Klientske počítače

Riešenia pre klientske počítače

Zamestnanci potrebujú stále častejšie pristupovať k aplikáciám, keď sú mimo podniku či pracujú z rôznych zariadení. Aj keď táto možnosť prispieva k produktivite pracovníkov, pre IT oddelenie môže znamenať zložité riešenia a väčší tlak na kontrolu nákladov. Zabezpečenie prenosných a stolových počítačov je navyše kvôli rozširujúcim sa krádežiam hardvéru stále nákladnejšie. Ako môže vaše IT oddelenie efektívnejšie zvládnuť tieto nároky?

Firmy začínajú stále viac využívať virtualizáciu, ktorá je odpoveďou na ich problémy s klientskymi počítačmi. Virtualizácia klientskych počítačov spočíva v rozdelení rôznych výpočtových vrstiev a uloženia niektorých alebo všetkých týchto vrstiev do datacentra. Vďaka virtualizácii môžu zamestnanci získať zabezpečený prístup k svojim aplikáciám a dátam cez sieť a minimalizovať tak riziko straty dát. Z hľadiska IT umožňuje virtualizácia urýchliť vývoj nových možností bez nutnosti zakúpenia nového hardvéru a konfigurácie komponentov. Obmedzuje taktiež nároky na testovanie aplikácií a problémy s kompatibilitou a zjednodušuje zotavenie po havárii a dodržiavanie predpisov.

Každý podnik je iný a vyžaduje vlastnú mieru rovnováhy medzi flexibilitou používateľov a centralizovaným riadením naprieč rôznymi organizáciami a dokonca naprieč rôznymi skupinami používateľov v rámci organizácií. Optimalizácia nasadenia Windows do stolových počítačov poskytuje podniku možnosť voľby najvhodnejšieho riešenia vyhovujúceho daným potrebám.

Mobilní znalostní pracovníci

Pracovníci, ako sú napríklad obchodníci, konzultanti a účtovníci, potrebujú k dátam a aplikáciám prístup prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Zatiaľ čo používatelia požadujú flexibilitu a možnosť odniesť si dáta so sebou na cesty, IT oddelenie musí zaistiť ochranu dát a minimálny dopad na produktivitu používateľa v prípade, že sa prenosný počítač stratí alebo bude odcudzený. Ako používateľ, tak IT si takisto prajú, aby bol osobný počítač jednoducho nahraditeľný, teda aby v takom prípade došlo k minimálnemu výpadku a používateľ mohol čo najrýchlejšie opäť začať pracovať s rovnakými aplikáciami a predovšetkým so svojimi dátami.

Spoločnosť Microsoft odporúča pre riešenie „nahraditeľného“ osobného počítača nasledujúce produkty: Windows Vista Enterprise s technológiou Windows BitLocker Drive Encryption pre lepšiu ochranu dát, Microsoft Application Virtualization (predtým SoftGrid) pre poskytovanie aplikácií pre prístup online aj offline bez nutnosti inštalácie a Presmerovanie priečinkov so Súbormi a priečinkami offline pre centrálne ukladanie a prístup online aj offline k dátam.

Kliknutím získate ďalšie informácie o tomto riešení (US).

Znalostní pracovníci v kancelárii

Mnoho znalostných pracovníkov, ako sú analytici, architekti, dizajnéri alebo lekári, často v kancelárii spúšťa niekoľko aplikácií s komplexným používateľským prostredím, ktoré je nutné pre zachovanie vysokej produktivity používateľa. Okrem toho však títo používatelia môžu využívať prístup k podnikovým aplikáciám, ktoré bežia na centrálnom serveri, napríklad z dôvodu dodržiavania predpisov v prípade, že taká aplikácia pracuje s dôvernými dátami. Organizácie vyžadujú, aby títo pracovníci mali vysokú úroveň produktivity, preto im poskytujú prístup k individuálnemu balíku aplikácií a dát uložených lokálne v ich počítačoch a zároveň k rovnakým aplikáciám z rôznych počítačov v organizácii pre prípady, kedy potrebujú pokračovať v neprerušenej práci z iného počítača.

