*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Materiály pre vývojárov

Spoločnosť Microsoft poskytuje vývojárom všetky informácie a nástroje potrebné pre vývoj novej generácie firemných a webových aplikácií. Zahŕňajú širokú škálu tém: úvahami pri návrhu a problémami pri riadení projektov začínajúc a končiac písaním kódu pre aplikácie určené pre architektúry založené na systéme Windows Server 2008.

 • Skúsenosti vývojárov so systémom Windows Server 2008 (US)
  Na stránke Skúsenosti vývojárov so systémom Windows Server 2008 nájdu vývojári, technickí odborníci a riadiaci pracovníci informácie, ktoré im pomôžu dôkladne sa zoznámiť s niektorými novými a rozšírenými vlastnosťami systému Windows Server 2008 z pohľadu vývojárov.
 • 7 tipov ako zvýšiť výkon aplikácií pre systém Windows Server 2008 (US)
  Nech sa zaoberáte vývojom webových aplikácií alebo programovaním systémových služieb pre jadro servera, ponúka vám Windows Server 2008 mnoho nových funkcií, pomocou ktorých je možné vytvárať bezpečnejšie, flexibilné a inovatívne aplikácie.
 • Windows Server 2008 Developer Training Kit (US) (Školiaci balík pre vývojárov pre systém Windows Server 2008)
  Balík Windows Server 2008 Developer Training Kit obsahuje niekoľko prezentácií a praktických cvičení venovaných nasledujúcim technológiám: Internetová informačná služba 7.0 (IIS7), správa, Windows Communication Foundation (WCF), Windows Workflow Foundation (WF), Windows CardSpace, Windows PowerShell, virtualizácia a transakčný systém súborov (TxF).
 • Skúsenosti vývojárov so systémami Windows Vista a Windows Server 2008 (US)
  Produkty Windows Vista a Windows Server 2008 predstavujú novú generáciu operačných systémov a platformu pre vývoj softvéru, ktorú budú používať vývojári aplikácií aj podniky po celom svete. Zoznámte sa s postupom, ktorým je možné skontrolovať kompatibilitu vašich aplikácií, a preštudujte si podrobné dokumenty white paper a ďalšie rady pre vývojárov.
 • Skúsenosti vývojárov s Internetovou informačnou službou 7.0 (IIS7) (US)
  IIS7 predstavuje významný pokrok v technológii webového servera pre systém Windows a poskytuje základnú infraštruktúru, z ktorej vychádza mnoho ďalších komunikačných technológií spoločnosti Microsoft, o. i. ASP.NET, WCF a Windows SharePoint Services. IIS7 je taktiež výkonnou platformou pre vývoj webových a ďalších internetových riešení. Má flexibilnú a modulárnu štruktúru, a preto ju je možné jednoducho rozširovať o podporu nových technológií a služieb od iných výrobcov.
 • Microsoft Visual Studio 2008 (US)
  Visual Studio 2008 ponúka vývojárom nové nástroje, ktoré zrýchľujú vývoj prepojených aplikácií na najnovších platformách, vrátane webu, Windows Vista, systému Microsoft Office 2007, Microsoft SQL Server 2008 a Windows Server® 2008.

Technické zdroje