*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Vzájomná funkčná spolupráca

Zoznámte sa s výhodami používania systému Windows Server 2008 spolu so systémom Windows Vista a preštudujte si, ako Windows Server 2008 vzájomne funkčne spolupracuje s ďalšími aplikáciami a platformami.