonať aj neskôr v čase, ktorý nebude presne zodpovedať dátumu získania. K skráteniu doby 12 mesiacov neprichádza. Pri veľkom odstupe dátumu aktivácie od dátumu nákupu však môže prísť k zmene podmienok fungovania jednotlivých úrovní predplatného. Pri aktivácii predĺženia predplatného MSDN Renewal (krabicovej verzie) je treba zachovať nádväznosť budúceho predplatného a aktiváciu vykonať pred expiráciou končiaceho predplatného. Nadväznosť na predošlé predplatné sa overuje pri aktivácii zadaním pôvodného devätmiestneho Subscription ID.


2

Multilicenčná verzia

Pri elektronických licenciach je treba registrovať MSDN čo najskôr od podpísania zmluvy, inak predplatné beží bez úžitku a nie je možné pristupovať na stránku Downloads. O média, na ktoré vznikne nárok podľa podmienok danej multilicencie, musíte požiadať najneskôr 60 dní pred ukončením zmluvy. Predĺženie predplatného, tzv. Software Assurance (SA), je potrebné registrovať čo najskôr, tj. v mesiaci expirácie pôvodného predplatného MSDN alebo v nasledujúcom mesiaci.

Pri elektronických zmluvách je registrácia a aktivácia dvojúrovňová:

  • Najskôr sa registruje zmluva ako celok (zmluva často obsahuje aj mnoho iných produktov ako OS, MS Office, servery atď.) a to na stránkach Volume Licensing Service Center (VLSC). Sú spoločné pre všetky typy zmlúv Microsoft Open License, Open Value aj Select a Enterprise Agreement. Pre prihlásenie na VLSC web je treba použiť Live ID (predtým Passport).
  • Potom prejdite na samotnú aktiváciu MSDN benefitov (.CZ). Tú môže vykonať administrátor MSDN (pri Open License to môže byť aj osoba, ktorá má k dispozícii číslo zmluvy, pri ostatných multilicenčných zmluvách to môže byť iba osoba, ktorá dostane od hlavnej kontaktnej osoby danej multilicenčnej zmluvy oprávnenie k prístupu). Podrobnosti o aktivácii nájdete tu (.CZ).