Prínosy riešení spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu

Ilustračný obrázok: Prínosy riešení spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu

Virtualizácia má okrem konsolidácie fyzických serverov a znižovania nákladov na prevádzku datacentra aj mnoho ďalších prínosov. Spoločnosť Microsoft vidí vo virtualizácii príležitosť na maximalizáciu návratnosti investícií do oddelenia IT, na zníženie nákladov v rámci celého podniku a podstatné zlepšenie kontinuity činnosti. Preto vytvorila portfólio produktov, ktoré riešia všetky aspekty fyzickej aj virtuálnej infraštruktúry – servery, siete, aplikácie a stolové počítače – a to aj s možnosťou použiť niekoľko hypervízorov a nenáročnou správou pomocou centralizovanej konzoly.

Virtualizácia serverov

Ilustračný obrázok: Virtualizácia serverov

Namiesto vynakladania finančných prostriedkov na veľa nedostatočne využitých serverových počítačov, z ktorých každý je vyhradený pre určitú úlohu, umožňuje virtualizácia serverov tieto úlohy konsolidovať do menšieho počtu lepšie vyťažených počítačov. Z toho vyplýva, že pre správu týchto počítačov postačí menší počet pracovníkov, pre ich umiestnenie menšie priestory a pre ich napájanie menej spotrebovanej elektriny. To všetko prispieva k úsporám nákladov

Riešenia pre malé a stredné firmy

Ilustračný obrázok: Riešenia pre malé a stredné firmy

Spoločnosť Microsoft ponúka rozsiahly sortiment produktov pre virtualizáciu a správu IT infraštruktúry, či už sa radíte medzi stredne veľké firmy s vlastným menším IT personálom, alebo medzi malé firmy, o ktorých výpočtovú techniku sa stará partner.