Virtualizácia serverov

Väčšine IT špecialistov termín virtualizácia asociuje prevádzku niekoľkých operačných systémov v jedinom fyzickom počítači. Práve to je virtualizácia hardvéru, ktorá hoci nie je jediným významným typom virtualizácie, je v súčasnosti bezpochyby tým najexponovanejším.

Ilustračný obrázok
V typickom výpočtovom prostredí beží na každom fyzickom serveri jeden operačný systém, ktorý je pevne previazaný s konkrétnym hardvérom.

Základný princíp virtualizácie hardvéru je jednoduchý: Vytvoriť pomocou softvéru virtuálny počítač, ktorý dokáže emulovať fyzický počítač. Tým vzniká oddelené prostredie operačného systému, ktoré je logicky izolované od hostiteľského servera. Vďaka podpore niekoľkých virtuálnych počítačov naraz umožňuje tento prístup spustiť súbežne v jedinom fyzickom počítači niekoľko operačných systémov.

Namiesto vynakladania finančných prostriedkov na veľa nedostatočne využitých serverových počítačov, z ktorých každý je vyhradený pre určitú úlohu, umožňuje virtualizácia serverov tieto úlohy konsolidovať do menšieho počtu lepšie vyťažených počítačov. Z toho vyplýva, že pre správu týchto počítačov postačí menší počet pracovníkov, pre ich umiestnenie menšie priestory a pre ich napájanie menej spotrebovanej elektriny. To všetko prispieva k úsporám nákladov.

Ilustračný obrázok
Vďaka virtualizácii hardvéru je úzka závislosť medzi hardvérom a operačným systémom prerušená, takže na tom istom hardvéri môže bežať niekoľko rôznych operačných systémov. To zásadne urýchľuje nasadenie, opakované nasadenie a správu jednotlivých operačných systémov a umožňuje zvýšiť využitie hardvéru.

Virtualizácia serverov taktiež zjednodušuje obnovenie havarovaných systémov. Virtuálne počítače sú uložené vo forme súborov, takže pre obnovenie havarovaného systému často postačí skopírovať jeho súbor do nového počítača. Virtuálne počítače môžu mať inú hardvérovú konfiguráciu než fyzický počítač, v ktorom sú prevádzkované, tento prístup teda umožňuje obnovenie havarovaného systému do ľubovoľného počítača, ktorý je práve k dispozícii. Nie je potrebné použiť systém, ktorý je fyzicky zhodný.