Obchodná kontinuita a zotavenie po havárii

Riešenia pre zaistenie nepretržitého chodu podniku

Implementácia spoľahlivej stratégie rýchleho zotavenia môže byť zdĺhavá a nákladná a vyžaduje redundantný server, ukladací priestor a sieťovú infraštruktúru v samostatných lokalitách. Kvôli týmto komplikáciám nemá mnoho podnikov komplexný plán pre zaistenie nepretržitého chodu pre ochranu kritickej infraštruktúry a aplikácií.

Pomocou riešení pre zaistenie nepretržitého chodu založených na virtualizácii môžete do podniku zaviesť vysokú dostupnosť a zotavenie po havárii. Ak ste už riešenia pre zaistenie nepretržitého chodu nasadili pre niektoré aplikácie, prostredníctvom virtualizácie môžete ochranu rozšíriť na ďalšie aplikácie.

Windows Server 2008 Hyper-V poskytuje IT špecialistom flexibilitu pri zaisťovaní vysokej dostupnosti fyzických hostiteľských počítačov a virtuálnych počítačov v rámci jednej lokality a medzi viacerými lokalitami. Microsoft Windows Server 2008 poskytuje veľmi robustnú platformu pre zaistenie nepretržitého chodu podniku opierajúcu sa o osvedčené technológie, ako je Vyrovnávanie zaťaženia siete a Klastrovanie, ktoré sú súčasťou tohto operačného systému.

Windows Server poskytuje podporu pre široký rad špičkových riešení zdieľaného ukladacieho priestoru a ponúka rýchlu migráciu a migráciu počas prevádzky spoločne so správou dát medzi partnerskými lokalitami a technológiami pre replikáciu dát. Virtualizačné riešenia pre zaistenie nepretržitého chodu podniku od spoločnosti Microsoft poskytujú tieto tri kľúčové výhody:

  • Využitie úspor z konsolidácie na lepšie zaistenie nepretržitého chodu podniku
  • Nasadenie a údržba rovnakého alebo menšieho počtu fyzických serverov s možnosťou geografickej diverzifikácie
  • Spoločné využitie schopností spoločnosti Microsoft a jej partnerov pre vysoko výkonné a cenovo dostupné riešenia