*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Vydania systému Windows Server 2008 bez technológie Hyper-V

KĽÚČ:

= Nie je k dispozícii

= Čiastočne/obmedzene

= Plne

Rola servera

Enterprise bez Hyper-V

Datacenter bez Hyper-V

Standard bez Hyper-V

Aplikačný server

Plne
Plne
Plne

Webové služby (IIS)

Plne
Plne
Plne

Tlačové služby

Plne
Plne
Plne

Hyper-V1

Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii

Active Directory Domain Services

Plne
Plne
Plne

Active Directory Lightweight Directory Services

Plne
Plne
Plne

Active Directory Rights Management Services

Plne
Plne
Plne

DHCP Server

Plne
Plne
Plne

DNS Server

Plne
Plne
Plne

Faxový server

Plne
Plne
Plne

UDDI Services

Plne
Plne
Plne

Služba nasadenia systému Windows

Plne
Plne
Plne

Active Directory Certificate Services

Plne
Plne
Čiastočne/obmedzene 

2

Súborové služby

Plne
Plne
Čiastočne/obmedzene 

3

Sieťové zásady a prístup

Plne
Plne
Čiastočne/obmedzene 

4

Terminálová služba

Plne
Plne
Čiastočne/obmedzene 

5

Active Directory Federation Services

Plne
Plne
Nie je k dispozícii

1 Pre zákazníkov, ktorí nepotrebujú virtualizáciu, sú edície Windows Server 2008 Standard, Enterprise a Datacenter k dispozícii bez technológie Windows Server Hyper-V.

2 Obmedzenie na vytváranie certifikačných autorít, žiadne iné funkcie služby ADFS nie sú k dispozícii (NDES, Služba online respondéra). Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k role ADCS na lokalite TechNet.

3 Obmedzenie na 1 samostatný koreň DFS.

4 Obmedzenie na 250 pripojení RRAS, 50 pripojení IAS a 2 serverové skupiny IAS.

5 Obmedzenie na 250 pripojení k Bráne Terminálovej služby.