Virtualizácia prezentácie

Ilustračný obrázok: Virtualizácia prezentácie
Pri virtualizácii prezentácie je spracovanie vykonávané na serveri s optimalizovanou kapacitou a dostupnosťou, zatiaľ čo grafika, vstup z klávesnice či myši a ostatný používateľský vstup a výstup prebieha na termináli koncového používateľa.

Virtualizácia prezentácie izoluje spracovanie od grafiky a vstupu/výstupu (I/O), takže aplikácie môže bežať na jednom mieste, ale byť ovládané odinakadiaľ. Vytvára virtuálne relácie, v ktorých aplikácie vzdialene sprístupňujú svoje používateľské rozhrania. V každej relácii môže bežať jedna aplikácia rovnako ako celé klientske riešenie tvorené niekoľkými aplikáciami. V oboch prípadoch môže rovnakú nainštalovanú kópiu aplikácie využívať niekoľko virtuálnych relácií.

Taká prevádzka aplikácií na zdieľanom serveri prináša niekoľko výhod:

  • Dáta je možné centralizovať a bezpečne uložiť na centrálnom serveri namiesto rôznych stolových počítačov. To prispieva k zvýšeniu zabezpečenia, lebo informácie nie sú rozložené medzi mnoho rôznych systémov.
  • Náklady na správu aplikácií je možné podstatne znížiť. Nebude napríklad nutné aktualizovať jednotlivé aplikácie v každom stolovom počítači, ale postačí zmeniť iba jedinú zdieľanú kópiu na serveri. Virtualizácia prezentácie taktiež umožňuje používanie jednoduchších bitových kópií klientskeho operačného systému alebo špecializovaných stolových zariadení, tzv. tenkých klientov. Obe tieto možnosti môžu znížiť náklady na správu.
  • Organizácie sa už nemusia obávať nekompatibility aplikácií s klientskym operačným systémom. Tento problém je možné vyriešiť taktiež pomocou virtualizácie stolových počítačov, avšak virtualizácia prezentácie vám dáva možnosť spustiť aplikáciu jednoducho na centrálnom serveri a potom ju sprístupniť klientom s ľubovoľným operačným systémom.
  • V niektorých prípadoch môže virtualizácia prezentácie dokonca zvýšiť výkon. Predstavte si napríklad aplikáciu typu klient/server, ktorá do klienta načíta veľké množstvo dát z centrálnej databázy. Ak je sieťové prepojenie medzi týmto klientom a serverom pomalé alebo zahltené, bude taká aplikácia príliš pomalá. Jednou z možností zvýšenia jej výkonu je spustiť celú aplikáciu (teda klienta aj server) v počítači s vysokorýchlostným pripojením k databáze a potom aplikáciu sprístupniť používateľom pomocou virtualizácie prezentácie.