*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Nové a vylepšené funkcie v systéme Windows Server 2008 R2

V nižšie uvedenej tabuľke sú zhrnuté všetky nové a vylepšené funkcie v systéme Windows Server 2008 R2. Zároveň sú uvedené edície, ktoré príslušné funkcie zahŕňajú. Predstavenie noviniek nájdete na stránke Prečo inovovať.

Legenda:

   = nedostupné

   = dostupné

Nové/vylepšené funkcie

Enterprise

Datacenter

Standard

Web

Itanium

Foundation

HPC

Licenčné požiadavky

AD Rights Management Services

dostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupnédostupnénedostupné

Pokryté serverovou licenciou, ale sú vyžadované ďalšie licencie RMS CAL, podobne ako pri Desktop Services.

BranchCacheTM Content Server

dostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupnédostupnénedostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

BranchCacheTM Hosted Server

dostupnénedostupnénedostupnénedostupnénedostupnénedostupnénedostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

DirectAccess

dostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupnénedostupnénedostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

Hyper-VTM

dostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupnénedostupnédostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

Internet Information Services 7.5

dostupnédostupnédostupnédostupnédostupnédostupnédostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

Network Access Protection

dostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupnédostupnénedostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

Remote Desktop Services

dostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupnédostupnédostupné

Pokryté serverovou licenciou, ale sú vyžadované ďalšie licencie RDS CAL, podobne ako pri AD Rights Management Services.

Server Core

dostupnédostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupnénedostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

Server Manager

dostupnédostupnédostupnédostupnédostupnédostupnédostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

Windows Deployment Services

dostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupnédostupnédostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

Windows PowerShellTM

dostupnédostupnédostupnédostupnédostupnédostupnédostupné

Pokryté serverovou licenciou bez ďalších licenčných požiadaviek.

Pripravení na ďalší krok?

Další krok

Vyskúšajte
Windows Server 2008

Dokumenty na prevzatie

Datasheet

Datasheet
pdfxps

Technický přehled

Prečo nasadit
pdfxps

Virtualizace

Virtualizácia s Hyper-V
pdfxps