Spoločnosť Microsoft odporúča pre riešenie zdieľania pracovného miesta niekoľkými pracovníkmi nasledujúce produkty: Microsoft Application Virtualization a System Center Configuration Manager 2007 R2 pre sprostredkovanie potrebných aplikácií, nástroj Presmerovanie priečinkov pre sprístupnenie centrálne uložených dát a prístup k centrálne spúšťaným aplikáciám prostredníctvom Terminálovej služby.

Kliknutím získate ďalšie informácie o tomto riešení (US).

Pracovníci špecializovaní na jeden typ činnosti

Títo pracovníci, ktorí pracujú napríklad v call centrách, skladoch a maloobchode, obvykle využívajú len jednu alebo niekoľko málo aplikácií, napríklad softvér pre transakcie na bankovej priehradke, terminálové aplikácie alebo aj systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), poprípade iné podnikové aplikácie. Obvykle nemajú vlastné pracovné miesto a musia mať prístup k svojim aplikáciám a dátam z ľubovoľného pracovného miesta na pracovisku. Organizácie potrebujú vysoko zabezpečené a lacné riešenie bez pevne určeného pracovného miesta a s podporou nepretržitého pripojenia. To umožní používateľom produktívnu prácu zo zdieľaných klientskych zariadení, zatiaľ čo dáta sú bezpečne uchovávané v centrálnom ukladacom priestore.

Spoločnosť Microsoft odporúča riešenie skladajúce sa z Terminálovej služby, ktorá používateľom sprístupní potrebnú aplikáciu, a z produktu Windows Fundamentals for Legacy PCs, ktorý umožní organizácii predĺžiť životnosť starších počítačov a zaistí lacné klientske zariadenia vhodné pre špecializovaných pracovníkov.

Kliknutím získate ďalšie informácie o tomto riešení (US).

Externí a vzdialení pracovníci

Organizácie zmluvne spolupracujú napríklad s vývojármi v zahraničí, aby mohli využiť ich skúsenosti. Títo pracovníci pracujú na projektoch vyžadujúcich prístup k citlivým údajom alebo zdrojovému kódu. Organizácie potrebujú chrániť svoje duševné vlastníctvo a dáta pomocou centrálneho ukladacieho priestoru, správy, zabezpečenia a dodržiavania predpisov, a zároveň sa vo svojej sieti vyrovnať s nespravovanými cudzími počítačmi.

Spoločnosť Microsoft odporúča riešenie založené na produktoch Virtual Desktop Infrastructure, Windows Server Hyper-V 2008 a Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP), ktoré externým pracovníkom umožní kontrolovaný prístup k špecifickým aplikáciám, pričom aplikácie a dáta budú uložené na centrálnych serveroch.

Kliknutím získate ďalšie informácie o tomto riešení (US).

Prístup z domu

Organizácie môžu potrebovať, aby ich zamestnanci mali prístup ku kancelárskemu prostrediu z domu. Za určitých okolností môže používateľ potrebovať prístup k svojim aplikáciám alebo dátam, avšak nemôže sa dostaviť do kancelárie (napríklad počas snehovej búrky alebo pri iných prírodných katastrofách) alebo nemá prístup k svojmu pracovnému počítaču.

Spoločnosť Microsoft odporúča riešenie založené na prístupe používateľov k virtuálnym počítačom Windows Vista Enterprise, ktoré sú hosťujúce v systéme Windows Server 2008 Hyper-V a spravované nástrojom System Center Virtual Machine Manager. Prostredníctvom Brány Terminálovej služby v systéme Windows Server 2008 získajú používatelia prístup k celému svojmu počítaču vrátane dát, nastavení aj aplikácií sprostredkovaných pomocou produktu Microsoft Application Virtualization.

Kliknutím získate ďalšie informácie o tomto riešení (US).

ilustračné ikona

Partner

Kontaktujte niektorého partnera a zistite, ako svoj podnik môžete optimalizovať pomocou virtualizácie.