Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Porovnanie produktu SQL Server s riešením IBM DB2

Migrácia zákazníkov

 • Scandinavian Airlines (US)
  Letecká spoločnosť Scandinavian Airlines presúva svoj dátový sklad na SQL Server, a tým zlepšuje prístup k podnikovým dátam a znižuje náklady o 50 percent.
 • The Progressive Group (US)
  Spoločnosť The Progressive Group zvyšuje vďaka migrácii na SQL Server dynamiku podnikania.
 • Bovespa (US)
  Bovespa: Brazílska burza migruje na SQL Server, aby dokázala denne spracovávať 110 000 obchodných transakcií v hodnote 1,5 miliardy USD.
 • Danske Supermarket (US)
  Danske Supermarket so 100 obchodmi presúva analytickú databázu z produktu DB2 na SQL Server.
 • Insurance Firm (US)
  Poisťovacia spoločnosť prechádza z produktu DB2 na SQL Server: nižšie náklady, vyššia škálovateľnosť.
 • Indiana University (US)
  Indiana University získava prechodom z produktu DB2 na SQL Server lepšie možnosti správy a vyšší výkon.

Microsoft SQL Server 2008 ponúka vyšší výkon a škálovateľnosť, vyššiu dostupnosť, najlepšie zabezpečenie v odbore, ľahšiu spravovateľnosť, vylepšenú produktivitu pre vývojárov, najlepšie možnosti pre business intelligence a dátové sklady, platformu pre online spracovanie transakcií na systémoch mainframe a integráciu so systémom SAP, a to pri nižších celkových nákladoch na vlastníctvo než produkt IBM DB2. Z týchto dôvodov migrovalo množstvo spoločností z produktu DB2 na SQL Server. SQL Server je teraz z hľadiska podielu na trhu s novými licenciami na RDBMS uprednostňovanejšie riešenie než DB2 (US).

Celkové náklady na vlastníctvo a návratnosť investícií

 • Počiatočné náklady na nadobudnutie sú nižšie než pri produkte IBM DB2. Vynikajúci pomer cena/výkon servera SQL Server znižuje náklady na hardvér.
 • SQL Server 2008 automatizuje, optimalizuje alebo eliminuje rad rutinných úloh správy databázy a súčasne znižuje náklady na správu databázy pod náklady na produkt IBM DB2 (»).
 • SQL Server 2008 zahŕňa funkcie, ktoré si musia zákazníci IBM DB2 zakúpiť ako ďalšie doplnky, vrátane týchto: všetky komponenty pre business intelligence, generovanie zostáv, vytváranie analýz, ETL, možnosti XML, dátové sklady, zabezpečenie a optimalizácia výkonu.
 • Náklady na licencie SQL Server sú nižšie než náklady na produkt IBM DB2, pričom sú znižované priebežné náklady na vlastníctvo a zvyšuje sa návratnosť investícií. Licencia na produkt DB2 môže byť päťnásobne až šesťnásobne drahšia než licencia na SQL Server, pričom licencia pre viacjadrové procesory je ešte drahšia.

Prípadové štúdie: Zákazníci dávajú prednosť produktu SQL Server pred produktom DB2

Výkon a škálovateľnosť

SQL Server ponúka vyšší výkon a škálovateľnosť než produkt IBM DB2.


Prípadové štúdie

 • Citi Group využíva na serveri SQL Server riešenie Lava market montage (US) s viac než 200 000 aktualizáciami za sekundu.
 • Spoločnosť Xerox (US) spravuje pomocou servera SQL Server 7 miliónov transakcií za deň s dostupnosťou 99,999 %.
 • Spoločnosť American Power Conversion (US) migrovala na riešenie SQL Server Enterprise Edition. Výsledkom je o 100 % rýchlejšia odozva a úspora 800 000 USD.
 • Spoločnosť VHA (US) migrovala z riešenia Mainframe/DB2 na produkt SQL Server. Zvýšila sa tým efektivita softvéru PeopleSoft o 25 %, skrátil sa čas replikácie o 89 % a výrazne sa znížili celkové náklady na vlastníctvo.
 • Spoločnosť Countrywide Home Loans (US) dala prednosť produktu SQL Server pred produktom IBM DB2, pretože potrebovala vyšší výkon a vyššiu dostupnosť.
 • IT oddelenie spoločnosti Microsoft (US) využíva SQL Server pre 27-terabajtový nástroj Global Forensic Security.
 • Spoločnosť Nasdaq (US), popredná svetová spoločnosť poskytujúca služby technologického akciového trhu a rezervačného systému v reálnom čase, spracováva pomocou servera SQL Server 5 000 transakcií za sekundu.
 • Systém Unisys UPSS (US), 23-terabajtová inštalácia servera SQL Server, získala ocenenie Top 10 pre špičkové zaťaženie dátového skladu.
 • Spoločnosť Premier BankCard (US) inovovala svoj 12-terabajtový dátový sklad a databázu OLTP na SQL Server.
 • Spoločnosť Danske Supermarket (US) inovovala svojich 600 GB multidimenzionálnych dátových kociek a viac než 10 TB dát pre business intelligence na službu Microsoft SQL Server Analysis Services.

