*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Zoznámte sa s novým serverom - Windows Server 2008 R2 - Nespútaný server

Aktuálne

Dva krát meraj a raz strihaj

Prehľad produktu

Zistite, prečo Windows Server 2008 R2 predstavuje pevný základ pre serverové a aplikačné úlohy a ponúka jednoduché nasadenie a správu.

Novinky

Nové virtualizačné nástroje, webové nástroje, vylepšenia správy a skvelá integrácia s Windows 7 pomáhajú šetriť čas a znižovať náklady a predstavujú platformu pre dynamické a efektívne spravované datacentrum.

Prečo inovovať

Prečítajte si desať hlavných dôvodov pre inováciu na systém Windows Server 2008 R2.

Prehľad vydaní

Prečítajte si stručný prehľad jednotlivých vydaní systému Windows Server 2008 R2.

Informácie o ukončení podpory pre Windows Server 2000 a 2003

Vyskúšajte

Neprehliadnite