*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Podrobnosti o produkte

Pomocou prepojení nižšie vyhľadajte ďalšie informácie o produkte Windows Server 2008.

 • Prehľad produktu
  Poznajte, prečo Windows Server 2008 predstavuje pevný základ pre serverové a aplikačné úlohy a ponúka jednoduché nasadenie a správu.
 • Novinky
  Zoznámte sa s novinkami v produkte Windows Server 2008, medzi ktoré patria webové nástroje, virtualizačné technológie, vylepšenia zabezpečenia a nástroje pre správu.
 • Prečo inovovať?
  Prečítajte si 10 hlavných dôvodov pre inováciu na systém Windows Server 2008.
 • Najčastejšie otázky
  Získajte odpovede na otázky týkajúce sa systému Windows Server 2008.
 • Požiadavky na systém
  Uistite sa, že máte k dispozícii požadovaný hardvér a softvér pre Windows Server 2008.
 • Vzájomná funkčná spolupráca
  Preštudujte si informácie o možnostiach vzájomnej funkčnej spolupráce systému Windows Server 2008.
 • Prehľad vývoja produktu
  Prejdite si plány z hľadiska vývoja produktov radu Windows Server.