Vysoká dostupnosť

SQL Server zaisťuje najvyššiu úroveň dostupnosti bez ďalších nákladov s najlepším pomerom cena/výkon pri akejkoľvek databáze na bežne používanom hardvéri, čo umožňuje naplňovať požiadavky najnáročnejších prostredí dátových skladov a aplikácií pre business intelligence.

 • Preverený výkon pre náročné zákaznícke aplikácie z praxe. Ďalší zákazníci využívajúci systémy IBM mainframe migrujú na SQL Server.
 • Všetky funkcie pre vysokú dostupnosť sú k dispozícii vo východiskovom nastavení. IBM DB2 vyžaduje, aby si zákazníci zakúpili tieto funkcie ako doplnky.
 • Nové funkcie vysokej dostupnosti, napríklad snímky databáz a izolácia snímok. Produkt DB2 aktuálne tieto funkcie neponúka.
 • Vylepšené možnosti vysokej dostupnosti produktu SQL Server 2008, napríklad vylepšené zrkadlenie, kratšie časy obnovenia, menšie objemy dát záloh atď.

Zákazníci vyžadujúci vysokú dostupnosť systému SQL Server

 • Spoločnosť bwin (US), jedna z najväčších online stávkových spoločností, využíva SQL Server 2008 na nepretržitú správu 100 TB transakcií v reálnom čase.
 • Spoločnosť Xerox (US) spravuje pomocou servera SQL Server 7 miliónov transakcií za deň s dostupnosťou 99,999 %.
 • Riešenie Citi (US) Market Montage Solution podporuje pomocou produktu SQL Server 200 000 aktualizácií za sekundu.
 • Londýnska burza (London Stock Exchange) (US) skracuje čas potrebný pre distribúciu informácií z 30 na 2 milisekundy.
 • Inštalácia servera SQL Server v spoločnosti Nasdaq (US) umožňuje spracovávať 5 000 transakcií za sekundu a 100 000 súbežných dopytov za deň.
 • Spoločnosť Unilever (US) dokázala implementáciou servera SQL Server pre systém SAP znížiť celkové náklady na vlastníctvo.
 • Spoločnosť Mediterranean Shipping Company (MSC) (US) s 5 TB dát nasadzuje zrkadlenie databáz SQL Server 2005.
 • Spoločnosť FUJIFILM (US) podporuje nasadenie niekoľkoterabajtového systému SAP s produktom Microsoft SQL Server 2005.

Zabezpečenie

SQL Server má prvenstvo v oblasti zabezpečenia databázových platforiem a je lepšie zabezpečený než produkt DB2. Od roku 2004 bola zistená iba jedna chyba zabezpečenia produktu SQL Server (US) – v porovnaní so 61 chybami zabezpečenia pri produkte DB2. SQL Server 2008 je vo východiskovom nastavení lepšie zabezpečený než produkt IBM DB2. Bez ďalších nákladov ponúka funkcie zabezpečenia, ktoré nie sú k dispozícii v produkte DB2 alebo sú k dispozícii iba v podobe nákladných doplnkov:

