Virtualizácia stolových počítačov

Virtualizácia stolových počítačov predstavuje nové a atraktívne možnosti, ktorými IT špecialisti môžu poskytovať a spravovať firemné stolové počítače a flexibilne reagovať na najrôznejšie potreby používateľov. Virtualizované stolové počítače môžu byť hosťované na klientovi, napríklad pomocou programu Microsoft Virtual PC, alebo centralizované na serveroch v datacentre – také riešenie sa často označuje názvom infraštruktúra virtuálnych stolových počítačov (VDI, Virtual Desktop Infrastructure).

Virtualizácia stolových počítačov hosťovaná na klientoch

Ilustračný obrázok: Virtualizácia stolových počítačov
V modeli hosťovanom na klientovi je úzka závislosť medzi hardvérom a operačným systémom prerušená vďaka virtualizácii hardvéru. V jedinom fyzickom počítači tak je možné prevádzkovať niekoľko hosťovaných operačných systémov, ktoré sú navzájom izolované a chránené.

Virtualizácia stolového počítača hosťovaná na klientovi vytvorí v stolovom počítači samostatné prostredie operačného systému, ktoré umožňuje prevádzku nekompatibilných starších alebo obchodných aplikácií v príslušnom natívnom prostredí, ktoré beží nad aktuálnejším klientskym operačným systémom. Môže taktiež v tom istom fyzickom zariadení podporovať súbežnú prevádzku dvoch IT prostredí (napríklad osobného a firemného).

Microsoft Virtual PC je na trhu už viac ako päť rokov a je najpoužívanejšou technológiou pre virtualizáciu stolových počítačov hosťovanou na klientoch. Program Virtual PC umožňuje v počítači so systémom Windows vytvoriť samostatné virtuálne počítače, ktoré virtualizujú samostatné operačné systémy. V jedinom fyzickom stolovom počítači môžete taktiež spustiť niekoľko virtuálnych počítačov naraz a prepínať medzi nimi rovnako ľahko ako medzi aplikáciami – okamžite a jedným kliknutím.

Infraštruktúra virtuálnych stolových počítačov (VDI)

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) je nový model architektúry, v ktorom sú klientske operačné systémy prevádzkované vo virtuálnych počítačoch (VM, Virtual Machine) na serveri v datacentre a komunikujú s klientskymi zariadeniami používateľov, napr. stolovými počítačmi alebo tenkými klientmi. VDI sa podobá terminálovým službám a vzdialenej ploche v tom, že umožňuje IT špecialistom centralizovať používateľskú pracovnú plochu. Namiesto serverovej relácie je však virtualizované celé klientske prostredie pomocou hypervízora umiestneného na serveri. VDI tak poskytuje plne funkčné a individuálne prispôsobené pracovné prostredie, pričom správca si zachováva plnú kontrolu nad stolovým počítačom a aplikáciami. Táto architektúra je síce flexibilná, vyžaduje však na serveri podstatne viac hardvérových prostriedkov než iba prístupy založené na vzdialenej ploche a terminálovej službe.

VDI je preto najvhodnejší pre externých a vzdialených pracovníkov (US), používateľov, ktorí potrebujú prístup k svojmu pracovnému prostrediu odkiaľkoľvek (US), teda aj z počítačov, ktoré nie sú v majetku zamestnávateľa, a konečne pre podnikových zákazníkov, ktorí pre svojich administratívnych pracovníkov uplatňujú stratégiu centralizovanej pracovnej plochy (US).

Microsoft VDI je riešenie pracovnej plochy, ktoré umožňuje zákazníkom centralizovať a preniesť ukladanie, spúšťanie a správu klientskych počítačov so systémom Windows do datacentra. Ide o komplexné riešenie spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu, ktoré umožňuje, aby bol systém Windows Vista Enterprise alebo iné klientske prostredie prevádzkované a spravované vo virtuálnych počítačoch na centrálnom serveri. Výhody riešenia VDI:

  • Lepšia podpora flexibilných foriem práce, napríklad práce z domu alebo zdieľanie pracovného miesta niekoľkými pracovníkmi
  • Zvýšené zabezpečenie dát a lepšie plnenie požadovaných pravidiel
  • Jednoduchšia a efektívnejšia správa klientskeho operačného systému a aplikácií