Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Enterprise Edition

Ucelené dátové riešenie pre veľké podniky

SQL Server 2008 Enterprise Edition predstavuje ucelenú platformu pre správu dát a business intelligence, ktorá ponúka podnikovú úroveň v oblastiach škálovateľnosti, dátových skladov, pokročilej analýzy a zabezpečenia pre prevádzkovanie nenahraditeľných aplikácií. Pomocou tejto edície je možné konsolidovať servery a vykonávať online spracovanie veľkého objemu transakcií a generovanie zostáv.

 • Vysoká dostupnosť
  Vďaka technológiám, ktoré chránia dáta pred nákladnými ľudskými chybami, zaisťuje obchodnú kontinuitu a maximálne skracuje čas potrebný na obnovenie po havárii.
 • Výkon a škálovateľnosť
  Vytvára infraštruktúru s overenými schopnosťami spracovania veľkých množstiev dát a vysokého podnikového zaťaženia.
 • Zabezpečenie
  Spĺňa požiadavky na ochranu osobných dát a súlad s legislatívnymi normami a ponúka integrované funkcie pre ochranu dát pred neoprávneným prístupom.
 • Spravovateľnosť
  Ponúka správu infraštruktúry s automatickou diagnostikou, optimalizáciou a konfiguráciou s cieľom znížiť prevádzkové náklady a zároveň obmedziť nutnosť údržby a správy veľkých objemov dát.
 • Business intelligence
  Umožňuje dopytovanie a analýzu veľkých množstiev dát v dátových skladoch a dátových trhoviskách a uľahčuje tak získavanie širšieho pohľadu na tieto dáta.

Hlavné možnosti využitia

 • Prevádzkovanie nenahraditeľných aplikácií pre správu dát so škálovateľnosťou, vysokou dostupnosťou a zabezpečením na podnikovej úrovni
 • Správa online spracovania transakcií (OLTP) vo veľkom objeme
 • Pokročilá analýza veľkých objemov dát v dátových skladoch
 • Generovanie zostáv na základe analýzy veľkých objemov dát

Nové funkcie v edícii Enterprise

 • Efektívnejšia správa rozsiahlych a rastúcich tabuliek ich transparentným rozdelením do spravovateľných blokov dát pomocou funkcie paralelizmu delených tabuliek
 • Využitie vylepšení klasteringu s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní v systéme Windows Server 2008
 • Obnovenie poškodených dátových stránok zo zrkadleného servera pomocou pokročilých funkcií pre zrkadlenie databáz (krátka ukážka) (US)
 • Pridanie nových uzlov do riešenia replikácie typu peer-to-peer bez nutnosti uvedenia replikácie do stavu offline pomocou online operácií
 • Nástroj Resource Governor na proaktívne riadenie prideľovania priority úlohám a prideľovania prostriedkov
 • Nová podpora kompresie pri zálohovaní skracujúca čas obnovenia a zmenšujúca veľkosť záloh
 • Možnosť pridania procesora počas chodu skracuje prestoje vyplývajúce z údržby hardvéru.
 • Riešenie ťažkostí, ladenie a monitorovanie inštancií systému SQL Server 2008 v celom podniku prostredníctvom nástroja Performance Data Collector
 • Využívanie šifrovacích riešení v celom podniku pomocou systému rozšíriteľnej správy kľúčov Extensible Key Management a modulov zabezpečenia hardvéru
 • Šifrovanie dát bez úpravy aplikácií pomocou transparentného šifrovania dát
 • Auditovanie všetkých akcií pomocou nového objektu Audit
 • Efektívnejšie ukladanie dát a nižšie nároky na kapacitu úložiska vďaka kompresii dát
 • Optimalizácia dopytov star join (hviezdicové zlučovacie dopyty) skracujúca čas odozvy prostredníctvom rozpoznávania trendov pri zlučovaní dát v dátových skladoch
 • Integrácia najnovších informácií do dátového skladu pomocou zachytávania zmien dát
 • Vytváranie vysoko výkonných analytických riešení pre takmer ľubovoľný počet používateľov vďaka vylepšeniam škálovateľnosti a výkonu služby SQL Server Analysis Services (krátka ukážka) (US)
 • Pokročilé algoritmy pre dolovanie dát
 • Možnosti spracovania na vyžiadanie a vyšší výkon pomocou prepracovaného modulu pre generovanie zostáv pre službu SQL Server Reporting Services (krátka ukážka) (US)
 • Zvýšenie výkonu funkcií extrahovania, transformácie a načítania (ETL) služby SQL Server Integration Services vďaka škálovateľným vyhľadávacím úlohám

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Špecifikácia produktu SQL Server (US).


 

©2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft