O virtualizačných technológiách spoločnosti Microsoft

Prínosy riešení spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu

Virtualizácia má okrem konsolidácie fyzických serverov a znižovania nákladov na prevádzku datacentra aj mnoho ďalších prínosov. Spoločnosť Microsoft vidí vo virtualizácii príležitosť na maximalizáciu návratnosti investícií do oddelenia IT, na zníženie nákladov v rámci celého podniku a podstatné zlepšenie kontinuity činnosti. Preto vytvorila portfólio produktov, ktoré riešia všetky aspekty fyzickej aj virtuálnej infraštruktúry – servery, siete, aplikácie a stolové počítače – a to aj s možnosťou použiť niekoľko hypervízorov a nenáročnou správou pomocou centralizovanej konzoly.

Kompletný balík nástrojov: Od datacentra po klientske počítače

Spoločnosť Microsoft ponúka celú paletu technológií, ktoré podporujú integrovanú a komplexne virtualizovanú infraštruktúru. Pomocou produktov, ktoré sú určené pre počítače od kancelárie až po datacentrum, je možné podľa potreby a v reálnom čase sprevádzkovať nové kapacity, urýchliť zálohovanie a obnovovanie dát a zvýšiť dostupnosť, aby boli používatelia chránení pred haváriami systému a výpadkami služieb.

Balík virtualizačných nástrojov spoločnosti Microsoft pre datacentrá obsahuje Microsoft Virtual Server a Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V, ktoré slúžia na konsolidáciu serverových rolí formou oddelených virtuálnych počítačov (VM, Virtual Machine) v jedinom fyzickom počítači. Pre klientske počítače ponúkame službu Microsoft Terminal Services, ktorá virtualizuje prezentáciu celej pracovnej plochy alebo určitých aplikácií, ďalej produkt Microsoft Application Virtualization (App-V), ktorý transformuje aplikácie na centrálne spravované virtuálne služby, ktoré nie je potrebné inštalovať a nekolidujú s inými aplikáciami, Microsoft VDI, ktorý umožňuje zákazníkom centralizovať a preniesť ukladanie, spúšťanie a správu klientskych počítačov so systémom Windows do datacentra, a konečne Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V, predtým označovaný kódovým názvom Kidaro), ktorý spoločne s produktom Virtual PC umožňuje virtualizáciu osobného počítača hosťovanú na klientoch – teda nasadenie a centrálnu správu virtuálnych počítačov prevádzkovaných v stolových počítačoch so systémom Windows, čo zaisťuje maximálne pohodlie pre používateľa. Pre zjednodušenie správy celej infraštruktúry ponúkame Microsoft System Center, ktorý podporuje správu fyzických aj virtuálnych aktív v klientskych počítačoch aj na serveroch, a to vrátane niekoľkých rôznych hypervízorov, na jednotnej platforme.

Fyzická a virtuálna správa

Spoločnosť Microsoft poskytuje jedinečné funkcie pre integráciu a centralizáciu správy fyzických aj virtuálnych prostriedkov, ktorá má úplne zásadný význam z nasledujúcich dôvodov: Po prvé: čím viac využívate virtualizáciu, tým zložitejšie prostredie vzniká. Môže sa ľahko stať, že stratíte prehľad o tom, kde sú vaše virtuálne prostriedky umiestnené, koľko ich vlastne je (tento jav prirovnávame k premnoženiu virtuálnych počítačov) a ako ich množstvo zvládať a optimalizovať. Po druhé platí, že bez ohľadu na rozsah využívania virtualizácie budete vždy mať určitý počet fyzických súčastí, a používanie rôznych nástrojov na správu fyzických a virtuálnych prostriedkov ďalej zvyšuje zložitosť a režijné náklady.

