Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

SQL Server 2008: Testy typovou úlohou

Využite výhody v podobe špičkového výkonu a škálovateľnosti pri najnižších prevádzkových nákladoch, ktoré systém SQL Server 2008 zaisťuje pri nasadení v reálnych databázových aplikáciách a ktoré sú overené štandardizovanými typovými úlohami TPC organizácie Transaction Processing Performance Council.

O testoch typovou úlohou TPC

  • Nezisková organizácia TPC (Transaction Processing Performance Council), www.tpc.org (»), definuje testy typovou úlohou (») pre meranie výkonu pri spracovaní transakcií a databázových operácií, ako sú napríklad TPC-E a TPC-H, a taktiež zverejňuje objektívne výsledky týchto testov. Testy TPC majú veľmi prísne požiadavky vrátane testov spoľahlivosti a odolnosti a každý z testov podstupuje nezávislý audit. Medzi členov rady TPC patrí väčšina najvýznamnejších výrobcov databáz a dodávateľov hardvérových systémov.
  • Výrobcovia sa zúčastňujú testovania TPC, aby objektívne preukázali výkon a pomer cena/výkon svojich produktov v regulovanom prostredí a aby na základe technológií využívaných v testovacom procese mohli vytvárať robustnejší a škálovateľnejší softvér a hardvér. Nezávislí audítori certifikujú dosiahnuté výsledky v testoch typovou úlohou a organizácii TPC ich odovzdávajú spolu s úplnou správou. Tieto správy sú k dispozícii na webovej lokalite organizácie TPC (»). Testy typovou úlohou TPC taktiež merajú pomer cena/výkon systému ako podiel celkovej ceny testovaného systému a jeho výkonu. Jednotkou tohto pomeru je počet transakcií za sekundu (tpsE) pre test TPC-E a počet dopytov za hodinu (QphH) pre test TPC-H.
  • Test TPC-E (»), prestavený vo februári 2007, pre meranie výkonu operácií OLTP (online spracovanie transakcií), predstavuje do značnej miery reprezentatívnu vzorku bežných zákazníckych nasadení. Na rozdiel od svojho predchodcu, testu TPC-C, využíva test TPC-E komplexnú, avšak realistickú databázovú schému a požaduje bežné funkcie ako referenčná integrita a úložisko chránené technológiou RAID.
  • Test typovou úlohou TPC-H (») je určený pre podporu rozhodovania. Je tvorený balíkom obchodne orientovaných náhodných dopytov a súbežných modifikácií dát. Dopyty a dáta zapisované do databázy boli zvolené tak, aby boli do značnej miery relevantné pre širokú vzorku organizácií. Tento test emuluje systémy pre podporu rozhodovania, ktoré skúmajú veľké objemy dát, vykonávajú dopyty s vysokým stupňom zložitosti a zodpovedajú dôležité obchodné otázky.

Odbor

Aplikácia

Spoločnosť

Výsledok

TPC-E*

NEC

Nový svetový rekord: 1126 tpsE na 32-procesorovom (64-jadrovom) serveri Itanium (AsAmA2)(1)

Prvý výsledok testu TPC-E na 64-cestnom serveri

Prekonáva predchádzajúci rekord o 70 %

TPC-E*

IBM

479 tpsE na 4-procesorovom (16-jadrovom) serveri Xeon(2)

14-percentný nárast výkonu v porovnaní s konfiguráciou SQL Server 2005 a Windows Server 2003

Najvyšší výkon na 4-soketovom serveri

TPC-H** (10TB)

HP

Prvý výsledok systému SQL Server na platforme Windows Server v kategórii 10 TB(3)

63 tisíc QphH na 32-procesorovom (64-jadrovom) serveri Itanium [Superdome]

Zdroj: Transaction Processing Performance Council (www.tpc.org (»))

(1) Výsledok k 27. 2. 2008. NEC Express5800/1320Xf (1 126 tpsE), 2771 USD/tpsE, k dispozícii 30. 8. 2008

(2) Výsledok k 27. 2. 2008. IBM System x3850 M2, 479 tpsE, 1591 USD/tpsE, k dispozícii 30. 8. 2008

(3) Výsledok k 27. 2. 2008. HP Integrity Superdome, 63 650 QphH@10TB, 38,54 USD/QphH@10TB, k dispozícii 30. 8. 2008


Partneri

Typ aplikácie

Spoločnosť/aplikácia

Výsledok

MES (Manufacturing Execution Systems, výrobné prevádzkové systémy)

Camstar

Rekordný výsledok 205 MES a 60-percentná úspora miesta vďaka kompresii databázy

Rekordný výsledok 205 MES (Manufacturing Execution System) transakcií za sekundu a 60-percentná úspora miesta vďaka kompresii databázy boli dosiahnuté aplikáciou Camstar MES v systéme SQL Server 2008 a Windows Server 2008.

ERP (Enterprise Resource Planning, podnikové plánovanie zdrojov)

Microsoft Dynamics AX

Rekordné 70-percentné vylepšenie priepustnosti, škálovateľnosti a času odozvy

Testy typovou úlohou ukazujú rekordné 70-percentné vylepšenie priepustnosti, škálovateľnosti a času odozvy, teda maximalizáciu výkonu pri súčasnej minimalizácii rastu veľkosti databázy vďaka kompresii dát v systéme SQL Server 2008.

