Technologické riešenia

Komplexná stratégia pre virtualizáciu a podporné platformy môže mať zásadný dopad na prakticky všetky aspekty IT infraštruktúry, zabezpečenia a správy.

Virtualizácia však našťastie ponúka oveľa viac, než iba konsolidáciu serverov a úspory nákladov. Riešenia a technológie pre virtualizáciu od spoločnosti Microsoft poskytujú, bez ohľadu na veľkosť či povahu podniku, komponenty pre komplexné scenáre, napríklad konsolidáciu dátového centra, zaistenie prevádzkyschopnosti a infraštruktúru virtualizovaných klientskych počítačov, vďaka ktorým je možné dosiahnuť nižšie náklady na vlastníctvo, lepšiu prevádzkyschopnosti podniku a vyššie zabezpečenie.

Riešenia založené na virtualizačnej technológii spoločnosti Microsoft poskytujú stavebné bloky, ktoré IT špecialisti potrebujú pre implementáciu nových a priekopníckych výhod virtualizácie na úrovni služieb. V spolupráci s partnermi ponúka spoločnosť Microsoft kľúčové integrované riešenia pre tieto oblasti:

 • Riešenia pre zabezpečenie
 • Riešenia pre správu
 • Riešenia pre ukladacie priestory
 • Sieťové riešenia
Riešenia pre zabezpečenie

Zabezpečenie je najzávažnejším problémom IT. Vírusy a zlomyseľné útoky môžu spôsobiť stratu dát a výpadky systémov. So zvyšovaním mobility pracovníkov rastie taktiež riziko krádeže prenosných počítačov a dát.

Spoločnosť Microsoft ponúka integrované pojatie zabezpečenia fyzických a virtuálnych prostredí. Windows Server 2008 Hyper-V poskytuje úplnú izoláciu medzi virtuálnymi počítačmi a umožňuje dôkladnú ochranu proti útokom prostredníctvom malwaru. Windows Authorization Manager umožňuje správcom riadiť prístup k prostriedkom na základe rolí a obmedziť chyby spôsobené chybnou konfiguráciou. Zabezpečovacie produkty Microsoft Forefront zaisťujú ochranu proti malwaru a spywaru pre servery, klientske systémy a systémy pre zasielanie správ a spoluprácu. Produkty Microsoft System Center umožňujú vďaka konfigurácii a inštalácii opráv udržiavať systémy v aktualizovanom stave. Zabezpečenie klientskych počítačov je riešené pomocou optimalizácie nasadenia Windows do stolových počítačov, ktorá zaisťuje rovnováhu medzi centralizovaným riadením a flexibilitou používateľov.

Nástroj Offline Virtual Machine Servicing Tool, ktorý je súčasťou riešenia Microsoft Solution Accelerator, umožňuje spolu s partnerskými riešeniami aktualizáciu offline virtuálnych bitových kópií o dôležité opravy a vyhľadávanie vírusov.

Riešenia spoločnosti Microsoft týkajúce sa zabezpečenia poskytujú tieto tri základné výhody:

 1. Úspora nákladov, vyššia úroveň služieb a lepšia dynamika
 2. Ochrana pred stratou dôverných dát
 3. Ochrana pred výpadkami systémov
ilustračné ikona

Partner

Kontaktujte niektorého partnera a zistite, ako svoj podnik môžete optimalizovať pomocou virtualizácie.

Riešenia pre správu

Podniky zisťujú, že bez možnosti centrálnej správy fyzických aj virtuálnych prostriedkov je náročné plne využiť potenciál komplexnej virtualizácie. Takto integrovaná správa systémov vylepšuje virtuálnu infraštruktúru a umožňuje, aby podporovala zaisťovanie, každodennú prevádzku a nepretržitý chod podniku v rámci fyzických a virtuálnych prostredí.

Riešenia pre správu virtualizácie od spoločnosti Microsoft ponúkajú najprepracovanejšie funkcie s najväčšími možnosťami rozšírenia na trhu. System Center je ideálnou platformou pre správu fyzických a virtuálnych prostredí, zatiaľ čo Virtual Machine Manager (VMM) umožňuje správu iných virtuálnych platforiem vrátane VMware ESX.

V spolupráci s partnermi dodáva spoločnosť Microsoft taktiež balíky Management Pack verzie PRO patriace medzi súčasti produktu System Center Virtual Machine Manager, ktoré umožňujú dynamickú správu virtuálnych prostriedkov. Tieto balíky PRO využívajú schopnosť podrobného monitorovania produktu System Center Operations Manager 2007 a umožňujú správcom určiť nápravné opatrenia, ktoré má VMM vykonať, ak je v hardvéri, operačných systémoch alebo aplikáciách zistený nízky výkon alebo pretrvávajúca hardvérová porucha. Táto otvorená a rozšíriteľná platforma podnecuje partnerov k vývoju vlastných balíkov Management Pack, ktoré kombinujú kompatibilitu ich produktov a riešení s výkonnými možnosťami správy verzie PRO.

ilustračné ikona

Produkty a možnosti pre riešenia

IT prostredie podniku môžete skonsolidovať, zjednodušiť a vylepšiť pomocou nasledujúcich produktov a funkcií:

ilustračné ikona

Partner

Kontaktujte niektorého partnera a zistite, ako svoj podnik môžete optimalizovať pomocou virtualizácie.

Riešenia pre ukladacie priestory

Hodnota konsolidácie ukladacích priestorov je zrejmá: ponúka významnú príležitosť na zníženie investícií a zložitosti dátového centra, pričom zdieľaný ukladací priestor umožňuje využiť viacero výhod virtualizácie, ako je migrácia počas prevádzky a rýchla migrácia.

Windows Server 2008 poskytuje vynikajúcu podporu pre platformy ukladacích priestorov vrátane pokročilých funkcií, medzi ktoré patrí MPIO (Multi-path IO) a klastrovanie s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní. Ukladacie riešenia pomáhajú podnikom zvládať problémy konsolidácie ukladacích priestorov vo virtuálnych prostrediach a môžu vylepšiť vyťaženosť ukladacieho priestoru prostredníctvom partnerských riešení s pridanou hodnotou, ktoré využívajú virtualizáciu ukladacieho priestoru, deduplikáciu, thin provisioning a replikáciu. Spoločnosť Microsoft spolupracuje s celým radom partnerov pre zaistenie rozsiahlej kompatibility s dodávateľmi infraštruktúry ukladacích priestorov.

Riešenie virtualizovaného ukladacieho priestoru od spoločnosti Microsoft má tieto hlavné výhody:

 1. Podpora širokého sortimentu hardvéru a softvéru ukladacích priestorov a úsporných technológií v systéme Windows Server 2008
 2. Vyššia dynamika a kvalita služieb vo virtualizovanom prostredí s podporou vysokej dostupnosti prostredníctvom rýchlej migrácie a migrácie počas prevádzky
 3. Zníženie prevádzkových výdavkov obmedzením infraštruktúry a správy
Sieťové riešenia

Robustná a integrovaná sieťová infraštruktúra je veľmi dôležitá pre dosiahnutie plnohodnotných výhod virtualizácie, či už v rámci jedného datacentra alebo medzi viacerými datacentrami. Narastajúca virtualizácia aplikácií a postupné využívanie výhod nových možností vysokej dostupnosti a zotavenia po havárii vyžaduje, aby sieťová infraštruktúra bola robustnejšia a dostatočne inteligentná pre rýchlu migráciu a migráciu počas prevádzky.

V spolupráci s viacerými poskytovateľmi sietí dodáva spoločnosť Microsoft riešenia, ktoré IT špecialistom uľahčujú plánovanie, nasadenie a správu sieťovej infraštruktúry pre virtuálne datacentrá. Systém Windows Server 2008 je skvelým základom pre podporu virtualizovaných sietí, ktorý ponúka množstvo funkcií, napríklad vyrovnávanie zaťaženia siete a podporu klastrov. Naše sieťové riešenia sa taktiež zameriavajú na náklady a zložitosť nasadenia a správy sieťovej infraštruktúry pre virtualizované datacentrum.

Sieťové riešenia pre virtualizáciu umožňujú IT špecialistom využiť tieto hlavné výhody:

 1. Zníženie nákladov v redundantnej sieťovej infraštruktúre
 2. Vyššia dostupnosť vďaka infraštruktúre optimalizovanej pre obsluhu virtuálnych zaťažení
 3. Prepracované využitie výkonu a prostriedkov prostredníctvom verzie PRO
ilustračné ikona

Produkty a možnosti pre riešenia

IT prostredie podniku môžete skonsolidovať, zjednodušiť a vylepšiť pomocou nasledujúcich produktov a funkcií:

ilustračné ikona

Partner

Kontaktujte niektorého partnera a zistite, ako svoj podnik môžete optimalizovať pomocou virtualizácie.