*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Predstavenie systému Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 (všeobecne dostupný od 22. októbra 2009) bol 22. júla uvoľnený do výroby. Od polovice augusta máte prístup k jeho hodnoteniam a zaujímavým novým materiálom.

Nové virtualizačné nástroje, webové nástroje, vylepšenia správy a skvelá integrácia s Windows 7 pomáhajú šetriť čas a znižovať náklady a predstavujú platformu pre dynamické a efektívne spravované datacentrum. Výkonné nástroje ako služba Internet Information Services (IIS) vo verzii 7.5, aktualizovaný nástroj Správca serverov, technológia Hyper-V a prostredie Windows PowerShell vo verzii 2.0 spoločne dávajú zákazníkom vyššiu mieru kontroly a efektivity a taktiež schopnosť reagovať na potreby podniku rýchlejšie než kedykoľvek predtým.

Windows Server 2008 Datacenter

Vylepšenie webovej aplikačnej platformy

Windows Server 2008 R2 zahŕňa množstvo vylepšení, vďaka ktorým toto vydanie predstavuje vôbec najrobustnejšiu webovú aplikačnú platformu Windows Server. Ponúka aktualizovanú rolu webového servera, službu Internet Information Services (IIS) 7.5 a širšiu podporu technológií .NET v serverovom jadre. Ciele pri návrhu služby IIS 7.5 sa sústredili na vylepšenia, ktoré umožnia správcom webových serverov ľahšie nasadzovať a spravovať webové aplikácie, ktoré zvyšujú výkon aj škálovateľnosť. Okrem toho služba IIS 7.5 obsahuje zjednodušené funkcie pre správu a ponúka viac spôsobov prispôsobenia prostredia webového servera vašim potrebám.

K vylepšeniam služby IIS a webovej platformy systému Windows, s ktorými sa v systéme Windows Server 2008 R2 stretnete, patrí nižšia náročnosť správy a podpory webových aplikácií a ich vylepšené zabezpečenie, vylepšené služby pre prenos súborov, možnosť rozšíriť funkcie webových aplikácií a vyššia dostupnosť a výkon týchto aplikácií a služieb.

Windows Server 2008 R2 Enterprise

Podpora virtualizácie serverov a klientskych počítačov

Virtualizácia je dôležitou súčasťou dnešných datacentier. Prevádzková efektivita, ktorú virtualizácia ponúka, dovoľuje organizáciám podstatne znížiť náročnosť prevádzky a spotrebu energie. Windows Server 2008 R2 poskytuje nasledujúce typy virtualizácie: Virtualizáciu klienta a servera na platforme Hyper-V a virtualizáciu prezentácie prostredníctvom Vzdialenej plochy. Platforma Hyper-V virtualizuje systémové prostriedky fyzického počítača a dovoľuje tak zaistiť virtualizované prostredie pre operačné systémy a aplikácie. Vzdialená plocha (predtým nazývaná Terminálová služba) virtualizuje prevádzkové prostredie a izoluje spracovanie od grafiky a vstupu/výstupu, čo umožňuje prevádzkovať aplikácie v jednom umiestnení a riadiť ich v inom. Virtualizácia prezentácie dovoľuje používateľom prevádzkovať jednu aplikáciu alebo aj celý klientsky počítač s niekoľkými aplikáciami.

Vylepšenie riadenia spotreby a zjednodušenie správy

Windows Server 2008 R2 Standard

Priebežná správa serverov v datacentre patrí k úlohám, ktorým sú dnes IT špecialisti nútení venovať najviac času. Nech už nasadíte akúkoľvek stratégiu správy, vždy je potrebné podporovať správu fyzického aj virtuálneho prostredia. Windows Server 2008 R2 na tento problém odpovedá novými funkciami, ktoré obmedzujú nutnosť priebežnej správy systému Windows Server 2008 R2 a náročnosť bežných každodenných prevádzkových úloh. Úlohy spojené so správou je možné navyše vykonávať na serveri aj vzdialene.

S rastúcim množstvom fyzických počítačov v datacentrách zásadne naberá na význame spotreba energie. Popri tlaku na úsporu nákladov vďaka nižšej spotrebe energie je mnoho datacentier obmedzených taktiež počtom počítačov, ktoré môžu podporovať vzhľadom na príkon energie, ktorý je pre datacentrum skutočne k dispozícii. Zníženie spotreby energie vám teda zároveň umožní s rovnakou alebo dokonca nižšou spotrebou podporovať viac fyzických počítačov.

Škálovateľnosť a spoľahlivosť

Windows Server 2008 R2 dokáže zvládať nebývalý objem záťaže, je dynamicky škálovateľný a môže sa pochváliť vynikajúcou dostupnosťou a spoľahlivosťou. K dispozícii bude rad nových a aktualizovaných funkcií, vrátane využitia najnovších špičkových procesorových architektúr, vyššej miery zameniteľných súčastí operačného systému a vylepšeného výkonu a škálovateľnosti aplikácií a služieb.

Windows Web Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 je prvý operačný systém Windows, ktorý je dodávaný iba pre 64-bitové procesory. Windows Server 2008 R2 teraz dokáže podporovať až 256 logických procesorových jadier v jedinej inštancii operačného systému. Vylepšené boli aj virtuálne počítače Hyper-V, ktoré môžu v jedinom virtuálnom počítači adresovať až 32 logických jadier. Tieto vylepšenia nielen zaručujú lepšie využitie investícií vložených do serverového hardvéru, ale navyše zvyšujú spoľahlivosť, a to pri nižšom obmedzení z hľadiska použiteľnosti hardvéru a vyššej miere súbežného spracovania.

Lepšie výsledky spolu s Windows 7

Windows Server 2008 R2 obsahuje mnohé funkcie, ktoré sú zvlášť navrhnuté pre spoluprácu s klientskymi počítačmi so systémom Windows 7. Patrí k nim zjednodušenie vzdialeného pripojenia pre počítače v podnikoch vďaka funkcii DirectAccess, zabezpečené vzdialené pripojenie súkromných a verejných počítačov pomocou kombinácie funkcií Vzdialený pracovný priestor, virtualizácia prezentácie a služby Brána vzdialenej plochy a ďalej vylepšený výkon vo firemných pobočkách vďaka službe BranchCache.

Licencovanie systému Windows Server 2008 R2

S vydaním systému Windows Server 2008 R2 nedochádza k žiadnej zmene súčasného licenčného modelu CAL (Client Access License), ktorý systém Windows Server 2008 ponúka v súčasnosti. Všetky súčasné licencie CAL k systému Windows Server 2008 je možné používať aj pre prístup k verzii Windows Server 2008 R2.

Patria sem aj aktualizované požiadavky na licencie CAL (Client Access License) pre Windows Server 2008 vo funkcii hostiteľského operačného systému v určitých scenároch virtualizácie. Pri prevádzkovaní starších verzií systému Windows Server vo virtuálnych počítačoch nebudú licencie CAL pre Windows Server 2008 v niektorých scenároch nutné.

Materiály

Chcete prejsť na Windows Server 2008 R2? Oboznámte sa s oficiálnou príručkou pre recenzentov, s desiatimi hlavnými dôvodmi pre inováciu a pre uľahčenie správy a s ďalšou viac než dvadsiatkou prezentácií systému Windows Server 2008 R2.

Súvisiace prepojenia