Správa virtualizácie

Virtualizačné technológie môžu priniesť vašej organizácii nevídané výhody. Ale ako pravdivo poznamenal analytik spoločnosti Gartner Thomas Bittman: „Virtualizácia bez vhodnej správy je nebezpečnejšia než situácia, kedy vôbec virtualizáciu nevyužívate.“

Ako sa vo výpočtovom prostredí organizácie zvyšuje stupeň virtualizácie, je toto prostredie stále abstraktnejšie. Vyššia abstrakcia môže zvyšovať zložitosť, takže je pre IT špecialistov náročnejšie také prostredie riadiť. To môže v dôsledku viesť až k eliminácii prínosov virtualizácie.

Vďaka integrácii správy fyzických aj virtuálnych prostriedkov je možné plne realizovať potenciál virtualizácie a zároveň minimalizovať jej riziká. Integrovaný prístup je nesmierne dôležitý, lebo všetky IT infraštruktúry, aj tie s vysokým stupňom virtualizácie, obsahujú ako virtuálne, tak fyzické súčasti. Aj keď máte systém pre správu, ktorý efektívne pracuje s virtualizovanými systémami, platí, že ak nepodporuje správu fyzických systémov, takisto budete musieť spravovať veľa izolovaných „ostrovčekov“ a spotrebujete oveľa viac času a prostriedkov, než by tomu bolo, keby systém pre správu dokázal pracovať so všetkými nasadenými prostriedkami. Ak použijete komplexnú technológiu pre správu virtualizácie, môžete minimalizovať zložitosť a optimalizovať prevádzku. Spoločné prostredie pre správu virtualizácie znižuje nároky na školenia, zaisťuje jednotné prijatie zásad a zjednodušuje údržbu.

Efektívna správa fyzických aj virtuálnych prostriedkov pomáha maximalizovať prínosy virtualizačných technológií. To zahŕňa sledovanie a správu hardvéru aj softvéru v distribuovanom prostredí. Ak prevádzkoví špecialisti môžu monitorovať softvér bežiaci vo fyzických počítačoch aj fyzické počítače ako také, získajú prehľad o dianí v danom prostredí. Môžu taktiež vhodne reagovať, spúšťať úlohy a vykonávať ďalšie nápravné akcie, ktoré vyriešia prípadné vzniknuté ťažkosti.

Ďalším problémom, ktorému môžu správcovia virtualizovaných distribuovaných prostredí predísť, je inštalácia softvéru a správa jeho konfigurácie. Tieto úlohy síce je možné vykonávať ručne, ale komplexná technológia pre správu virtualizácie tento proces zautomatizuje a urýchli.

Nástroje, ktoré fungujú vo fyzickom aj virtuálnom svete, sú veľmi efektívne a atraktívne. Uvážte však prostredie, v ktorom sú nainštalované desiatky či dokonca stovky virtuálnych počítačov. Ako sú tieto počítače vytvárané, menené a odpisované? A ako sú vykonávané ďalšie funkcie špecifické pre správu virtuálnych počítačov? Vyriešenie týchto otázok vyžaduje komplexný balík nástrojov, ktorý podporuje správu virtualizovaného hardvéru. Okrem iných výhod môže prevádzkovým špecialistom zvoliť úlohy vhodné pre virtualizáciu, vytvárať virtuálne počítače, v ktorých budú tieto úlohy spustené, a prenášať aplikácie do nových umiestnení.