Firemné riešenia virtualizácie

Komplexná virtualizačná stratégia môže mať zásadný vplyv na takmer všetky aspekty cyklu správy IT infraštruktúry. Bez ohľadu na veľkosť vašej firmy vám môže pomôcť konsolidovať servery, zjednodušiť testovanie a vývoj, zlepšiť podporu pobočiek a prispieť k vytvoreniu dynamickejšej a flexibilnejšej infraštruktúry. K výsledným efektom patrí výrazné zlepšenie kontinuity a zotavenie po havárii, nižšie celkové náklady na vlastníctvo a zvýšené zabezpečenie. Ponúkame vám ďalšie informácie o týchto riešeniach pre firmy a o tom, ako vám môžu pomôcť v podnikaní.

ilustračné ikona

Konsolidácia serverov

Môžete zachovať zásadu „jedna aplikácia – jeden server“ a zároveň obmedziť počet fyzických serverov aj prevádzkovať vaše servery ekologickejšie.

ilustračné ikona

Centralizovaná správa založená na zásadách

Centralizuje sprevádzkovanie a správu fyzických aj virtuálnych prostriedkov.

ilustračné ikona

Obchodná kontinuita a zotavenie po havárii

Umožňuje izolovať jednotlivé úlohy a implementovať plány pre prevzatie služieb pri zlyhaní.

ilustračné ikona

Vzdialené pobočky

Nižšie náklady a nároky na priestory, vyššia dostupnosť a rýchlosť reakcie a lepšia viditeľnosť a kontrola.

ilustračné ikona

Riešenia pre klientske počítače

Najlepšie riešenie pre najrôznejšie potreby vašich používateľov nemusí znamenať nedodržanie požiadaviek IT oddelenia.

ilustračné ikona

Nástroje a dynamické výpočtové riešenia

Výpočtové prostriedky je možné transformovať na služby na vyžiadanie a zvýšiť tak flexibilitu firmy.

ilustračné ikona

Testovanie a vývoj

Rýchle modelovanie rôznych prostredí nevyžaduje podstatné rozširovanie hardvéru fyzických prostriedkov.

ilustračné ikona

Malé a stredne veľké firmy

Nízke náklady na IT a súčasne vysoko dostupné a rýchlo reagujúce služby pre zákazníkov.

ilustračné ikona

Zabezpečenie

Izolácia výpočtových vrstiev a minimalizácia rizika rozsiahleho výpadku.

ilustračné ikona

Hosting

Môžete ponúkať výpočtovú kapacitu flexibilnejšie a zároveň zaistiť vysokú úroveň poskytovaných služieb aj maximálnu rentabilitu.

ilustračné ikona

Technologické riešenia

Komplexná stratégia pre virtualizáciu a podporné platformy môže mať zásadný dopad na prakticky všetky aspekty IT infraštruktúry, zabezpečenia a správy.