Windows Server 2008 Hyper-V

Logo: Windows Server Hyper-V

Microsoft Windows Server 2008 je zatiaľ najpokročilejší serverový operačný systém Windows. Zvyšuje flexibilitu serverovej infraštruktúry a zároveň šetrí čas aj náklady. Pomocou systému Windows Server 2008 je možné vyvíjať, distribuovať a spravovať komfortné používateľské prostredia a aplikácie, zaisťovať zabezpečenú sieťovú infraštruktúru a zvyšovať technologickú vyspelosť a hodnotu organizácie.

Všetko potrebné pre podporu virtualizácie serverov je k dispozícii ako neoddeliteľná súčasť operačného systému v podobe technológie Windows Server 2008 Hyper-V. Vďaka technológii Hyper-V vo forme roly servera a jednoduchým licenčným podmienkam je teraz veľmi jednoduché plne využiť výhody virtualizácie v systéme Windows Server 2008 na úsporu nákladov.

Windows Server Hyper-V, nová generácia serverovej virtualizačnej technológie založenej na hypervízore, umožňuje najlepšie využitie investícií do serverového hardvéru prostredníctvom konsolidácie niekoľkých rolí serverov prevádzkovaných ako virtuálne počítače v jedinom fyzickom počítači. Vďaka technológii Hyper-V môžete efektívne prevádzkovať niekoľko rôznych operačných systémov (Windows, Linux a ďalšie) paralelne na jednom serveri a plne využívať výkon platformy x64. Technológia Hyper-V používa rovnaký formát VHD ako Virtual Server 2005 R2, a migrácia úloh z tejto staršej technológie je teda pomerne jednoduchá.