Prvý pohľad na technológiu Windows Server Hyper-V

Prehľad produktu

Súčasné datacentrá sú zložité ekosystémy, v ktorých rôzne druhy serverov, operačných systémov a aplikácií spolupracujú so širokou škálou stolových počítačov a mobilných klientskych počítačov. IT oddelenie musí bojovať so správou a podporou takto diverzifikovaných, avšak nenahraditeľných technológií. Nasadenie technológie pre virtualizáciu serverov (t. j. konsolidáciu rôznorodých serverov na virtuálne počítače v centrálne spravovanom prostredí) je stále obľúbenejšou možnosťou pre riešenie týchto neľahkých úloh.

Virtualizácia znižuje náklady na IT, zvyšuje vyťaženie hardvéru, pomáha optimalizovať obchodnú a sieťovú infraštruktúru a zlepšuje dostupnosť serverov.

Systém Windows Server 2008 obsahuje technológiu Hyper-V (predtým označovanú kódovým názvom Viridian), ktorá predstavuje výkonný virtualizačný prostriedok a ponúka firmám prínosy virtualizácie bez nutnosti investovať do softvéru od iných výrobcov.

Tento dokument White Paper predstavuje Hyper-V ako kľúčovú súčasť stratégie spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu od datacentra po stolový počítač. Vysvetľuje, ako nové a rozšírené funkcie technológie Hyper-V môžu firemným zákazníkom pomôcť vyriešiť rad problémov v bežných situáciách: konsolidácia serverov, správa kontinuity činnosti/zotavenia po havárii, testovanie a vývoj a taktiež dynamické datacentrá. Informuje taktiež o tom, ako je možné tieto prínosy škálovať, aby spĺňali špeciálne nároky malých firiem a pobočiek.

Na prevzatie:

Postup pre prevzatie tohto súboru: Kliknite na uvedené prepojenie pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky vyberte príkaz Uložiť cieľ ako.