Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Technológie

Oboznámte sa s technológiami systému SQL Server 2008. Webová lokalita systému SQL Server 2008 bude pravidelne dopĺňaná novými materiálmi a informáciami o technológiách.

 • Služba Analysis Services
  SQL Server 2008 uľahčuje a umožňuje organizáciám pomocou známych nástrojov vytvárať komplexné podnikové analytické riešenia zaisťujúce zrozumiteľný prehľad.
 • Dolovanie dát
  SQL Server 2008 podporuje informované rozhodnutia vďaka prediktívnej analýze prostredníctvom uceleného a intuitívneho dolovania dát, ktoré je jednoducho integrované v rámci platformy Microsoft Business Intelligence a je možné ho rozšíriť na podnikové aplikácie.
 • Vysoká dostupnosť (Always On)
  Technológie SQL Server 2008 Always On poskytujú celý rad možností pre minimalizáciu prestojov a zachovanie zodpovedajúcich úrovní dostupnosti aplikácií.
 • Integration Services
  SQL Server 2008 ponúka škálovateľnú platformu pre integráciu podnikových dát s výnimočnými funkciami pre extrahovanie, transformáciu a načítanie dát (ETL) a možnosťami integrácie, ktorá organizáciám uľahčuje správu dát z celého radu zdrojov.
 • Spravovateľnosť
  Microsoft SQL Server 2008 obsahuje systém zásad pre správu inštancií systému SQL Server a taktiež nástroje pre monitorovanie výkonu, odstraňovanie ťažkostí a ladenie, ktoré správcom umožňujú efektívnejšiu správu databáz a uvedených inštancií.
 • Výkon a škálovateľnosť
  SQL Server 2008 je vybavený mnohými technológiami pre škálovanie jednotlivých serverov v rámci systému alebo škálovanie veľmi objemných databáz medzi systémami. Zároveň taktiež ponúka nástroje zaisťujúce optimalizáciu výkonu.
 • Programovateľnosť
  SQL Server 2008 umožňuje vývojárom pomocou rozhrania .NET Framework a balíka Visual Studio Team System vytvárať výkonné databázové aplikácie novej generácie.
 • Reporting Services
  Služba SQL Server 2008 Reporting Services ponúka komplexnú serverovú platformu navrhnutú pre podporu najrôznejších potrieb generovania zostáv. Umožňuje organizáciám získať relevantné informácie tam, kde sú v podniku potrebné.
 • Zabezpečenie
  Microsoft SQL Server 2008 ponúka vylepšené funkcie zabezpečenia, ktoré prinášajú efektívnu správu konfigurácie funkcií zabezpečenia, silné overovanie a riadenie prístupu, výkonné možnosti šifrovania a správy kľúčov a zdokonalené auditovanie.
 • Priestorové dáta
  SQL Server 2008 poskytuje komplexnú podporu priestorových dát, ktorá organizáciám umožňuje jednoducho spracovávať, používať a rozširovať dáta súvisiace s miestom prostredníctvom aplikácií s priestorovými funkciami, čo v konečnom dôsledku uľahčuje koncovým používateľom správne rozhodovanie.

Porovnajte všetky funkcie podporované jednotlivými edíciami systému SQL Server 2008 (US).


 

©2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft