System Center

Logo: System Center

Vďaka produktom Microsoft System Center je možné využiť súčasné znalosti produktov System Center pri správe celej virtuálnej aj fyzickej infraštruktúry pomocou jednotného balíka nástrojov:

System Center Virtual Machine Manager

System Center Virtual Machine Manager predstavuje riešenie pre správu virtualizovaného datacentra. Pomáha zaistiť centralizovanú správu fyzickej aj virtuálnej IT infraštruktúry, zvýšiť vyťaženie serverov a dynamicky optimalizovať prostriedky na rôznych virtualizačných platformách.

Komplexné funkcie nástroja Virtual Machine Manager zahŕňajú plánovanie, nasadenie, správu a optimalizáciu virtuálnej infraštruktúry. Virtual Machine Manager pomáha s najdôležitejšími úlohami súvisiacimi s konsolidáciou najrôznejších fyzických serverov: od určenia vhodných kandidátov na konsolidáciu cez rozmiestnenie virtuálnych úloh pomocou prepracovaných algoritmov až po rýchly a spoľahlivý prevod fyzických počítačov na virtuálne (P2V, Physical-to-Virtual). Podstatne taktiež zjednodušuje správu virtuálnych datacentier, pretože dáva IT správcom k dispozícii nástroje zvyšujúce produktivitu, napr. skriptovanie Windows PowerShell, centralizovanú knižnicu prostriedkov virtuálnych počítačov a funkcie pre delegované sprevádzkovanie, ktoré umožňujú oprávneným koncovým používateľom rýchlo vytvárať nové virtuálne počítače.

System Center Data Protection Manager

Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM) 2007 poskytuje pokročilú ochranu infraštruktúry, ktorá využíva zálohovanie z disku na disk alebo na pásky a využíva virtualizačné technológie spoločnosti Microsoft.

DPM môže chrániť virtuálne počítače bez výpadkov spôsobených prechodom do režimu spánku. DPM chráni virtuálne disky na úrovni bloku pomocou technológie tieňovej kópie a tým zaisťuje rýchle zálohovanie a veľmi efektívne uchovávanie dát, ktoré nekladie nadmerné nároky na miesto na disku.

Model agentov, ktorý je v nástroji DPM použitý, podporuje ochranu všetkých virtuálnych počítačov v danom hostiteľskom počítači, pričom je možné umiestniť jediného agenta na hostiteľskú platformu, alebo niekoľko agentov do jednotlivých virtuálnych inštancií. Tak je možné docieliť širokú paletu možností ochrany a obnovenia dát. Na rozdiel od zálohovacích technológií ponúkaných inými dodávateľmi virtualizácie chráni DPM taktiež fyzické servery s produktmi či technológiami Windows Server, SQL Server, Microsoft Exchange alebo SharePoint.

System Center Operations Manager

Jednoduché prostredie pre sledovanie tisícov serverov, aplikácií a klientov, ktoré poskytuje úplný prehľad o stave IT prostredia a umožňuje rýchlu reakciu na výpadky.

Výpočtové prostredie sa skladá z najrôznejších súčastí: klientske a serverové počítače, operačné systémy, databázy, poštové servery atď. Aby bolo možné pracovať s takto rôznorodými prostriedkami, používa Operations Manager balíky Management Pack (MP). Každý balík MP obsahuje informácie o tom, ako je nutné danú súčasť spravovať. Keď si organizácia nainštaluje príslušné balíky MP, môže využiť znalosti ich tvorcov na zvýšenie efektivity správy vo vlastnom prostredí.

Operations Manager používa agenta, ktorý je spustený v každom spravovanom počítači, takže je potrebné ho uložiť do všetkých počítačov – teda fyzických aj virtuálnych. Operátorovi konzoly nástroja Operations Manager sa fyzické aj virtuálne počítače zobrazia rovnako a na ich správu sa používajú rovnaké metódy, rovnaké používateľské rozhranie a rovnaké balíky Management Pack. Operations Manager obsahuje taktiež špeciálne balíky MP pre správu virtualizačných technológií. Balík Management Pack for Virtual Server napríklad umožňuje operátorovi vytvoriť enumeráciu virtuálnych počítačov prevádzkovaných v danom fyzickom počítači, sledovať ich stav a vykonávať ďalšie úlohy.

System Center Configuration Manager

Značne zjednodušuje nasadenie systémov, automatizáciu úloh, zaistenie súladu so stanovenými požiadavkami a správu zabezpečenia založenú na zásadách. To všetko prispieva k zvýšeniu flexibility firmy.

Configuration Manager zaobchádza s virtuálnym počítačom vytvoreným v produkte Virtual Server rovnako, ako by išlo o fyzický počítač. Do virtuálnych počítačov je možné inštalovať softvér, podľa potrieb ho aktualizovať a zobraziť ho v inventári aktív nástroja Configuration Manager. Tento nástroj taktiež funguje s aplikáciami prevádzkovanými na terminálovom serveri rovnako ako so všetkými ostatnými.