*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Riešenia pre firmy strednej veľkosti

Windows Essential Business Server: Riešenie „všetko v jednom“

Windows Essential Business Server predstavuje serverové riešenie (predtým známe pod kódovým označením Windows Server „Centro“) navrhnuté špeciálne pre firmy strednej veľkosti. Nové technológie systému Windows Server 2008 v edícii Windows Essential Business Server kombinujú softvér pre správu, zasielanie správ a zabezpečenie do uceleného serverového riešenia, ktoré významne obmedzuje zložitosť IT a zvyšuje efektivitu podnikania.

Windows Essential Business Server taktiež predstavuje riešenie integrovanej serverovej infraštruktúry. Windows Essential Business Server, navrhnutý špecificky s ohľadom na potreby organizácií strednej veľkosti, kombinuje technológie produktov Windows Server 2008, Exchange Server 2007, Forefront Security for Exchange, System Center Essentials, novej generácie produktu ISA Server, a SQL Server 2008 do jedného komplexného riešenia. K dispozícii bude v edíciách Standard a Premium. Windows Essential Business Server bude obsahovať jednu licenciu pre klientsky prístup CAL pre všetky integrované produkty a taktiež bude ponúkať nové technológie zjednodušujúce správu licencií. Pomocou konzoly pre správu môžu IT špecialisti jednoducho vyhodnocovať, koľko licencií majú k dispozícii, komu sú licencie pridelené a pri zmene zamestnancov taktiež licencie prideliť novým používateľom.

Dostupnosť riešenia

Vydanie systému Windows Essential Business Server je plánované na druhú polovicu roku 2008. Aktuálne sa nachádza vo fáze privátnej beta verzie a spoločnosť Microsoft očakáva, že verejnú beta verziu uvoľní v prvej polovici roku 2008.
Čoskoro budú k dispozícii ďalšie informácie.

Najväčšie prínosy systému Windows Essential Business Server


Integrované zabezpečenie

 • Dôkladné viacvrstvové zabezpečenie s integrovanými rolami.
 • Predkonfigurovaná a optimalizovaná ochrana proti bežným hrozbám.
 • Integrované a automatizované nastavenie obmedzujúce chyby zabezpečenia vyplývajúce z nesprávnej inštalácie.
 • Centralizovaná správa funkcií pre zabezpečenie s konsolidovaným zobrazením stavu zabezpečenia všetkých systémov a aplikácií od spoločnosti Microsoft aj iných výrobcov.
 • Lepšia automatizácia inštalácie opráv a aktualizácií umožňujúca údržbu systému.

Menšia zložitosť, lepšia kontrola

 • Konzola pre centralizovanú správu umožňuje proaktívne spravovať IT prostredie zákazníkov z jediného miesta.
 • Zjednodušené a integrované nastavenie skracuje inštaláciu na niekoľko hodín.
 • Jedna serverová licencia a licencia pre klientsky prístup pre všetky integrované produkty zjednodušuje licencovanie.

Predvídateľná platforma navrhnutá pre firmy strednej veľkosti

 • Navrhnutá s ohľadom na rozšíriteľnosť, umožňuje jednoduchú integráciu ďalších aplikácií.
 • Vzdialené webové pracovisko, funkcia integrovaná do systému, umožňuje jednoducho nakonfigurovať vzdialený prístup.
 • Efektívnejšia správa, údržba aj kontrola a dostupnejší než samostatné produkty.