Virtual PC a Enterprise Desktop Virtualization

Virtual PC

Logo: Virtual PC

Virtualizácia stolového počítača hosťovaná na klientovi vytvorí v stolovom počítači samostatné prostredie operačného systému, ktoré umožňuje prevádzku nekompatibilných starších alebo obchodných aplikácií v príslušnom natívnom prostredí, ktoré beží nad aktuálnejším klientskym operačným systémom. Môže taktiež v tom istom fyzickom zariadení podporovať súbežnú prevádzku dvoch IT prostredí (napríklad osobného a firemného).

Microsoft Virtual PC je na trhu už viac ako päť rokov a je najpoužívanejšou technológiou pre virtualizáciu stolových počítačov hosťovanou na klientoch. Program Virtual PC umožňuje v počítači so systémom Windows vytvoriť samostatné virtuálne počítače, ktoré virtualizujú samostatné operačné systémy. V jedinom fyzickom stolovom počítači môžete taktiež spustiť niekoľko virtuálnych počítačov naraz a prepínať medzi nimi rovnako ľahko ako medzi aplikáciami – okamžite a jedným kliknutím.

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) pridáva k programu Virtual PC štyri ďalšie súčasti, ktoré umožňujú podnikové nasadenie virtualizácie stolových počítačov:

 • Úložisko a prenos virtuálnych bitových kópií: Zjednodušuje proces vytvárania, testovania, prenosu a aktualizácie virtuálnych bitových kópií:
  • Centralizované úložisko virtuálnych bitových kópií pre vytváranie a testovanie bitových kópií
  • Balíček automatickej inštalácie pre vzdialené nasadenie prostredníctvom vymeniteľných médií (napr. disk DVD, USB pamäť)
  • Efektívny prenos bitovej kópie a aktualizácie po sieti LAN alebo WAN (pomocou technológie TrimTransfer pre odstraňovanie duplicít, ktorá vychádza zo služby Microsoft IIS)
  • Automatické prvotné nastavenie virtuálneho počítača (napr. nastavenie siete, jedinečný názov počítača, pripojenie k doméne)
 • Centralizácia správy a sledovanie: Spravuje virtuálny počítač po celý čas jeho životnosti:
  • Centralizovaný server pre správu, ktorý riadi nasadené virtuálne počítače
  • Sprevádzkovanie bitových kópií na základe účtov používateľov a skupín služby Microsoft Active Directory
  • Overovanie používateľa pred prístupom k virtuálnej bitovej kópii (online aj offline)
  • Centralizovaná databáza klientskych aktivít a udalostí
 • Zásady používania a riadenia prenosu dát: Agent v hostiteľskom systéme vynucuje zásady používania virtuálneho počítača:
  • Nastavenie dátumu, kedy virtuálny počítač stratí platnosť, a časového limitu pre offline prácu
  • Riadenie prenosu prichádzajúcich aj odchádzajúcich dát (napr. kopírovanie a vloženie, prenos súborov, tlač) medzi virtuálnym počítačom a hostiteľským systémom
  • Automatické presmerovanie preddefinovaných webových lokalít (napr. firemný intranet) z prehľadávača v hostiteľskom systéme do virtuálneho počítača
 • Transparentné prostredie pre koncových používateľov:
  • Publikované aplikácie – aplikácie, ktoré sú nainštalované vo virtuálnom počítači, sú k dispozícii v používateľovej ponuke Štart
  • Neviditeľný virtuálny počítač – aplikácie spustené v programe Virtual PC sú transparentne integrované na používateľovu plochu a zobrazené súbežne s natívnymi aplikáciami

Spoločná prevádzka produktov Virtual PC a MED-V

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V, predtým označované kódovým názvom Kidaro) ponúka v kombinácii s programom Virtual PC špičkové riešenie pre virtualizáciu stolových počítačov hosťované na klientoch. IT oddelenie môže jednoduchšie testovať a nasadzovať softvér do rôznych operačných systémov, lebo jedna havarujúca aplikácia alebo operačný systém neovplyvní ostatné.

Hlavné výhody:

 • Centralizovaná správa a nasadenie stolových počítačov: V uzamknutých firemných virtuálnych počítačoch môže IT oddelenie uplatňovať zásady a jednoducho tieto spravované firemné prostredia nasadzovať do ľubovoľných počítačov, vrátane prostriedkov, nad ktorými IT oddelenie nemá dostatočnú kontrolu, napríklad počítače zamestnancov, externistov alebo v pobočkách či zahraničných prevádzkach.
 • Podpora starších aplikácií po inovácií na nový operačný systém: Staršie aplikácie môžete spúšťať vo virtuálnom počítači so starým operačným systémom namiesto odloženia migrácie na nový operačný systém len z dôvodu nekompatibility aplikácií. Plány migrácie môžete testovať pomocou virtuálnych namiesto skutočných fyzických počítačov. Nároky na školenie používateľov je možné znížiť vďaka neviditeľnosti virtuálnej pracovnej plochy a transparentnej integrácii starších aplikácií do miestneho stolového počítača.
 • Zaistenie nepretržitej prevádzky podniku: IT oddelenie môže rýchlo obnoviť virtuálne počítače podliehajúce firemnej správe, a to v ľubovoľnom stolovom počítači so systémom Windows bez ohľadu na konfiguráciu hardvéru alebo operačného systému. IT oddelenie môže jednoduchšie testovať a nasadzovať softvér do rôznych operačných systémov, lebo jedna havarujúca aplikácia alebo operačný systém neovplyvní ostatné.