Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Dátové sklady

Rýchlejší prístup k obchodným informáciám

SQL Server 2008 predstavuje ucelenú a škálovateľnú platformu pre dátové sklady, ktorá organizáciám umožňuje rýchlejšie integrovať dáta do dátových skladov, škálovať a spravovať rastúce objemy dát a počty používateľov a zároveň všetkým používateľom poskytovať nutný prístup k dátam.

 • Rýchle vybudovanie dátového skladu
  Vývojárske tímy získavajú nástroje vytvárajúce produktívne a spoluprácu podporujúce prostredie pre návrh riešení.
 • Jednoduchá správa dát
  SQL Server 2008 ponúka rozsiahlejšiu škálovateľnosť, lepšiu spravovateľnosť a vyšší výkon.
 • Lepší prístup k dátam o podniku
  Všetkým zamestnancom môžete teraz poskytnúť obsiahle analytické funkcie, bohaté možnosti vizualizácie a spolupráce a podnikové generovanie zostáv.

Vybrané materiály

Videoklip na tému vízie dátových skladov v systéme SQL Server 2008

Videoklip na tému vízie dátových skladov v systéme SQL Server 2008

Prehrať video (US)

Najdôležitejšie nové funkcie

 • Kompresia dát
 • Kompresia záloh
 • Paralelizmus delených tabuliek
 • Optimalizácia hviezdicových zlučovacích dopytov (star join)
 • Správa zdrojov
 • Skupiny balíkov
 • Zachytávanie zmien dát (krátka ukážka) (US)
 • SQL príkaz MERGE (krátka ukážka) (US)
 • Škálovateľná služba Integration Services

 

©2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft