Terminálová služba v systéme Windows Server

Logo: Windows Server 2008 Terminal Services

Terminálová služba zaisťuje virtualizáciu prezentácie, ktorá oddeľuje miesto použitia aplikácie či stolového počítača od miesta, kde je v skutočnosti prevádzkovaný. Umožňuje taktiež zákazníkom konsolidovať aplikácie a dáta do datacentra a poskytuje rôzne možnosti prístupu miestnym aj vzdialeným používateľom. Terminálová služba urýchľuje a rozširuje možnosti nasadenia aplikácií, sprístupňuje komplexné aplikácie na webovej stránke alebo ich transparentne integruje do lokálnej pracovnej plochy a v neposlednom rade pomáha organizáciám chrániť cenné duševné vlastníctvo, lebo umožňuje odstrániť aplikácie a dáta z klientskych počítačov.

Terminálová služba spolupracuje so štandardnými aplikáciami pre Windows. Umožňuje spustiť bežnú klientsku aplikáciu pre Windows na zdieľanom serverovom počítači, pričom prezentuje jej používateľské rozhranie vzdialenému systému, napríklad stolovému počítaču alebo tenkému klientovi. Po sieti je možné ovládať celú pracovnú plochou alebo iba jednotlivé aplikácie, ktoré teda nie je potrebné inštalovať do lokálneho klientskeho počítača. To je realizované pomocou protokolu RDP (Remote Desktop Protocol), ktorý po sieti prenáša iba údaje o stlačených klávesoch, pohyboch myši a dáta pre vykreslenie obrazovky. Tento prístup zaisťuje, že protokol RDP funguje aj prostredníctvom pripojenia s nízkou prenosovou rýchlosťou, ako je napríklad telefonické pripojenie. RDP taktiež zaisťuje šifrovanie dátových prenosov, takže používatelia mimo kancelárie majú lepšie zabezpečený prístup k aplikáciám.