 • Bezpečná práca vďaka certifikácii Common Criteria a súladu so šifrovaním FIPS 140-2 servera SQL Server
 • Vynútenie zásad zabezpečenia pre dátové služby v rámci podniku pomocou správy na základe zásad
 • Šifrovanie dát bez úpravy aplikácií pomocou transparentného šifrovania dát
 • Využívanie šifrovacích riešení v celom podniku pomocou systému rozšíriteľnej správy kľúčov a modulov zabezpečenia hardvéru
 • Auditovanie všetkých akcií pomocou nového objektu Audit a správa centrálneho generovania zostáv pre viac serverov
 • Konfigurácia zraniteľných miest pomocou automatizovaných zásad zabezpečenia

Ďalšie informácie

Spravovateľnosť

SQL Server je možné jednoduchšie spravovať a ponúka vyššiu produktivitu než produkt DB2. Prostredie servera SQL Server zjednodušuje správu a údržbu, čím znižuje potrebu vysoko špecializovanej IT podpory.

 • SQL Server ponúka sofistikovanejšie a lepšie integrované nástroje pre inštaláciu, konfiguráciu a aktualizácie softvéru než produkt IBM DB2.
 • Management Studio umožňuje znížiť nároky na správu prostredníctvom správy na základe zásad rutinných databázových operácií a údržby na viacerých serveroch. Produkt IBM DB2 neponúka žiadnu správu viacerých serverov.
 • SQL Server ponúka pokročilé funkcie ladenia a optimalizácie výkonu:
  • Nástroj Resource Governor umožňuje lepšie možnosti využitia hardvéru vo východiskovom nastavení.
  • Nástroje Performance Data Collection a Performance Studio skracujú čas nutný pre ladenie a riešenie ťažkostí a zlepšujú zhromažďovanie dát, vytváranie správ a monitorovanie.
  • Stabilita a predvídateľnosť spracovania dopytov umožňuje uzamknúť plány dopytov pre náhrady hardvérového servera, inovácie servera a nasadzovanie.
  • Integrovaná správa založená na zásadách umožňuje spravovať konfiguráciu zraniteľných miest a aplikovať overené postupy.

Ďalšie informácie o možnostiach správy servera SQL Server 2008.

Produktivita vývojárov

Spoločnosť Microsoft ponúka najobľúbenejšiu vývojársku platformu na svete. Kombinácia servera SQL Server 2008 s produktom Visual Studio predstavuje centralizovaný balík integrovaných nástrojov pre vývoj a správu, ktoré sú uznávané ako najproduktívnejšie prostredie pre vývojárov a správcov databáz. Integrácia produktu SQL Server 2008 s produktom Visual Studio .NET ponúka lepšiu platformu pre vývojárov pracujúcich v prostredí .NET vytvárajúcich databázové aplikácie. SQL Server 2008 má niekoľko dôležitých výhod v porovnaní s produktom DB2, pretože do databázy integruje logiku .NET:

 • SQL Server ponúka centralizované, integrované prostredie pre vývoj. Ak sa zákazníci rozhodnú pre produkt DB2, budú musieť využívať rôzne metodológie a nástroje, ktoré pre nich môžu byť nové.
 • Integrácia medzi produktom SQL Server a Developer Studio pomáha zaistiť najvhodnejšiu možnú optimalizáciu.
 • Využívanie jedného balíka nástrojov pre vývoj a správu v rámci celého životného cyklu aplikácie, vrátane koncepcie, návrhu, vytvárania kódu, testovania, vývoja, správy a podpory. Produkt DB2 vyžaduje rôzne nástroje pre rôzne úlohy.
 • Microsoft Visual Studio Team Edition for Database Professionals zvyšuje efektivitu a produktivitu vývojárov zaistením lepšej správy zmien v rámci životného cyklu aplikácie a vylepšenou komunikáciou a spoluprácou.
 • SQL Server ponúka pokročilé možnosti pre vývoj, ktoré v produkte DB2 nie sú k dispozícii alebo sú k dispozícii iba prostredníctvom platených doplnkov: Integrácia s prostredím .NET a integrované ladenie ponúka vyššiu produktivitu, model EDM (Entity Data Model), synchronizáciu so vzdialenými zariadeniami, sledovanie zmien SQL a priestorové dátové typy.

Ďalšie informácie

Business intelligence a dátové sklady

SQL Server 2008 je riešenie s vedúcim postavením na trhu platforiem BI (Business Intelligence) a dátových skladov. Spoločnosť Gartner (US) označila spoločnosť Microsoft za najlepšieho dodávateľa platformy pre business intelligence (US) a dátové sklady (US). SQL Server je najrýchlejšie sa rozvíjajúce riešenie pre business intelligence a databázy. Celkovo sa tohto produktu predalo viac kusov (US) než produktov Oracle a IBM dohromady.


