VDI a VECD

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) je nový model architektúry, v ktorom sú klientske operačné systémy prevádzkované vo virtuálnych počítačoch (VM, Virtual Machine) na serveri v datacentre a komunikujú s klientskymi zariadeniami používateľov, napr. stolovými počítačmi alebo tenkými klientmi. VDI sa podobá terminálovým službám a vzdialenej ploche v tom, že umožňuje IT špecialistom centralizovať používateľskú pracovnú plochu. Namiesto serverovej relácie je však virtualizované celé klientske prostredie pomocou hypervízora umiestneného na serveri. VDI tak poskytuje plne funkčné a individuálne prispôsobené pracovné prostredie, pričom správca si zachováva plnú kontrolu nad stolovým počítačom a aplikáciami. Táto architektúra je síce flexibilná, vyžaduje však na serveri podstatne viac hardvérových prostriedkov než iba prístupy založené na vzdialenej ploche a terminálovej službe.

VDI je preto najvhodnejší pre externých a vzdialených pracovníkov (US), používateľov, ktorí potrebujú prístup k svojmu pracovnému prostrediu odkiaľkoľvek (US), teda aj z počítačov, ktoré nie sú v majetku zamestnávateľa, a konečne pre podnikových zákazníkov, ktorí pre svojich administratívnych pracovníkov uplatňujú stratégiu centralizovanej pracovnej plochy.

Terminálová služba, ktorá je často nasadzovaná pre virtualizáciu prezentácie celej pracovnej plochy alebo jednotlivých aplikácií, predstavuje alternatívne riešenie pre poskytovanie centralizovanej pracovnej plochy od spoločnosti Microsoft. Ide o nákladovo najefektívnejšie riešenie pre pracovníkov špecializovaných na jednu konkrétnu činnosť (US).

Microsoft VDI je riešenie pracovnej plochy, ktoré umožňuje zákazníkom centralizovať a preniesť ukladanie, spúšťanie a správu klientskych počítačov so systémom Windows do datacentra. Ide o komplexné riešenie spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu, ktoré umožňuje, aby bol systém Windows Vista Enterprise alebo iné klientske prostredie prevádzkované a spravované vo virtuálnych počítačoch na centrálnom serveri. Výhody riešenia VDI:

  • Lepšia podpora flexibilných foriem práce, napríklad práce z domu alebo zdieľanie pracovného miesta niekoľkými pracovníkmi
  • Zvýšené zabezpečenie dát a lepšie plnenie požadovaných pravidiel
  • Jednoduchšia a efektívnejšia správa klientskeho operačného systému a aplikácií

Microsoft VDI je starostlivo zostavená kombinácia z najnovších technológií spoločnosti Microsoft v oblastiach virtualizácie s hypervízorom, správy virtuálnych počítačov s klientskym systémom Windows a licencovania. Základné súčasti riešenia Microsoft VDI:

  • Windows Server 2008 s technológiou Hyper-V ponúka vysokú úžitkovú hodnotu, spoľahlivú virtualizačnú platformu a integrovanú správu. Toto riešenie umožňuje zákazníkom virtualizovať infraštruktúru klientskych počítačov.
  • System Center Virtual Machine Manager 2008 zjednodušuje nasadenie, sprevádzkovanie a správu virtualizovaných klientskych počítačov.
  • Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD) je unikátne riešenie pre licencovanie Windows Vista pre potreby VDI.

Microsoft VDI taktiež umožňuje, aby IT oddelenie nasadilo dynamické virtuálne klientske počítače, kde sú aplikácie oddelené vo virtuálnom počítači od operačného systému. Taký prístup výrazne zníži počet šablón virtuálnych počítačov, ktoré je nutné konfigurovať a aktualizovať. Súčasti riešenia Microsoft VDI pre dynamické nasadenie aplikácií:

Pre potreby rozsiahlejších nasadení, ktoré vyžadujú funkcie pre sprostredkovanie pripojenia, poskytuje spoločnosť Microsoft zákazníkom úplné a škálovateľné riešenia v spolupráci s inými výrobcami, okrem iného spoločnosťou Citrix Systems.

Ilustračný obrázok: Microsoft VDI
Microsoft VDI – starostlivo zostavená kombinácia technologických a licenčných súčastí

Calista: Riešenie novej generácie pre vzdialený prístup k multimédiám v rámci virtualizovaného stolového počítača

Zákazníci často chcú použiť virtualizačné technológie novým spôsobom, ktorý zjednoduší správu a zaistí centralizáciu klientskych počítačov a nasadených aplikácií. Tieto vysoké nároky na centralizáciu spoločne so stále častejším využívaním grafiky 3D a náročných multimédií nútia výrobcov do nových vývojových programov, ktoré si kladú za cieľ obohatiť používateľské prostredie vo virtuálnom klientskom počítači.

Calista je balík nových vyvíjaných technológií určených pre obohatenie používateľského prostredia vo virtualizovaných klientskych počítačoch, ktoré sú hosťované na serveri, o grafiku 3D a multimédiá. Technológia Calista sprostredkuje virtuálny grafický procesor s plnou multimediálnou podporou pre všetky hlavné typy súborov a dátových prúdov. Bude teda reprodukované moderné prostredie klientskeho počítača s Windows, avšak bez nárokov na špeciálny hardvér. Technológia Calista obsahuje vizuálne bezstratový kompresný algoritmus, ktorý významne znižuje nároky na prenosovú kapacitu siete pri prístupe k multimediálnemu obsahu a prispieva k vytvoreniu plnohodnotného vzdialeného prostredia Windows. Microsoft patrí vďaka Terminálovej službe Windows už viac ako desať rokov k popredným dodávateľom riešení v oblasti virtualizácie prezentácie. Calista bude ďalšou konkurenčnou výhodou platformy Microsoft a ponúkne nové príležitosti nezávislým partnerským výrobcom hardvéru aj softvéru, ktorí budú môcť tieto nové funkcie využívať a rozširovať.

Podrobnosti o dostupnosti technológie Calista v rámci ponuky spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu stolových počítačov budú k dispozícii neskôr.