*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Aktivácia produktu Windows Server 2008

Rad produktov Windows Server 2008 určených pre maloobchodný predaj obsahuje technológiu aktivácie produktu. Niektoré nové servery, na ktoré bol pred zakúpením predinštalovaný produkt z radu Windows Server 2008, taktiež vyžadujú aktiváciu. Ak vaša organizácia získala licencie na Windows Server 2008 prostredníctvom niektorého z multilicenčných programov spoločnosti Microsoft, napríklad Open License, Select License alebo Enterprise Agreement, je nutné tieto licencie aktivovať pomocou služby Volume Activation. Podrobné informácie o službe Volume Activation nájdete tu (US).

Prehľad aktivácie produktu

Aktivácia produktu je technológia zameraná na potlačovanie krádeží softvéru a navrhnutá tak, aby umožnila overenie legálneho nadobudnutia licencie. Účelom tejto technológie je obmedziť formu pirátstva označovanú ako príležitostné kopírovanie. Aktivácia taktiež pomáha predchádzať klonovaniu pevného disku. Aktivácia je rýchla a jednoduchá, neobťažuje a chráni vaše osobné údaje.

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje k ochrane práv na duševné vlastníctvo a k boju proti softvérovej kriminalite. Softvérová kriminalita poškodzuje všetky články ekonomického reťazca, nielen výrobcov softvéru – predajcov, poskytovateľov podpory aj vás ako používateľa. Originálny softvér od spoločnosti Microsoft je zárukou kvalitného softvéru, ktorý neobsahuje vírusy. Pirátsky softvér nie.

Princíp technológie aktivácie produktu spočíva v overení, či kód Product Key daného softvérového programu nebol použitý pre väčší počet počítačov, než povoľuje licencia na tento softvér. Pri inštalácii softvéru je nutné zadať kód Product Key, z ktorého je potom vygenerované inštalačné ID. Pomocou sprievodcu aktiváciou odošlite inštalačné ID spoločnosti Microsoft, a to buď v zašifrovanej forme cez Internet, alebo telefonicky. Vášmu serveru bude odoslané potvrdzovacie ID, ktoré váš produkt aktivuje.

Inštalačné ID sa skladá zo zašifrovanej formy ID produktu a kontrolného súčtu hardvérovej konfigurácie. Nie sú zhromažďované žiadne informácie, ktoré by vás umožnili identifikovať alebo kontaktovať. Potvrdzovacie ID je iba kód, ktorý odomkne inštaláciu produktu Windows Server 2008 na danom konkrétnom serveri.

Ak pri prestavbe svojho servera vymeníte podstatnú časť hardvérových komponentov, môže sa zdanlivo prejavovať ako iný počítač. V takom prípade bude nutné do troch dní vykonať novú aktiváciu systému Windows Server 2008, inak sa po prihlásení bude trvale zobrazovať výzva na aktiváciu.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Stav aktivácie softvéru nemá vplyv na služby, ktoré na serveri bežia. Aj keď zmeny hardvéru prekročia tolerovaný limit a vám sa zobrazí výzva na novú aktiváciu, služby naďalej pobežia, hoci softvér nebol znovu aktivovaný. Ak aktiváciu nevykonáte, budú sa vám opakovane zobrazovať správy pripomínajúce, že je server nutné aktivovať. Služby ani vzdialená správa nebudú nijak obmedzené.
Ak sa zobrazí výzva na zopakovanie aktivácie softvéru, môže sa vám podariť vykonať novú aktiváciu cez Internet. Ak sa aktivácia cez Internet nepodarí, môžete ju vykonať telefonicky vytočením telefónneho čísla, ktoré sa zobrazí na aktivačnej obrazovke. Oboznámte sa s podrobnosťami o technológii aktivácie produktu, ktorá je implementovaná v systéme Windows Server 2008 (US).

Aktivácia produktu Windows Server 2008

Ak ste produkt Windows Server 2008 neaktivovali, budú sa pri každom prihlásení a v pravidelných intervaloch zobrazovať pripomienky, pokým neskončí 60-dňové* aktivačné obdobie. Ak neaktivujete systém Windows Server 2008 v priebehu tohto aktivačného obdobia, bude po jeho uplynutí systém nelicencovaný. Výzva na aktiváciu bude zobrazená trvale. V tomto stave sa bude možné prihlásiť a odhlásiť a systém bude normálne pracovať. Pozadie plochy však bude mať čiernu farbu a služba Windows Update umožní inštaláciu iba dôležitých aktualizácií. Výzvy sa budú zobrazovať, pokým nevykonáte aktiváciu operačného systému.

Ak sa rozhodnete vykonať aktiváciu svojho produktu cez Internet, rozpozná sprievodca aktiváciou vaše pripojenie k Internetu a nadviaže zabezpečené pripojenie k serveru spoločnosti Microsoft, ktorého prostredníctvom bude odoslané vaše inštalačné ID. Vášmu počítaču bude späť odoslané potvrdzovacie ID, ktoré automaticky aktivuje systém Windows Server 2008. Tento proces obvykle trvá iba niekoľko sekúnd. Aktivácia systému Windows Server 2008 nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov umožňujúcich identifikáciu. Podrobnosti o tom, aké informácie sú pri aktivácii odoslané spoločnosti Microsoft, nájdete v technickom bulletine venovanom aktivácii produktov Windows Vista a Windows Server 2008 (US).

Ak chcete aktivovať systém Windows Server 2008 cez telefón, stačí zavolať na bezplatné** číslo, ktoré sa zobrazí na obrazovke. Inštalačné ID, ktoré je zobrazené na tej istej obrazovke, nadiktujete pracovníkovi oddelenia služieb zákazníkom, ktorý ho uloží do zabezpečenej databázy a odovzdá vám potvrdzovacie ID. Ihneď ako zadáte potvrdzovacie ID do počítača, bude proces aktivácie dokončený.

Registrácia produktu

Aktivácia produktu nie je to isté, čo registrácia produktu. Ako už bolo povedané, aktivácia produktu je povinná a nezhromažďuje žiadne informácie, pomocou ktorých by vás bolo možné identifikovať alebo kontaktovať. Registrácia produktu je naproti tomu úplne dobrovoľná. Môžete sa rozhodnúť pre účely registrácie poskytnúť určité osobné údaje, napríklad e-mailovú adresu. Registrácia vás oprávňuje na príjem informácií o aktualizáciách produktov a zvláštnych ponukách priamo od spoločnosti Microsoft. Všetky informácie získané pri registrácii sú bezpečne uložené a nikdy nie sú oznamované alebo podávané ďalším organizáciám.

Ochrana osobných údajov pri aktivácii produktu

Aktivačné údaje a všetky registračné údaje voliteľne poskytnuté spoločnosti Microsoft sú spoločnosti Microsoft odosielané prostredníctvom pripojenia zabezpečeného pomocou technológie SSL a uložené na bezpečnom mieste s obmedzeným prístupom. Počas procesu aktivácie sa zobrazí vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

* Aktivačné obdobie trvá 60 dní v prípade, že ste produkt zakúpili od maloobchodného predajcu či výrobcu OEM. Ak bol produkt získaný z iného zdroja, môže sa dĺžka aktivačného obdobia líšiť.
** Bezplatné telefónne čísla sú k dispozícii vo všetkých krajinách, kde to telefónna infraštruktúra umožňuje. Telefónne čísla sa zobrazia v prípade, že zvolíte aktiváciu cez telefón.