*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 Foundation

Nová nákladovo efektívna technologická základňa

Osvedčené a spoľahlivé technológie Windows Server Foundation predstavujú základňu pre prevádzkovanie väčšiny aplikácií používaných v malých firmách. Ide o cenovo dostupnú platformu pre zaisťovanie základných funkcií IT, ako sú zdieľanie súborov a tlačiarní, vzdialený prístup a zabezpečenie. Jednoduché a známe prostredie Windows zrýchľuje v organizáciách pochopenie a používanie týchto technológií.

Ako skutočné jadro lokálnej siete umožňuje Windows Server Foundation zamestnancom bezpečnú výmenu dát bez potreby e-mailu či prístupu k Internetu. Windows Server Foundation navyše umožňuje jednoduchú inováciu na vyššiu verziu systému Windows Server, takže vaše riešenie IT môže rásť s vašou firmou.

Windows Server Foundation môže rásť spolu s vašou firmou, lebo v prípade potreby umožňuje inováciu na edície ponúkajúce náročnejšie funkcie. Ľahká dostupnosť skúsených špecialistov, kompatibilita s väčšinou hardvérových zariadení a pokoj v duši vďaka vedomiu, že používate špičkové serverové riešenie Windows, vám umožnia dosiahnuť vysokú návratnosť investície.

Prečo Windows Server 2008 R2 Foundation?

Riešenie Windows Server 2008 R2 Foundation je navrhnuté tak, aby spĺňalo vaše potreby lepšie než tradičné alternatívy:

 • Server pre všeobecné účely
  • Riešenie Windows Foundation Server predstavuje spoľahlivý a cenovo dostupný technologický základ pre prevádzkovanie obchodných aplikácií a zdieľanie informácií a prostriedkov. Pretože je založené na systéme Windows Server 2008 R2, umožňuje využívať nielen základnú infraštruktúru, služby vzdialenej plochy a správu identít, ale taktiež ponúka podporu obchodných aplikácií založenú na jednoduchosti a technických prednostiach systému Windows Server 2008 R2.
 • Pohodlné zakúpenie
  • Zakúpenie riešenia Windows Server Foundation nikdy nebolo ľahšie. Windows Server Foundation sa dodáva ako optimalizovaný operačný systém pre konkrétny server (v prípade potreby aj predinštalovaný) priamo od výrobcu hardvéru, takže vám šetrí čas a úsilie, ktoré by ste museli venovať samostatnému zakúpeniu a ladeniu (či samotnej inštalácii) operačného systému. A pretože je riešenie Windows Server Foundation podporované rozsiahlou sieťou dôveryhodných partnerov spoločnosti Microsoft, môžete si byť istí návratnosťou svojej investície.
 • Investícia do prvého servera
  • Pretože si dobre uvedomujeme, že investícia do prvého servera je kľúčom k úspechu celej IT infraštruktúry, predstavuje Windows Foundation ideálny prvý server pre siete s jediným serverom. Windows Server Foundation je možné nasadiť rôznymi spôsobmi, ale vždy tak, že bude spĺňať vaše potreby a poskytovať vám potrebnú flexibilitu. Najlepšie navyše je, že riešenie Windows Server Foundation je plne inovovateľné na vyššie verzie podľa budúcich potrieb vašej rastúcej firmy – rad produktov Windows Server jednoducho rastie s vami. Máte teda vždy istotu, že vaša investícia do servera Windows Foundation zaistí spoľahlivosť a zabezpečenie vašich dát a aplikácií a poskytne vám priestor pre budúci rast.

Výhody riešenia Windows Server 2008 R2 Foundation

Riešenie Windows Server Foundation, založené na spoľahlivých technológiách, predstavuje pre vašu organizáciu cenovo dostupný základ s jednoduchou inštaláciou, podporou väčšiny obchodných aplikácií a možnosťami zdieľania informácií a prostriedkov. Ďalšie informácie o týchto hlavných výhodách nájdete ďalej v texte.

Obchodná hodnota

Poskytnite svojej firme dokonalý, spoľahlivý a cenovo dostupný technologický základ pre prevádzkovanie obchodných aplikácií a zdieľanie informácií a prostriedkov.

Nízke obstarávacie náklady

 • Predinštalovaný pravý Windows Server, pripravený na okamžité používanie, znamená veľmi nízke počiatočné náklady
 • Nižšie celkové náklady na obstaranie, prevádzku a podporu

Funkcie vhodné pre vaše podnikanie

 • Presne prispôsobený potrebám malých firiem, zároveň však so všetkými funkciami plného servera
 • Základ pre prevádzkovanie obchodných aplikácií a zdieľanie informácií v zabezpečenej internej sieti

Kúpou pravého systému Windows získavate:

 • Istotu, že používate najlepšie zabezpečenú verziu riešenia Windows Server Foundation
 • Istotu spoľahlivosti pravého softvéru, ktorý neobsahuje žiadny skrytý alebo nebezpečný program ako napríklad spyware
 • Istotu, že dostávate, čo ste si zaplatili
 • Vyššiu produktivitu vďaka softvéru na prevzatie, školeniam a ďalším materiálom zdarma
 • Prístup k podpore od spoločnosti Microsoft alebo jej dôveryhodných partnerov
 • Lepšiu ochranu vďaka najnovším technológiám
 • Prístup k produktovej podpore, materiálom a priebežným aktualizáciám

Jednoduchosť

Jednoduché a známe používateľské rozhranie Windows, kompatibilita s väčšinou hardvérových zariadení a možnosť jednoduchej inovácie na vyššiu verziu systému Windows Server uľahčujú správu vašich potrieb IT.

Jednoduché obstaranie, údržba a podpora

 • Windows Server Foundation sa dodáva ako predinštalovaný systém na serverovom hardvéri, takže vám šetrí čas a úsilie, ktoré by ste museli venovať samostatnému zakúpeniu a inštalácii operačného systému
 • Riešenie Windows Server Foundation je podporované rozsiahlou sieťou dôveryhodných partnerov spoločnosti Microsoft

Pevný základ pre rast vašej firmy

 • Možnosť inovácie

Jednoduchá správa siete so systémom Windows

 • Centralizovaná správa nastavení všetkých počítačov so systémom Windows

Kompatibilita

 • Kompatibilita s väčšinou hardvérových zariadení
 • Interoperabilita s ďalšími operačnými systémami a aplikáciami

Technologické možnosti

Umožňuje prevádzkovať väčšinu obchodných aplikácií na spoľahlivých technológiách. Windows Server Foundation predstavuje cenovo dostupnú platformu pre zaisťovanie základných funkcií IT, ako sú zdieľanie súborov a tlačiarní, vzdialený prístup a zabezpečenie. Ako skutočné jadro lokálnej siete umožňuje Windows Server Foundation zamestnancom vysoko bezpečnú výmenu dát bez potreby e-mailu či Internetu.

Prevádzkovanie obchodných aplikácií

 • Pevná platforma pre obchodné aplikácie od jednoduchého účtovníckeho softvéru po pokročilé databázové a e-mailové aplikácie.
 • Server umožňuje zdieľaný prístup k aplikáciám, ktoré sú pre vašu firmu nenahraditeľné.

Zdieľanie informácií a prostriedkov

 • Bez potreby duplikácie prostriedkov môžete teraz zdieľať zariadenia ako tlačiarne, skenery či zálohovacie systémy v rámci celej organizácie.
 • Nasadením servera dosiahnete robustnú ochranu dát. Server predstavuje centrálny ukladací priestor súborov a informácií v sieti, a obmedzuje tak riziko straty dát.

Prístup k firemným informáciám odkiaľkoľvek

 • Vzdialený prístup k systému Windows Server umožňuje zamestnancom prístup k dátam, aj keď sú na cestách.
 • Terminálová služba zaisťuje prístup k aplikáciám bežiacim na serveri z najrôznejších klientskych zariadení a umiestnení.

Ochrana firemných informácií

 • Kontrolujte prístup zamestnancov k citlivým informáciám pomocou služby Active Directory.
 • Chráňte svoje dáta prostredníctvom šifrovania informácií uložených na serveri pomocou technológie Bit-Locker Drive Encryption.
 • Prevádzkovanie aplikácií prostredníctvom Terminálovej služby obmedzuje možné ohrozenie dát, pretože do klientskeho zariadenia sú zasielané iba spracovávané údaje a nie celé súbory.

Odporúčané použitie riešenia Windows Server 2008 R2 Foundation

Windows Server 2008 R2 Foundation je ideálny prvý server, ktorý ponúka jednoduché nasadenie a vytvorenie siete s jediným serverom. Windows Server Foundation je možné nasadiť rôznymi spôsobmi podľa vašich aktuálnych potrieb.

Windows Server Foundation predstavuje výnimočné riešenie pre prevádzkovanie samostatných aj kombinovaných úloh, ako sú zdieľanie súborov, zdieľanie tlačiarní, sieťový server, služba Vzdialená plocha, vzdialený prístup a ďalšie bežné serverové roly. Windows Server Foundation je taktiež možné používať pre internetové webové služby a ako webovú serverovú platformu pre intranety a extranety, kde je požadované overovanie používateľov.

Windows Server Foundation je možné používať ako server alebo radič domény služby Active Directory a je taktiež možné ho pripojiť k doméne ako členský server alebo radič domény (stále však platí obmedzenie na 15 používateľov pri nasadení služby Active Directory).

Windows Server Foundation je taktiež ideálnym riešením pre viacpoužívateľské použitie, ako napríklad zdieľanie systému Microsoft Office alebo prístup prostredníctvom služby Vzdialená plocha.

Na svoj server môžete nasadiť obchodné aplikácie navrhnuté pre systémy radu Windows Server 2008 R2. Ak majú osvedčenie „Certified for“ alebo „Works with“ pre Windows Server 2008 R2, potom budú podporované aj v prostredí Windows Server Foundation.

Dostupnosť a licencovanie riešenia Windows Server 2008 R2 Foundation

Windows Server 2008 R2 Foundation je k dispozícii prostredníctvom výrobcov OEM iba na vybraných jednoprocesorových serveroch. Presnejšie informácie o jednotlivých modeloch vám poskytnú výrobcovia serverov.

HPLenovoIBMDellAcerFujitsuNECTouch Dynamic

Riešenie Windows Server 2008 R2 Foundation je licencované na základe počtu používateľských kont. Každá licencia na Windows Server 2008 R2 Foundation je obmedzená na maximálny počet 15 používateľských kont. Každé používateľské konto môže byť navyše pridelené iba jednému konkrétnemu používateľovi.

Z dôvodu tohto princípu licencovania nie sú pre Windows Server 2008 R2 Foundation požadované licencie pre klientsky prístup (CAL). Windows Server 2008 R2 Foundation je z tohto dôvodu taktiež nákladovo oveľa výhodnejší pre malé firmy. I keď Windows Server 2008 R2 Foundation nevyžaduje licencie Windows Server CAL, sú vyžadované licencie TS CAL alebo Rights Management CAL pre dané serverové roly prevádzkované na serveri Windows Server 2008 R2 Foundation.

Očakávané správanie

Pretože je riešenie Windows Server 2008 R2 Foundation licencované pre 15 používateľov, je možné pri pripojení k súčasným doménam očakávať nasledujúce správanie.

 1. Systém zobrazí upozornenie, ak počet používateľov prekročí počet 15 alebo ak je pripojený k existujúcej doméne s viac než 15 používateľmi.
 2. Server používajúci riešenie Windows Server 2008 R2 Foundation je možné pripojiť iba na koreňovej úrovni domény a nie je ho teda možné využiť na vytvorenie podriadených domén. Ak je pripojený k podriadenej doméne alebo použitý na vytvorenie podriadenej domény, zobrazí server upozornenie, a ak nebude táto situácia do 10 dní vyriešená, prestane fungovať.
 3. Doména obsahujúca Windows Server 2008 R2 Foundation nemôže mať vzťahy dôveryhodnosti s ďalšími doménami. Ak má doména vzťahy dôveryhodnosti, zobrazí server upozornenie, a ak nebude táto situácia do 10 dní vyriešená, prestane fungovať.

Z vyššie popísaného správania vyplýva, že Windows Server Foundation je ideálnym produktom pre malé firmy s menej než 15 používateľmi. Pre firmy s viac než 15 používateľmi odporúčame použiť Windows Server Standard alebo Enterprise v závislosti od konkrétnych požiadaviek.

Ak ste malá firma používajúca Windows Server Foundation a dosiahli ste vyššie uvedené obmedzenia, odporúčame inováciu na edíciu Windows Server 2008 R2 Standard. Kópiu systému Windows Server 2008 R2 Standard získate od svojho predajcu.