Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Programovateľnosť

Široká programovateľnosť

Microsoft SQL Server 2008 umožňuje zvýšenie produktivity vývojárov a uľahčuje vytváranie novej generácie robustných databázových riešení pomocou výkonného programovacieho jazyka SQL Server T-SQL a bohatých dátových typov, ktoré podporujú takmer ľubovoľný typ dát.

 • Vývoj výkonných aplikácií
  Využite nové a rozšírené funkcie programovacieho jazyka T-SQL v systéme SQL Server 2008 na vytváranie novej generácie databázových aplikácií, ktoré podporujú najnáročnejšie požiadavky koncových používateľov.
 • Kontrola nad ľubovoľným typom dát
  Využite rozšírenú podporu dátových typov v systéme SQL Server 2008 na správu relačných a nerelačných dát vrátane presného dátumu a času, XML dát, externých dokumentov a súborov a nových priestorových informácií pomocou planárnej či geodetickej reprezentácie.
 • Návrh optimalizovaných riešení
  Vylepšenia v jadre úložiska a dátovom sklade systému SQL Server umožňujú vývojárom efektívne ukladať, spravovať a vyhľadávať dáta pomocou zhustených stĺpcov, filtrovaných indexov a nového, plne integrovaného fulltextového vyhľadávania.

Hlavné funkcie

Vylepšenia jazyka T-SQL

Vylepšenia jazyka T-SQL

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

Hlavné nové funkcie

 • Vyššia presnosť ukladania a správy informácií o dátume a čase
 • Efektívne ukladanie čiastočne štruktúrovaných a riedkych balíkov dát pomocou zhustených stĺpcov
 • Nové integrované fulltextové indexy umožňujúce vysokovýkonné, škálovateľné a spravovateľné fulltextové indexovanie
 • Možnosť vytvárať používateľsky definované typy a používateľsky definované agregáty väčšie než 8 kB
 • Ľahšie odovzdávanie veľkých objemov dát funkciám a procedúram pomocou nových parametrov tabuliek hodnôt
 • Efektívne vykonávanie viacerých operácií pomocou nového príkazu MERGE
 • Modelovanie hierarchických dát, ako sú organizačné grafy či súbory a priečinky, pomocou nového dátového typu HierarchyID
 • Vytváranie výkonných aplikácií s podporou zemepisnej polohy pomocou nových štandardizovaných priestorových dátových typov a možností priestorového indexovania v systéme SQL Server
 • Efektívna správa súborov a dokumentov s plnou podporou zabezpečenia a transakcií v systéme SQL Server vďaka novému dátovému typu FILESTREAM
 • Jednoduchá identifikácia závislostí medzi objektmi a databázami pomocou novej správy závislostí
 • Rýchlejšie spracovanie dopytov a generovanie zostáv vďaka skupinám balíkov prostredníctvom výkonných štandardizovaných rozšírení ANSI v klauzulách GROUP BY
 • Efektívny, rýchly prístup k dátam vďaka novým filtrovaným indexom pre čiastkové balíky dát

Porovnajte všetky funkcie podporované jednotlivými edíciami systému SQL Server 2008 (US).


 

©2016 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft