*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Najčastejšie otázky

Získajte odpovede na otázky týkajúce sa systému Windows Server 2008.

 Zobraziť všetky odpovede

Od.  Systém Windows Server 2008 predstavuje doteraz najpokročilejší operačný systém Windows Server, navrhnutý pre podporu novej generácie sietí, aplikácií a webových služieb. Pomocou systému Windows Server 2008 je možné vyvíjať, distribuovať a spravovať komfortné používateľské prostredia a aplikácie, zaisťovať zabezpečenú sieťovú infraštruktúru a zvyšovať technologickú vyspelosť a hodnotu organizácie. Systém Windows Server 2008 stavia na úspechoch a pevných základoch predchádzajúcich verzií platformy Windows Server, ale zároveň prináša cenné nové funkcie aj významné vylepšenia základného operačného systému. Nové webové nástroje, virtualizačné technológie, vylepšenia zabezpečenia a nástroje pre správu prinášajú úsporu času, znižujú náklady a vytvárajú pevný základ IT infraštruktúry. Ďalšie informácie nájdete v článku Prehľad produktu.

Od.  Windows Server 2008 je k dispozícii v ôsmich vydaniach:

 • Windows Server 2008 Standard
  Windows Server 2008 je najrobustnejším serverovým operačným systémom Windows v histórii. Obsahuje integrované vylepšené technológie pre web a virtualizáciu, ktoré umožňujú zvýšiť spoľahlivosť aj flexibilitu serverovej infraštruktúry a zároveň ušetriť čas a znížiť náklady. Výkonné nástroje ponúkajú väčšiu kontrolu nad servermi a optimalizujú konfiguráciu a správu. Rozšírené funkcie pre zabezpečenie posilňujú ochranu operačného systému, dát aj siete a zároveň vytvárajú pevnú, vysoko spoľahlivú funkčnú základňu pre každú organizáciu.
 • Windows Server 2008 Enterprise
  Windows Server 2008 Enterprise predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií. Umožňuje zvyšovať dostupnosť prostredníctvom klasteringu a možnosti pridania procesorov počas chodu, vďaka konsolidovaným funkciám pre správu identít zvyšuje zabezpečenie a konsolidáciou aplikácií na základe licenčných práv na virtualizáciu umožňuje zníženie nákladov na infraštruktúru. Windows Server 2008 Enterprise predstavuje pevný základ pre vysoko dynamickú, škálovateľnú IT infraštruktúru.
 • Windows Server 2008 Datacenter
  Windows Server 2008 Datacenter predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií a rozsiahlu virtualizáciu na malých aj veľkých serveroch. Zvyšuje dostupnosť prostredníctvom klasteringu a funkcie dynamického delenia hardvéru, vďaka konsolidácii aplikácií na základe neobmedzených licenčných práv na virtualizáciu umožňuje zníženie nákladov na infraštruktúru a podporuje škálovanie na 2 až 64 procesorov. Windows Server 2008 Datacenter predstavuje pevný základ, na ktorom je možné budovať podnikové riešenia pre virtualizáciu a škálovanie.
 • Windows Web Server 2008
  Windows Web Server 2008, navrhnutý pre využitie ako jednoúčelový webový server, predstavuje pevný základ funkcií webovej infraštruktúry novej generácie produktov Windows Server 2008. Vďaka integrácii s nanovo prepracovanými produktmi IIS 7.0, ASP.NET a Microsoft .NET Framework umožňuje Windows Web Server 2008 organizáciám rýchlo nasadzovať webové stránky, webové servery, webové aplikácie aj webové služby.
 • Windows Server 2008 pre počítače s procesorom Itanium
  Windows Server 2008 pre počítače s procesorom Itanium je optimalizovaný pre rozsiahle databázy, obchodné a zákaznícke aplikácie, ktorým poskytuje vysokú dostupnosť a možnosť škálovania až na 64 procesorov, a spĺňa tak potreby náročných a nenahraditeľných riešení.
 • Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V
  Windows Server 2008 Standard je najrobustnejším serverovým operačným systémom Windows v histórii. Jeho funkcie umožňujú zvýšiť spoľahlivosť aj flexibilitu serverovej infraštruktúry a zároveň ušetriť čas a znížiť náklady. Výkonné nástroje ponúkajú väčšiu kontrolu nad servermi a optimalizujú konfiguráciu a správu. Rozšírené funkcie pre zabezpečenie posilňujú ochranu operačného systému, dát aj siete a zároveň vytvárajú pevnú, vysoko spoľahlivú funkčnú základňu pre každú organizáciu. Tento produkt neobsahuje technológiu Windows Server Hyper-V.
 • Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V
  Windows Server 2008 Enterprise predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií. Umožňuje zvyšovať dostupnosť prostredníctvom klasteringu a možnosti pridania procesorov počas chodu, vďaka konsolidovaným funkciám pre správu identít zvyšuje zabezpečenie a konsolidáciou aplikácií na základe licenčných práv na virtualizáciu umožňuje zníženie nákladov na infraštruktúru. Windows Server 2008 Enterprise predstavuje pevný základ pre vysoko dynamickú, škálovateľnú IT infraštruktúru. Tento produkt neobsahuje technológiu Windows Server Hyper-V.
 • Windows Server 2008 Datacenter bez Hyper-V
  Windows Server 2008 Datacenter predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií a rozsiahlu virtualizáciu na malých aj veľkých serveroch. Zvyšuje dostupnosť prostredníctvom klasteringu a funkcie dynamického delenia hardvéru, vďaka konsolidácii aplikácií na základe neobmedzených licenčných práv na virtualizáciu umožňuje zníženie nákladov na infraštruktúru a podporuje škálovanie na 2 až 64 procesorov. Windows Server 2008 Datacenter predstavuje pevný základ, na ktorom je možné budovať podnikové riešenia pre virtualizáciu a škálovanie. Tento produkt neobsahuje technológiu Windows Server Hyper-V.

Od.  Windows Server 2008 bol uvedený na trh 27. februára 2008 v Los Angeles a teraz je k dispozícii pre vyhodnotenie (US).

Od.  Ďalšie informácie o cenách a licencovaní nájdete na stránke Ako nakúpiť.

Od.  Windows Server 2008 predstavuje najnovšiu verziu systému platformy Windows Server. V novom vydaní prináša spoločnosť Microsoft nové technológie a zároveň sa sústredí na kľúčové oblasti, medzi ktoré patria:

 • Virtualizácia pomocou technológie Hyper-V
 • Špičková platforma pre web a aplikácie
 • Vylepšený výkon sietí
 • Zvýšené zabezpečenie a lepšie plnenie požadovaných pravidiel
 • Lepšia kontrola nad IT vo firemných pobočkách
 • Zjednodušená správa servera
 • Zdokonalené skriptovanie a automatizácia úloh
 • Centralizovaný prístup k aplikáciám
 • Ochrana siete pred pripojením počítačov s nevyhovujúcou konfiguráciou zabezpečenia
 • Lepšie výsledky spoločne so systémom Windows Vista

Ďalšie informácie nájdete na stránke Prečo inovovať.

Od.  Windows Server 2008 predstavuje pevnú základňu pre vaše podnikanie a prináša množstvo nových a vylepšených funkcií a nástrojov pre virtualizáciu, web a zabezpečenie. Prečítajte si ďalšie informácie o nových funkciách.

Od.  Windows Server 2008 sa sústredí na 10 hlavných scenárov, medzi ktoré patria virtualizácia, vysoko náročné výpočtové úlohy (HPC), webová platforma a zabezpečenie. Ďalšie informácie nájdete na Scenáre používanie systému Windows Server 2008 (US).

Od.  Virtualizačné aplikácie ako Virtual Server 2005 a Hyper-V umožňujú IT personálu virtualizovať hardvérové prostriedky, ako sú procesory, pamäť, pevný disk či sieťové adaptéry, a vytvárať plne funkčné virtuálne počítače, ktoré môžu používať svoj vlastný operačný systém a aplikácie rovnako ako bežný fyzický počítač. Windows Server 2008 obsahuje aplikáciu Windows Server Hyper-V, výkonnú virtualizačnú technológiu so špičkovými funkciami pre správu a zabezpečenie. Aplikácia Hyper-V umožňuje organizáciám znižovať náklady, zvyšovať dynamickosť a dostupnosť systémov pre konsolidáciu prevádzkových serverov, zotavenie po havárii, testovanie a vývoj a spolu s nástrojom System Center Virtual Machine Manager taktiež zaisťovať ucelenú správu dynamických datacentier. Ďalšie informácie o virtualizačných riešeniach od spoločnosti Microsoft nájdete na stránke Virtualizácia a konsolidácia.

Od.  Zjednodušenie každodenných úloh správy serverov je kľúčovým cieľom celého radu vylepšení v systéme Windows Server 2008. Nový nástroj pre správu, konzola Správca servera, predstavuje jednotnú konzolu pre správu konfigurácie servera a systémových informácií. Zobrazuje stav servera, identifikuje problémy v konfigurácii roly servera a spravuje všetky roly nainštalované na serveri. Ďalšie informácie nájdete na stránke Správa servera.

Od.  Možnosť inštalácie serverového jadra systému Windows Server 2008 je novou voľbou pri inštalácii operačného systému Windows Server 2008. Inštalácia serverového jadra vytvára minimálne prostredie pre prevádzkovanie konkrétnych rolí servera a znamená tak menšie nároky na údržbu a správu a taktiež obmedzenie cieľov potenciálnych útokov. Inštalácia serverového jadra inštaluje do počítača iba obmedzený balík binárnych súborov požadovaných pre konkrétnu zvolenú rolu servera. V rámci inštalácie serverového jadra nie je napríklad inštalované prostredie Prieskumníka. Východiskovým používateľským rozhraním inštalácie serverového jadra je príkazový riadok. Po inštalácii a konfigurácii servera je možné ho ďalej spravovať miestne z príkazového riadka alebo vzdialene pomocou funkcie Vzdialená plocha. Vzdialená správa servera je taktiež možná pomocou konzoly Microsoft Management Console (MMC) a nástrojov pre príkazový riadok, ktoré podporujú vzdialené používanie.

Od.  Windows Server 2008 rozširuje rad produktov od spoločnosti Microsoft pre riadenie identít a prístupu o niekoľko nových funkcií a technológií, ktoré pomáhajú organizáciám zdokonaľovať prevádzkovú efektivitu, zjednodušovať plnenie požadovaných pravidiel a posilňovať zabezpečenie. Medzi tieto funkcie patria radič domény len pre čítanie (RODC), rola AD Server Core, vylepšenia v oblasti podpory overovania a ďalšie nové a vylepšené funkcie pre ochranu informácií. Celý zoznam nájdete na stránke Správa identít a prístupu (US).

Od.  S Terminálovou službou v systéme Windows Server 2008 uvádza spoločnosť Microsoft na trh najvýkonnejšiu centralizovanú aplikačnú platformu v histórii. Terminálová služba ponúka celý rad nových možností, ktoré umožňujú výrazne zlepšiť prácu správcov a používateľov. Terminálová služba teraz zaisťuje bezproblémový centralizovaný prístup k jednotlivým aplikáciám bez nutnosti sprístupnenia celej vzdialenej plochy. Aplikácie bežiace vzdialene sú integrované do počítača miestneho používateľa a vyzerajú a správajú sa ako miestne aplikácie. Organizácie môžu poskytovať zabezpečený prístup k centralizovaným aplikáciám, počítačom a prostriedkom z Internetu pomocou protokolu HTTPS bez toho, aby bolo potrebné zaisťovať úplný prístup prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN) alebo otvárať nežiaduce porty na bránach firewall. To umožňuje znížiť zložitosť pri zaistení vzdialeného prístupu k aplikáciám a dátam pre používateľov, partnerov alebo zákazníkov. Pre prostredia s viacerými servermi ponúkajú funkcie pre vyrovnávanie zaťaženia jednoduchý spôsob zaistenia optimálneho výkonu rozložením relácií medzi najmenej zaťažené prostriedky. Ďalšie informácie nájdete na stránke Virtualizácia prezentácie pomocou Terminálovej služby.

Od.  V systéme Windows Server 2008 sú vylepšenia z hľadiska klastrov s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní (predtým označované ako serverové klastre) zamerané na zjednodušovanie klastrov, ich lepšie zabezpečenie a zvýšenie ich stability. Medzi tieto vylepšenia patria nové nástroje pre overovanie klastrov, zmeny v inštalácii a migrácii, správe a prevádzke, infraštruktúre, úložiskách, zabezpečení a podpore sietí. Ďalšie informácie o klasteringu v systéme Windows Server 2008 nájdete na stránke Vysoká dostupnosť.

Od.  Windows Server 2008 bol vyvíjaný s dôrazom na maximálne zabezpečenie. Najdôležitejšie nové funkcie zabezpečenia prinášajú organizáciám nasledujúce výhody:

 • Ochrana siete pred pripojením počítačov s nevyhovujúcou konfiguráciou zabezpečenia
 • Nasadenie nenáročných špecializovaných serverov
 • Zabezpečenejšia komunikácia medzi servermi
 • Zlepšenie zabezpečenia firemných pobočiek
 • Obmedzenie možných cieľov potenciálnych útokov
 • Kontrola nad zabezpečením služieb
 • Najkvalitnejšie šifrovanie dát

Ďalšie informácie o vylepšeniach zabezpečenia v systéme Windows Server 2008 nájdete na stránke Vynútenie zabezpečenia a zásad.

Od.  Platforma NAP (Network Access Protection) je riešením problému s prístupom nezabezpečených počítačov k sieti organizácie a jej potenciálnym ohrozením. Architektúra NAP zaisťuje, aby počítače pripájajúce sa k sieti spĺňali požiadavky na stav systému určené zásadami organizácie, obmedzuje prístup k sieti počítačom, ktoré nespĺňajú preddefinované požiadavky, ponúka možnosť nápravy konfigurácie zabezpečenia počítačov a poskytuje priebežnú kontrolu plnenia požadovaných pravidiel. Ďalšie informácie nájdete na stránke Vynútenie zabezpečenia a zásad.

Od.  Windows Server 2008 predstavuje vysoko zabezpečenú, jednoducho spravovateľnú platformu pre vývoj a spoľahlivé hosťovanie aplikácií a služieb prevádzkovaných na serveri aj cez web. Medzi nové funkcie patria zjednodušená správa, silnejšie zabezpečenie a vylepšenie výkonu a rozšíriteľnosti. Prinášajú jednotnú platformu pre publikovanie na webe, ktorá integruje Internetovú informačnú službu (IIS) 7.0, ASP.NET, Windows Communication Foundation a Microsoft Windows SharePoint Services. Ďalšie informácie nájdete na stránke Webová a aplikačná platforma.

Od.  V systéme Windows Server 2008 došlo k celému radu vylepšení a boli doplnené nové kľúčové funkcie. Ďalšie informácie nájdete na stránke Prehľad vydaní.

Od.  Systémy Windows Vista a Windows Server 2008 ponúkajú celý rad nových a vylepšených funkcií a výhod pre firmy. Ak sú však v organizácii používané oba tieto systémy, prinášajú ďalšie výhody, vrátane efektívnejšej správy, lepšej dostupnosti a rýchlejšej komunikácie. Ďalšie informácie nájdete na stránke Lepšie výsledky spoločne so systémom Windows Vista.

Od.  Úplný zoznam aplikácií od spoločnosti Microsoft podporovaných systémom Windows Server 2008 nájdete tu. Informácie o riešeniach nezávislých výrobcov nájdete na webovej lokalite Centrum riešení nezávislých výrobcov softvéru.

Od.  Lokalita Windows Server TechCenter (US) ponúka praktické informácie o hodnotení, nasadení a podpore systému Windows Server 2008.

Od.  Ďalšie informácie o porovnaní systému Windows Server s inými operačnými systémami, ako sú UNIX, LINUX či mainframe počítače, nájdete na lokalite slovakia/windowsserver/compare.