Akcelerátory riešení spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu

Tieto akcelerátory riešení pre virtualizáciu sú určené pre IT špecialistov a konzultantov, ktorým pomôžu urýchliť prijatie a nasadenie virtualizačných technológií spoločnosti Microsoft. Táto kolekcia obsahuje taktiež automatické vyhodnotenie a nasadenie.

Dáta o hodnotení z akcelerátora riešenia Microsoft Assessment and Planning (MAP) môžete taktiež použiť v nástroji Microsoft Integrated Virtualization ROI (US). Tento nástroj pre vyhodnotenie návratnosti investícií bol vyvinutý nezávisle popredným dodávateľom nástrojov pre hodnotenie rentability investícií, spoločnosťou Alinean, Inc. Pomôže vám analyzovať súčasný prevádzkový server, vývojárske a testovacie laboratórium aj príležitosti pre virtualizáciu stolových počítačov a aplikácií a vypočíta potenciálne úspory, prínosy v oblastiach úrovne poskytovaných služieb a flexibility a potrebné investície vrátane ich návratnosti pri implementácii integrovaných virtualizačných riešení spoločnosti Microsoft. Pomocníka k tomuto nástroju získate v online školení (US).

Ilustračný obrázok: Akcelerátory riešení spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu

Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP)

Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) je integrovaný nástroj, ktorý uľahčuje vyhodnocovanie pripravenosti celej siete na migráciu na technológie spoločnosti Microsoft – od serverov až po stolové počítače a aplikácie. Pomocou nástroja MAP je možné rýchlejšie a efektívnejšie zvoliť najvhodnejších kandidátov pre systémy Windows Server 2008, Windows Server 2008 Hyper-V, Windows Vista atď.

Ďalšie informácie (US) Prevziať (US)

Sprievodcovia plánovaním a návrhom infraštruktúry

Sprievodcovia Infrastructure Planning and Design popisujú aspekty architektúry, ktoré je nutné vziať do úvahy pri návrhu a plánovaní implementácie infraštruktúrnych technológií spoločnosti Microsoft. Každý sprievodca je venovaný určitej infraštruktúrnej technológii alebo situácii, okrem iného virtualizácii serverov, virtualizácii aplikácií, implementácii terminálovej služby atď.

Ďalšie informácie (US) Prevziať (US)

Sprievodca zabezpečením systému Windows Server 2008

Sprievodca zabezpečením systému Windows Server 2008 obsahuje osvedčené postupy a automatické nástroje, ktoré pomáhajú posilniť zabezpečenie serverov so systémom Windows Server 2008. Vychádza z rozsiahlych skúseností zákazníkov, štátnej správy a bezpečnostných odborníkov spoločnosti Microsoft a popisuje dve predkonfigurované nastavenia zabezpečenia, z ktorých si zákazníci môžu vybrať.

Ďalšie informácie (US) Prevziať (US)

Nasadenie

Akcelerátor Microsoft Deployment (Nasadenie) znižuje časovú aj finančnú náročnosť nasadenia klientov a serverov, lebo zjednocuje nástroje a procesy v rámci spoločnej konzoly a zbierky pokynov. Akcelerátor Microsoft Deployment podporuje nasadenie systémov Windows Server 2003 a Windows Server 2008, virtualizačné roly v systéme Windows Server 2008 aj ďalších aplikácií.

Ďalšie informácie (US) Prevziať (US)

Offline Virtual Machine Servicing Tool

Nástroj Offline Virtual Machine Servicing Tool umožňuje automatizovať proces aktualizácie virtuálnych počítačov. Tento nástroj teda spolupracuje s produktom Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007 (VMM) a so systémami pre správu aktualizácií softvéru (aktuálne je podporovaná služba Microsoft Windows Server Update Services 3.0 (WSUS) a Microsoft System Center Configuration Manager 2007).

Ďalšie informácie (US) Prevziať (US)