Microsoft Application Virtualization

Logo: Microsoft Application Virtualization

Microsoft Application Virtualization (App-V) transformuje aplikácie na centrálne spravované virtuálne služby, ktoré nie je potrebné inštalovať a nekolidujú s inými aplikáciami. Riešenie App-V sprostredkuje na vyžiadanie vysielanie aplikácií do stolových počítačov, serverov aj prenosných počítačov. Správa aplikácií sa zmení z postupnosti prácnych manuálnych úloh na automatizovaný a optimalizovaný proces. App-V prispieva k podstatnému urýchleniu nasadenia, inovácie, aktualizácií aj vyradenia aplikácií, pretože eliminuje časovo náročné procesy a zjednodušuje cyklus správy aplikácií.

Vďaka riešeniu App-V môžu byť aplikácie prevádzkované spoľahlivo bez ohľadu na to, aký iný softvér je v tom istom počítači spustený. Všetky aplikácie sú okamžite k dispozícii v každom licencovanom zariadení. App-V umožňuje riadené používanie aplikácií dokonca aj v prípade, že používateľ vôbec nie je pripojený. App-V zaisťuje centralizovanú správu aplikácií, a preto môžu používatelia získať prístup len k aplikáciám, pre ktoré majú oprávnenie. Vďaka centrálnej správe využitia aplikácií a sledovaniu licencií môžu správcovia taktiež zaistiť riadne plnenie licenčných podmienok. Centralizované riadenie taktiež IT špecialistom umožňuje vykonávať aktualizácie alebo inovácie iba raz na serveri. Ihneď ako sa na budúce pripojí používateľ k sieti, bude jeho aplikácia aktualizovaná bez akéhokoľvek vplyvu na jeho produktivitu. App-V ponúka niekoľko rôznych mechanizmov pre poskytovanie aplikácií, napríklad súborové dátové prúdy alebo dátové prúdy prostredníctvom protokolu HTTP, integrácia terminálovej služby a samostatný režim, v ktorom je aplikácia uložená do medzipamäte lokálneho klienta pre offline použitie.

Riešenie Microsoft Application Virtualization je plne integrované s produktmi radu Microsoft System Center, ktoré poskytujú používateľom aj správcom transparentné prostredie pre prevádzkovanie a správu aplikácií v rozsiahlej sieti.