BUSINESS INTELLIGENCE

Microsoft SQL Server zaujíma poprednú pozíciu na trhu s riešeniami OLAP – osemnásobne vyšší podiel na trhu z hľadiska nástrojov BI v porovnaní s riešeniami IBM. SQL Server ponúka:

 • Integrovaný balík BI, ktorý je jedným z najkomplexnejších riešení BI na trhu, vrátane možností vytvárania zostáv (služba Reporting Services), analytických nástrojov, dolovania dát a dátovej kocky OLAP (služba Analysis Services) a nástrojov pre extrahovanie, transformácie a načítanie (ETL) (služba Integration Services) už vo východiskovom nastavení.
 • Bezproblémová integrácia so systémom Microsoft Office
 • Pokročilé možnosti pre BI:
  • Služba Reporting Services: Rad možností generovania zostáv systému SQL Server, napríklad Tablix pre dátové tabuľky a rozšírené možnosti vizualizácie (»), nie sú v ponukách spoločnosti IBM pre BI k dispozícii.
  • Služba Analysis Services: SQL Server je najobľúbenejším riešením pre OLAP na trhu (187;). Doplnok pre aplikáciu Excel (US) umožňuje rozšíriť dolovanie dát v rámci organizácie. Produkt DB2 podobnú možnosť neponúka.
  • Služba Integration Services: SQL Server Integration Server drží svetový rekord vo výkone ETL. Služba SQL Server Integration Services je výrazne menej nákladná než produkt DB2 a je možné ju škálovať na najväčšie záťaže.

Ďalšie informácie o produkte SQL Server:


DÁTOVÉ SKLADY

Všetky funkcie dátových skladov servera SQL Server 2008 sú k dispozícii už vo východiskovom nastavení:

 • Nástroj Resource Governor pre správu prostriedkov
 • Vylepšené delenie na oddiely, vrátane súbežného spracovania delených tabuliek, na spracovanie väčších objemov dát
 • Kompresia dát a kompresia záloh pre výrazné obmedzenie miesta, prostriedkov a času nutných na zálohovanie či obnovenie
 • Optimalizácia hviezdicových zlučovacích dopytov a ďalšie optimalizácie modulu dolovania dát
 • Vďaka vylepšenému výkonu modulu ETL drží služba Integration Services v súčasnosti svetový rekord vo výkone modulu ETL – dosahuje lepšie výsledky než akýkoľvek nástroj IBM pre ETL.

Základné informácie o zákazníkoch
 bwin (US), jedna z najväčších online stávkových spoločností, využíva SQL Server 2008 na správu 100 TB transakcií v reálnom čase.


Ďalší zákazníci produktu SQL Server s rozsiahlymi dátovými skladmi:

 • First Premier Bank (US) prevádzkuje svoje nenahraditeľné 12-terabajtové riešenie pre BI na serveri SQL Server.
 • Popredná dánska telekomunikačná spoločnosť TDC (US) významne znižuje náklady vďaka 6-terabajtovému dátovému skladu na serveri SQL Server.
 • Barnes & Noble (US) získava firemný prehľad v rámci predajných kanálov vďaka dátovým skladom produktu SQL Server.

Online spracovanie transakcií (OLTP)

SQL Server 2008 je nenahraditeľná platforma pre dátové riešenia OLTP (Online Transaction Processing).

 • Zákazníci migrujú zo systémov mainframe na SQL Server ako na nenahraditeľné riešenie pre OLTP.
 • SQL Server 2008 ponúka mnoho možností pre správu zaťaženia OLTP: Resource Governor, podpora pre relačné dáta, XML, FILESTREAM a priestorové dáta, kompresia dát, automatické obnovovanie podozrivých stránok, nástroj pre vizuálne vytváranie dopytov, rozšírené udalosti, rozšírené zrkadlenie databáz, automatické transparentné šifrovanie dát, zber dát s výkonom a správa na základe zásad.
 • Spoločnosť Microsoft je prvý dodávateľ databáz, ktorý publikuje výsledky testov typovou úlohou TPC-E (»). Pre produkt IBM DB2 nie sú v tejto kategórii žiadne výsledky testov typovou úlohou.
 • Migrácia zo systémov mainframe je teraz prístupnejšia a jednoduchšie spravovateľná, a to vďaka možnosti opakovaného hosťovania aplikácií, portovania, náhrade alebo prepisovaniu existujúcich aplikácií.

Zákazníci, ktorí migrovali zo systému mainframe/IBM DB2 na SQL Server:

 • Spoločnosť Scandinavian Airlines (SAS) (US) implementuje nový dátový sklad na SQL Server a nahradzuje tým systém mainframe IBM DB2.
 • Spoločnosť Ceridian (US) presúva náročné transakcie z riešenia mainframe na SQL Server a šetrí tým 15 miliónov USD.
 • Spoločnosť Clalit (US) zvažovala riešenie od spoločnosti IBM, ale nakoniec nasadila riešenie na SQL Server, ktorý ponúka výkon na úrovni systému mainframe.
 • Spoločnosť Cooper Rubber & Tire nahradzuje 100 aplikácií bežiacich v systéme mainframe a presúva ich na SQL Server.
 • Banka Savings Bank of the Russian Federation (US) nahradzuje systém mainframe pre správu 18 000 pobočiek.

Integrácia so systémom SAP

SQL Server je integrovaný so systémom SAP. Vzhľadom na integráciu so systémom SAP dáva 42 % všetkých nových zákazníkov systému SAP prednosť riešeniu SQL Server pred inými databázovými systémami, vrátane systému DB2. Najrozšírenejším databázovým systémom pre systém SAP je SQL Server:

 • Je vyladený pre systém SAP a ponúka okrem iného nasledujúce výhody: zjednodušená inštalácia, automatická optimalizácia a ladenie, delenie tabuliek na oddiely pre systém SAP BW, návrh podporujúci siete SAN, kompresia dát navrhnutá pre transparentnú spoluprácu so systémom SAP BW a optimalizácia hviezdicových dopytov pre tabuľky SAP R/3.
 • Bol testovaný s desaťnásobne vyššou záťažou, než aké je najväčšie známe zaťaženie zákazníkov systému SAP na svete, ako je vidieť v tomto teste typovou úlohou certifikovanou pre systém SAP (»). Zákazníci systémov SAP prevádzkujú najväčšie zaťaženie svojho systému na serveri SQL Server a mnoho z nich, ako napríklad Pilgrim’s Pride, Fuji a Unilever, presúva svoje databázy na SQL Server.
 • Ponúka lepšie celkové náklady na vlastníctvo než akýkoľvek iný databázový systém, vrátane produktu DB2. Štúdia spoločnosti Wipro 68 zákazníkov systému SAP ERP ukazuje, že SQL Server obmedzuje neplánované prestoje, mzdové náklady a náklady na podporu v porovnaní s inými databázovými systémami.

Zákazníci SAP prevádzkujúci SQL Server:

 • Spoločnosť China Light and Power (US) implementovala systém SAP R/3 v prostredí operačného systému Microsoft Windows a táto investícia sa jej vrátila za iba 20 mesiacov a priniesla jej dostupnosť 99,98 %.
 • Priemyselný gigant Danfoss(US) presunul svoj systém SAP R/3 do prostredia Windows a SQL Server, čím dosiahol zníženie nákladov na polovicu a zvýšenie rýchlosti spracovania o 40 percent.
 • Spoločnosť Fujifilm(US) migrovala systém SAP Business Applications na SQL Server a dosiahla tak vyššiu stabilitu a rýchlejšiu odozvu.
 • Spoločnosť Klosterfrau(US) inovovala zo systému SAP R/3 4.0B na 4.7, nahradila svoj databázový systém produktom SQL Server, migrovala 800 GB dát počas jediného víkendu a znížila náročnosť správy o 30 %.
 • Spoločnosť Koehler(US), nemecký výrobca papiera, nasadil SAP Business Applications v systéme SQL Server s plánovaným dosiahnutím dostupnosti 100 %.

Materiály k systému SQL Server pre zákazníkov systému SAP:


Zdroje pre IT profesionálov

Zdroje pre IT profesionálov

SQL Server 2008 (US)

Zdroje pre vývojárov

Zdroje pre vývojárov

SQL Server 2008 (US)

 

©2016 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft