Nižšie celkové náklady na vlastníctvo, vyššia návratnosť investícií

Virtualizácia šetrí náklady. Čím väčší je rozsah, v ktorom naimplementujete virtualizáciu, tým väčšie úspory dosiahnete. Ucelená virtualizačná stratégia prispieva k maximalizácii hodnoty vašich investícií a znižuje náklady na vlastníctvo celej IT infraštruktúry.

Doteraz patrila k najčastejším metódam znižovania celkových nákladov na vlastníctvo virtualizácia hardvéru a konsolidácia serverov. Tieto metódy znižujú obstarávacie náklady na hardvér aj spotrebu energie na napájanie a chladenie serverov. Navyše je možné po implementácii komplexnej stratégie správy podstatne znížiť náklady na správu virtuálnych aj fyzických prostriedkov.

Úspory nákladov na vlastníctvo, ktoré je možné dosiahnuť pri holistickom prístupe k virtualizácii, sa však neobmedzujú iba na serverové prostriedky. Virtualizácia prezentácie alebo aplikácií môže zaistiť podporu aplikácií vyvinutých pre staršie operačné systémy aj v aktuálnej verzii operačného systému. Pritom nie je nutné vykonávať časovo aj finančne náročné revízie softvérového kódu. Navyše virtualizované aplikácie, ktoré sú stolovým počítačom poskytované až na vyžiadanie, pomáhajú eliminovať prakticky všetky konflikty aplikácií. To podstatne znižuje nároky na regresné testovanie pred nasadením a prispieva k úspore mzdových a režijných nákladov.

Riešenia spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu znižujúce celkové náklady na vlastníctvo

Microsoft ponúka celý rad produktov, ktoré maximalizujú návratnosť investícií v rámci celej infraštruktúry. Technológia Hyper-V v systéme Windows Server 2008 slúži na konsolidáciu serverov a zlepšuje plánovanie aj flexibilitu serverovej infraštruktúry a zároveň šetrí čas aj náklady. Microsoft Application Virtualization potom umožňuje spúšťanie väčšieho počtu aplikácií na jedinom serveri a zvyšuje tak jeho vyťaženie. Implementácia produktov pre správu z radu System Center umožňuje optimalizovať správu virtualizovaných aj fyzických serverov, zjednodušiť správu zmien a minimalizovať výpadky a straty výnosov v dôsledku stratených dát a súborov. V oblasti aplikácií je možné úspory dosiahnuť vďaka Terminálovej službe, ktorá slúži na konsolidáciu aplikácií a dát do datacentra, programu Virtual PC, ktorý umožní spúšťať v stolovom počítači staršie aplikácie, ktoré nie sú kompatibilné s aktuálnym operačným systémom, a konečne produktu Microsoft Application Virtualization, ktorý znižuje nároky na nákladné testovanie kompatibility aj počet požiadaviek na technickú podporu.

Nástroj Microsoft Integrated Virtualization ROI Tool (US) vám pomôže vypočítať predpokladanú rentabilitu investícií do virtualizačných nástrojov spoločnosti Microsoft.

Na odhad prínosu, ktorý môžu virtualizačné riešenia spoločnosti Microsoft mať pre rentabilitu vašich investícií, slúži nástroj Microsoft Integrated Virtualization ROI Tool (US). Tento nástroj pre vyhodnotenie návratnosti investícií bol vyvinutý nezávisle popredným dodávateľom nástrojov pre hodnotenie rentability investícií, spoločnosťou Alinean, Inc. Pomôže vám analyzovať súčasný prevádzkový server, vývojárske a testovacie laboratórium aj príležitosti pre virtualizáciu stolových počítačov a aplikácií a vypočíta potenciálne úspory, prínosy v oblastiach úrovne poskytovaných služieb a flexibility a potrebné investície vrátane ich návratnosti pri implementácii integrovaných virtualizačných riešení spoločnosti Microsoft. Pomocníka k tomuto nástroju získate v online školení (US).

Flexibilné licencovanie serverových virtualizačných riešení

Licencovanie produktov spoločnosti Microsoft pre virtuálne výpočtové prostredie sa v zásade nelíši od licencovania pre fyzické prostredie. Vo virtuálnom prostredí je možné použiť tie isté licenčné modely, teda napríklad serverová licencia plus licencia CAL (Client Access License).

Zákazníci spoločnosti Microsoft však môžu zvoliť taktiež špeciálne licenčné práva určené výhradne pre serverové virtualizačné produkty. Tieto práva vám pomôžu využiť všetky výhody súčasných aj budúcich virtualizačných technológií.

Nový model licencovania serverových virtualizačných riešení ponúka vyššiu flexibilitu a hodnotu:

  • Licencovanie viazané na aktívnu inštanciu: Môžete vytvoriť a uložiť neobmedzený počet inštancií, ale zaplatíte iba za maximálny počet inštancií, ktoré sú v ktoromkoľvek okamihu spustené súčasne.

  • Rozšírené licenčné práva: Aktívne inštancie je možné neobmedzene presúvať medzi licencovanými servermi bez ďalších nákladov a administratívnej réžie.

  • Vyššia flexibilita: V prípade serverových produktov, ktorých licencie sú aktuálne viazané na procesor, napr. Microsoft SQL Server, je možné v počítači prevádzkovať niekoľko virtuálnych inštancií (teda virtuálnych počítačov) a licencovať každú z nich podľa počtu využívaných virtuálnych procesorov.

Ďalej popíšeme na niekoľkých príkladoch, ako je možné vhodným použitím licenčných práv na produkty Microsoft zvýšiť hodnotu virtualizačného riešenia pre systém Windows Server:

Ilustračný obrázok

Situácia 1: Jeden server/jeden virtuálny počítač

Malá organizácia alebo pobočka s obmedzeným rozpočtom chce na jediný server pridať jeden až dva virtuálne počítače a nepredpokladá v budúcnosti nakúpenie ďalších fyzických serverov.

Najvhodnejšie riešenie:

  • Windows Server 2008 Standard Edition s virtualizačnou technológiou Hyper-V
  • System Center Server Management Suite Enterprise (vyžaduje program Software Assurance)

Zdôvodnenie:
Toto riešenie je ideálne pre menšiu organizáciu alebo pobočku, ktorej pre všetky úlohy postačí jediný server, avšak potrebuje používať nepodporovanú staršiu aplikáciu, ktorá často ohrozuje stabilitu ostatných aplikácií. Po obstaraní systému Windows Server 2008 Standard Edition získa zákazník jednu licenciu a môže všetky svoje úlohy prevádzkovať na jedinom serveri a zároveň presunúť problematickú staršiu úlohu do virtuálneho počítača. Túto izoláciu aplikácie je možné dosiahnuť pomocou technológie Hyper-V, ktorá patrí k integrovaným rolám systému Windows Server 2008.

Z hľadiska správy odporúčame produkt System Center Server Management Enterprise, ktorého súčasťou je System Center Virtual Machine Manager.

Zákazník potom zakúpi licencie CAL rovnako ako pre fyzické prostredie.

Ilustračný obrázok

Situácia 2: 10 serverov/100 virtuálnych počítačov

Táto organizácia sa snaží znížiť náklady na správu a optimalizovať súčasnú virtualizovanú infraštruktúru, ktorá sa skladá z 10 serverov a 100 virtuálnych počítačov.

Najvhodnejšie riešenie:

  • System Center Server Management Suite Enterprise

Zdôvodnenie:
Ide o najhospodárnejší spôsob správy 10 fyzických serverov, z ktorých každý prevádzkuje po 10 virtuálnych počítačoch. Ako Hyper-V, tak Virtual Server 2005 R2 je možné spravovať pomocou nástroja System Center Virtual Machine Manager (VMM), ktorý je súčasťou balíka System Center Server Management Suite Enterprise (SMSE). Balík SMSE sa licencuje podľa počtu spravovaných hostiteľov a skladá sa z nástrojov Virtual Machine Manager (VMM), Data Protection Manager, Configuration Manager a Operations Manager.

VMM zjednodušuje a optimalizuje správu a nasadenie virtuálnych počítačov. Konfiguráciu a nasadenie nových systémov sprostredkuje System Center Configuration Manager a System Center Data Protection Manager slúži na zálohovanie a obnovovanie dát. System Center Operations Manager predstavuje ucelené riešenie pre správu virtuálnych aj fyzických počítačov. Všetky uvedené produkty sú súčasťou balíka Enterprise Management Suite. Vďaka produktom Microsoft System Center je možné využiť súčasné znalosti produktov System Center pri správe celej virtuálnej aj fyzickej infraštruktúry pomocou jednotného balíka nástrojov.

Ilustračný obrázok

Situácia 3: Hosting/regionálne pobočky

Táto spoločnosť nemá doteraz žiadne licencie na systém Windows Server a chce hosťovať 20 inštancií systému Microsoft SQL Server 2005 pre potreby 20 regionálnych pobočiek v rôznych mestách v krajine. Spoločnosť sa chystá prejsť na model hostingu v datacentre.

Najvhodnejšie riešenie:

  • Windows Server 2008 Enterprise Edition
  • System Center Server Management Suite Enterprise (vyžaduje program Software Assurance)
  • SQL Server 2005 Standard Edition

Zdôvodnenie:
Ako serverový operačný systém odporúčame Windows Server 2008 Enterprise Edition, ktorého licencie sú viazané na fyzického hostiteľa a zahŕňajú právo používať systém Windows Server najviac v štyroch ďalších virtuálnych počítačoch. Táto spoločnosť by mohla namiesto toho zvoliť taktiež Windows Server 2008 Datacenter Edition, ktorého licencie sú viazané na procesor a zahŕňajú právo používať systém Windows Server v ľubovoľnom počte virtuálnych počítačov prevádzkovaných na tom istom hostiteľovi. To by zvýšilo celkovú cenu. Môže však ísť o racionálne strategickú investíciu, ak sa spoločnosť chystá v budúcnosti pridať nové virtuálne počítače.

Pre databázu odporúčame systém SQL Server 2005 Standard Edition licencovaný vo väzbe na procesor, pretože umožňuje prevádzku v neobmedzenom počte virtuálnych počítačov na každý licencovaný procesor. Z hľadiska správy odporúčame produkt System Center Server Management Enterprise, ktorého súčasťou je System Center Virtual Machine Manager.

Zákazník potom zakúpi licencie CAL rovnako ako pre fyzické prostredie.