Microsoft System Center je nástrojom, ktorý tieto problémy jednoducho vyrieši a sprostredkuje vám skutočný potenciál virtualizácie. Umožňuje nielen zistiť umiestnenie virtualizačných produktov, ktoré už nie sú viazané na jediné miesto, ale taktiež jednoducho a v reálnom čase prideľovať požadované prostriedky používateľom, ktorí ich potrebujú.

Nástroj System Center predstavuje jednotný systém pre správu fyzických aj virtuálnych prostriedkov, v ktorých môžu byť prevádzkované ľubovoľné podporované aplikácie a operačné systémy, a to vrátane rôznych hypervízorov (od spoločností Microsoft aj Citrix alebo VMware). Umožňuje spravovať virtuálne aj fyzické prostredie na rovnako detailnej úrovni a v oboch prípadoch využíva rovnaké metódy pre nasadenie, sprevádzkovanie, sledovanie a zálohovanie.

Integrácia so súčasným portfóliom

Implementácia podnikového virtualizovaného prostredia sa zjednodušuje vďaka tomu, že naše technológie sú navrhnuté pre efektívnu vzájomnú spoluprácu a taktiež integrované do súčasnej infraštruktúry Windows. Naše produkty pre virtualizáciu vychádzajú zo známych rozhraní Windows a spolupracujú so štandardnými technológiami pre Windows, napríklad Active Directory, a preto môžu vaši IT špecialisti využiť svoje súčasné znalosti. Nároky na zaškolenie a čas nutný na osvojenie technológie sú teda minimálne.

Takisto je dôležité, že máme rozsiahlu sieť aktívnych partnerov, ktorí podporujú naše produkty pre virtualizáciu a môžu rýchlo reagovať na vaše obchodné potreby.

Nižšie celkové náklady na vlastníctvo, maximálna návratnosť investícií

Riešenia spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu sú osvedčenou cestou k finančným úsporám a sú cenovo dostupnejšie (často až o tretinu) než konkurenčné produkty. Pomôžu vám podstatne znížiť celkové náklady na vlastníctvo a zvýšiť návratnosť investícií, lebo optimalizujú početné úlohy správy v datacentrách aj v stolových počítačoch a umožňujú pri tom využívať súčasné znalosti Windows.

Naše technológie pre virtualizáciu stolových počítačov aj datacentier a ich správu umožňujú maximalizovať vyťaženie serverov a konsolidovať hardvér. Automatizujú početné časovo náročné úlohy ako sprevádzkovanie aplikácií a operačných systémov, prevádzka klastrov a vyrovnávanie zaťaženia a sprostredkujú efektívnu správu aktualizácií aj virtuálne testovanie.

Cesta k dynamickej IT infraštruktúre

Virtualizácia zásadnou mierou prispieva k dosiahnutiu dlhodobého cieľa zákazníkov – teda dynamickej IT infraštruktúry, v ktorej ľudia aj počítače získavajú prístup k prostriedkom, práve keď ich potrebujú.

Aj v budúcnosti, ako sa bude naša ponuka meniť, budeme rozširovať riešenia a technológie spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu tak, aby IT sústavne zvyšovali svoju strategickú hodnotu pre vašu firmu. Ponúkneme vám tie najlepšie zhlukové výpočtové riešenia kombinované s našimi skúsenosťami a s potrebami obchodných procesov. Vďaka tomu budete môcť vytvárať logické datacentrá. Tieto virtuálne datacentrá budú poskytovať jednotnú správu infraštruktúry virtuálnych klientskych počítačov (VDI, Virtual Desktop Infrastructure), úložisko a technológie pre virtualizáciu siete, budú podporovať komplexnú správu distribuovaných aplikačných služieb a v prípade problémov budú schopné sa automaticky opraviť.

Konečným cieľom technológií a riešení spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu aj dynamickej IT infraštruktúry (CZ) je zaistiť používateľom potrebné prostriedky s minimálnym oneskorením a podstatne tak zvýšiť celkovú flexibilitu vašej organizácie, aby ste mohli dosahovať ciele, ktoré boli doteraz nedostižné.