CRM (Customer Relationship Management, riadenie vzťahov so zákazníkmi)

Microsoft Dynamics CRM

Rekordný výsledok 24 000 súbežných používateľov s časom odozvy kratším než jedna sekunda

Testy typovou úlohou ukazujú, konfigurácia Microsoft Dynamics CRM 4.0, SQL Server 2008 a Windows Server 2008 pre podnikové nasadenia dosiahla rekordný výsledok 24 000 súbežných používateľov s časom odozvy kratším než jedna sekunda. Ďalšie informácie (US)

ERP (Enterprise Resource Planning, podnikové plánovanie zdrojov)

SAP

Svetový rekordný výsledok 34 000 používateľov systéme SQL Server 2008 v 3-úrovňovom teste typovou úlohou SAP Sales and Distribution (SD) Standard Application na 4-procesorovom serveri s využitím odborového štandardu blade serverov(6)

Tento najnovší výsledok testu typovou úlohou ukazuje takmer trojnásobný nárast priepustnosti za posledné štyri roky na štandardnom hardvéri(4)(5). Demonštrovaná priepustnosť systému SQL Server 2008 x64 a Windows Server 2008 x64 prevádzkovaného na štandardnom hardvéri by mala podľa očakávaní pokrývať potreby škálovateľnosti najmenej 97 % všetkých nasadení systému SAP na svete.

SQL Server zostáva pre SAP platformou s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo. Štúdia 68 zákazníkov systému SAP/ERP, vykonaná nezávislou organizáciou Wipro Technologies, ukazuje, že „migrácia na Microsoft SQL Server sa zákazníkom SAP/ERP veľmi vyplatí“. Táto štúdia konštatuje, že „migrácia prostredia SAP/ERP na SQL Server môže obmedziť neplánované prestoje o viac než 20 %“, „znížiť náklady na IT personál o takmer 25 %“ a „znížiť náklady na priebežnú podporu softvéru až o 85 %“. Prevziať štúdiu (US)

Ďalšie informácie na lokalite Microsoft | SAP Customer Information Center (US)

Správa životného cyklu produktov

Siemens Teamcenter

Najrozsiahlejší test typovou úlohou v aplikácii spoločnosti Siemens pre správu životného cyklu produktov

Konfigurácia Siemens Teamcenter 2007, SQL Server 2008 a Windows Server 2008 dosiahla v teste škálovateľnosti výsledok 5000 súbežných používateľov a 50-percentné zníženie veľkosti databázy vďaka kompresii. Ďalšie informácie (US)

(4) Číslo certifikátu 2003039: Aplikačný benchmark SAP SD Standard R/3 Enterprise 4.70 v 3-vrstvovej konfigurácii certifikovaný 14. júla 2008. Počet používateľov a počítačov: 11 200 SD (Sales & Distribution) s priemerným časom odozvy dialógového okna: 1,90 sekundy v systéme Windows 2003 Enterprise Edition, SQL Server 2000 na relačnom databázovom serveri. Konfigurácia: Server RDBMS (server pre správu relačných databáz): HP ProLiant Model DL760 G2, 8-cestný SMP, Intel Xeon MP, 2,8 GHz, 2 MB L3 cache, hlavná pamäť 8 GB. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite na adrese http://www.sap.com/benchmark (»).

(5) Číslo certifikátu 2005030: Aplikačný benchmark SAP SD Standard R/3 Enterprise 4.70 v 3-vrstvovej konfigurácii certifikovaný 27. júla 2008. Počet používateľov a počítačov: 18 000 SD (Sales & Distribution) s priemerným časom odozvy dialógového okna: 1,87 sekundy v systéme Windows Server 2003 Enterprise Edition (64-bit) a SQL Server 2005 (64-bit) na relačnom databázovom serveri. Konfigurácia: Databázový server: HP ProLiant DL585, 4-cestný SMP, Dual-core AMD Opteron Model 875 (2,2 GHz), 128 KB L1 cache, 2 MB L2 cache, hlavná pamäť 32 GB. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite na adrese http://www.sap.com/benchmark (»).

(6) Číslo certifikátu 2008003: Aplikačný benchmark SAP SD Standard SAP ERP 6.0 (2005) v 3-vrstvovej konfigurácii certifikovaný 26. februára 2008. Počet používateľov a počítačov: 34 000 SD (Sales & Distribution) s priemerným časom odozvy dialógového okna: 1,99 sekundy v systéme Windows Server 2008 Enterprise Edition (64-bit) a SQL Server 2008 (64-bit) na relačnom databázovom serveri. Hardvérová konfigurácia servera RDBMS (server pre správu relačných databáz): HP ProLiant BL680c G5, 4-procesorový/16-jadrový/16-vláknový Quad-Core Intel Xeon E7340 / 2.40GHz, 64 GB RAM. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite na adrese http://www.sap.com/benchmark (»).


Výkon ETL

Aplikácia

Spoločnosť

Výsledok

Výkon ETL

Unisys

Načítanie 1 TB dát za menej než 30 minút pomocou nástrojov pre ETL

32-procesorový (64-jadrový) server [ES7000]

Svetový rekord v rýchlosti načítania dát v rámci operácií ETL


 

©2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft