Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Porovnanie produktu SQL Server s riešením MySQL

Microsoft SQL Server 2008 ako databázová platforma prekonáva riešenie MySQL vo všetkých dôležitých oblastiach. Ponúka rozsiahlu sieť partnerov, najvyšší výkon v odbore a podnikovú škálovateľnosť, najvyššiu úroveň zabezpečenia, najvyššiu dostupnosť a komplexnú platformu BI (Business Intelligence) pri nízkych celkových nákladoch na vlastníctvo.

Partnerská komunita

SQL Server ponúka vašej firme rozsiahlu sieť prostriedkov a celosvetovú partnerskú komunitu. SQL Server je najobľúbenejšou databázou (») medzi podnikmi – v súčasnosti ho využíva 74,7 percent všetkých podnikov.

 • Spoločnosť Microsoft má najväčší počet pracovníkov v oblasti vývoja a podpory na svete. Spoločnosť MySQL má približne 70 vývojárov a 50 pracovníkov podpory.
 • SQL Server je podporovaný približne 15 000 nezávislými výrobcami softvéru (ISV). Podporu pre riešenie MySQL zaisťuje menej než 400 nezávislých výrobcov softvéru (»).
 • Podporu vášmu podniku môže poskytovať približne 2 000 partnerov špecializujúcich sa na riešenia, ktorí získali kvalifikáciu pre správu dát v rámci globálneho partnerského programu Microsoft Partner Program. Malá partnerská komunita (») pre riešenie MySQL môže ponúkať iba obmedzené prostriedky.

Škálovateľnosť

SQL Server ponúka najlepší výkon v odbore a podnikovú škálovateľnosť. SQL Server ponúka infraštruktúru, ktorá môže rásť s firmou a ktorá má preukázateľne schopnosť zvládať veľké záťaže.

 • Preverený výkon v testoch typovou úlohou štandardných v odbore, vrátane TPC a SAP (US). MySQL nemá žiadne výsledky štandardizovaných testov typovou úlohou. Tvrdenia spoločnosti MySQL s ohľadom na výkon sa obvykle opierajú o konfigurácie, ktoré nemusia byť pre vašu firmu vždy najvhodnejšie.
 • Vysokovýkonný optimalizátor dopytov CBO (Cost Based Optimization) bohatý na funkcie, ktorý zlepšuje efektivitu zložitých dopytov. Riešenie MySQL využíva iba základný optimalizátor, ktorý nie je optimalizovaný na najvyšší výkon, a zaisťuje preto obmedzenú škálovateľnosť.
 • Distribuované delené zobrazenia, ktoré rozširujú škálovateľnosť. Riešenie MySQL nevyužíva distribuované delené zobrazenia.

Zabezpečenie

SQL Server zaisťuje najvyššiu úroveň zabezpečenia. SQL Server nemal podľa National Vulnerability Database (») v období troch rokov žiadnu chybu zabezpečenia. Používatelia riešenia MySQL zaznamenali v rovnakom období celý rad chýb zabezpečenia.


Štúdie potvrdzujú vysoké zabezpečenie servera SQL Server.

 • Spoločnosť Security Innovations (») zistila, že SQL Server v systéme Windows je bezpečnejší než riešenie MySQL v systéme Linux, konkrétne obsahoval o 46 % menej chýb zabezpečenia a o 48 % menej dní rizika.
 • Správa spoločnosti ESG (US) uvádzala, že riešenie MySQL malo v roku 2004, 2005 a 2006 viac chýb zabezpečenia než produkty Microsoft SQL Server, Sybase a IBM DB2.

SQL Server ponúka:

 • Spoľahlivosť: Veľa funkcií zabezpečenia chráni dáta a sieťové prostriedky.
 • Hodnotenie nezávislou organizáciou, uprednostňovaný spôsob overovania zabezpečenia: Spoločnosť Microsoft podstupuje hodnotenie certifikácie Common Criteria a uznáva ich ako preverený a všeobecne prijímaný proces overenia. Spoločnosť MySQL nepoužíva certifikáciu Common Criteria či C2(NSA).
 • Dôvernosť: Klastering servera SQL Server podporuje overovanie pomocou protokolu Kerberos na virtuálnom serveri a zásady v štýle systému Windows pri štandardných prihlasovaniach. To umožňuje pre všetky účty v doméne vynucovať rovnaké zásady.
 • Integrita: SQL Server podporuje funkcie šifrovania v rámci databázy, ktoré sú integrované s dôležitou infraštruktúrou správy.
 • Automatické aktualizácie: SQL Server je za účelom aktualizácií zabezpečenia integrovaný so službou Microsoft Update. Riešenie MySQL neponúka automatické opravy a aktualizácie.

Vysoká dostupnosť

SQL Server ponúka najvyššiu dostupnosť. Technológie Always On ponúkajú celý rad možností na úrovni podniku umožňujúcich zaistiť minimálne prestoje systému, chrániť dáta pred nákladnými ľudskými chybami a udržiavať zodpovedajúce úrovne dostupnosti aplikácií. Všetky nasledujúce možnosti sú k dispozícii na serveri SQL Server (riešenie MySQL neponúka žiadne z nich): zrkadlenie databáz, klastering s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní, snímky databáz a izolácia snímok, log shipping (prenos transakčných protokolov) a online operácie umožňujúce zabrániť výpadkom.


Spoľahlivé škálovanie spĺňa náročné požiadavky.

 • Spoločnosť Camstar (US) zistila, že SQL Server 2005 Enterprise Edition (64-bit) je možné škálovať podľa najnáročnejších prevádzkových potrieb.
 • Spoločnosť Temenos (US), poskytovateľ základných bankových riešení pre finančné inštitúcie na celom svete s vedúcim postavením na trhu, v spolupráci so spoločnosťami Microsoft a Intel testovala výkon produktu Temenos T24 Model Bank s využitím riešenia Microsoft SQL Server™ 2005 Enterprise Edition (64-bit) a štvorjadrových procesorov Intel® Xeon®.

Business intelligence

SQL Server ponúka komplexnú platformu BI už vo východiskovom nastavení – bez nutnosti využívať riešenia od iných dodávateľov. SQL Server, najobľúbenejšie riešenie pre OLAP (online analytical processing) na trhu (»), zahŕňa službu Analysis Services, ETL a Reporting Services pre generovanie, správu a tlač online zostáv. Riešenie MySQL žiadne funkcie pre BI neponúka.

Celkové náklady na vlastníctvo (TCO)

SQL Server ponúka vysokú kvalitu pri nízkych celkových nákladoch na vlastníctvo tým, že pre váš podnik vo východiskovom nastavení zaisťuje komplexné riešenie dátovej platformy bez nutnosti vytvárať drahé doplnky.

 • Balík špičkových nástrojov a integrované ladiace prostredie umožňujú znižovať náklady na vývoj.
 • Produkt SQL Server Management Studio, ktorý je navrhnutý pre podporu vytvárania samospravujúceho systému, pomáha znižovať náklady na zamestnancov.
 • Nižšie celkové náklady na vlastníctvo a rýchlejší vývoj so stratégiou Common Engineering Strategy implementovanou v rámci produktov Windows Server. Spoločnosť Microsoft navyše ponúka celý rad možností licencovania a cien servera SQL Server, pričom každá z nich zaisťuje robustnú podporu.

MySQL ponúka svoj Community Server zdarma. Spoločnosť však upozorňuje na to, že riešenie MySQL sa dodáva bez podpory alebo pravidelne plánovaných aktualizácií. Ak nemáte také technické znalosti, aby ste dokázali tieto služby zaisťovať sami, môže sa ich zakúpenie predražiť:

 • V rámci podpory prevádzky je nutné predplatné MySQL Enterprise Subscription za cenu 599 až 4999 USD na server za rok (MySQL Enterprise Options).
 • Vytvorenie kompletného riešenia postaveného na produkte MySQL vyžaduje ďalšie nástroje od ďalších dodávateľov, napríklad nástroje pre zálohovanie a BI, pričom rad z nich nie je poskytovaný zdarma.

Porovnanie

Zdroje pre IT profesionálov

Zdroje pre IT profesionálov

SQL Server 2008 (US)

Zdroje pre vývojárov

Zdroje pre vývojárov

SQL Server 2008 (US)

 

©2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft