*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Vysoký výpočtový výkon

V tradičnom výpočtovom prostredí sú aplikácie spúšťané na serveri alebo v pracovnej stanici. Všetky príkazy pre aplikáciu sú spracovávané v miestnom systéme. Systémy HPC (High Performance Computing) namiesto toho na spracovanie príkazov pre aplikáciu využívajú výpočtový výkon viacerých systémov. Rozložením požiadaviek na výpočtový výkon na viac systémov je možné rýchlejšie spracovať požadované dáta.

Výhody a úspora nákladov, ktoré prináša Windows Server 2008, sú k dispozícii aj v edícii Windows HPC Server 2008 určenej pre prostredie pre vysoko náročné výpočtové úlohy (HPC). Edícia Windows HPC Server 2008 je založená na 64-bitovej technológii Windows Server 2008 a môže byť efektívne škálovaná na tisíce procesorových jadier priamo vo východiskovom nastavení, čím prináša vylepšenie produktivity a znižuje zložitosť prostredia HPC. Windows HPC Server 2008 umožňuje širšie využitie vďaka bohatému a integrovanému používateľskému prostrediu, ktoré je možné škálovať v rozsahu od kancelárskych aplikácií po klastre, a obsahuje ucelený balík nástrojov pre nasadenie, správu a monitorovanie, ktoré je možné jednoducho nasadzovať, spravovať a integrovať s existujúcou infraštruktúrou.

Vylepšenia v systéme Windows HPC Server 2008

Systém Windows HPC Server 2008 je založený na operačnom systéme Windows Server 2008 a zaisťuje kompletné prostredie pre správu klastrov. Windows HPC Server 2008 je možné škálovať pre podporu nasadenia v rozsiahlejšom prostredí a zahŕňa nový plánovač, lepšie zaisťovanie služieb na základe technológie Služby nasadenia systému Windows Server 2008, rýchlejšieho rozhrania MS-MPI (Microsoft Message Passing Interface), ktoré zahŕňa novú podporu technológie Network Direct, a nové rozhranie pre správu.

Windows HPC Server 2008 funguje s ostatnými produktmi spoločnosti Microsoft, čím pomáha zvýšiť produktivitu systému HPC a celkovo zlepšiť prostredie pre koncových používateľov. To zahŕňa spoluprácu prostredníctvom servera Microsoft Office SharePoint Server a programovacieho modelu Windows Workflow Foundation a taktiež vylepšenú správu a efektivitu integráciou s riešeniami Microsoft System Center. Prostredníctvom integrácie s technológiou Windows Communication Foundation (WCF) umožňuje systém Windows HPC Server 2008 vývojárom pracujúcim s aplikáciami SOA (Service-Oriented Architecture) využívať výkon paralelných výpočtov ponúkaný riešeniami HPC.

Celý rad výrobcov softvéru v najrôznejších vertikálnych odvetviach taktiež vytvoril svoje aplikácie tak, aby bezproblémovo fungovali so systémom Windows HPC Server 2008, aby používatelia mohli zadávať a monitorovať svoje úlohy zo známych aplikácií bez toho, aby sa museli učiť pracovať v nových alebo zložitých používateľských rozhraniach. Okrem podpory pre OpenMP, MPI a webové služby ponúka Windows HPC Server 2008 taktiež podporu pre sprostredkovateľov numerických knižníc iných výrobcov, optimalizátory výkonu, kompilátory a natívne paralelné ladiace nástroje pre vývoj paralelných programov a riešenie ťažkostí s nimi.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite Windows HPC (US).