*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Porovnanie edícií podľa rolí servera

Legenda:

   = Nedostupné

   = Dostupné čiastočne/obmedzene

   = Plne dostupné

Server Role

Enterprise

Datacenter

  Standard  

Itanium

Web

Foundation

HPC

Active Directory Certificate Services

Plne dostupnéPlne dostupné

  Dostupné čiastočne/obmedzene1

NedostupnéNedostupné

  Dostupné čiastočne/obmedzene1

  Dostupné čiastočne/obmedzene1

Active Directory Domain Services

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéNedostupnéPlne dostupnéPlne dostupné

Active Directory Federation Services

Plne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéNedostupnéNedostupnéNedostupnéNedostupné

Active Directory Lightweight Directory Services

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéNedostupnéPlne dostupnéNedostupné

Active Directory Rights Management Services

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéNedostupnéPlne dostupnéNedostupné

Application Server

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéPlne dostupnéNedostupné

DHCP Server

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéNedostupnéPlne dostupnéPlne dostupné

DNS Server

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupné

Fax Server

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéNedostupnéPlne dostupnéNedostupné

File Services

Plne dostupnéPlne dostupné

  Dostupné čiastočne/obmedzene2

NedostupnéNedostupné

  Dostupné čiastočne/obmedzene2

  Dostupné čiastočne/obmedzene2

Hyper-V

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéNedostupnéNedostupnéPlne dostupné

Network Policy and Access Services

Plne dostupnéPlne dostupné

  Dostupné čiastočne/obmedzene3

NedostupnéNedostupné

  Dostupné čiastočne/obmedzene5

  Dostupné čiastočne/obmedzene3

Print and Document Services

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéNedostupnéPlne dostupnéNedostupné

Remote Desktop Services

Plne dostupnéPlne dostupné

  Dostupné čiastočne/obmedzene4

NedostupnéNedostupné

  Dostupné čiastočne/obmedzene6

  Dostupné čiastočne/obmedzene4

Web Services (IIS)

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupné

Windows Deployment Services

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéNedostupnéPlne dostupnéPlne dostupné

Windows Server Update Services (WSUS)

Plne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéNedostupnéPlne dostupnéPlne dostupnéPlne dostupné

1 Obmedzené na vytváranie certifikačných autorít – bez ďalších funkcií ADCS (NDES, Online Responder Service). Viac informácií nájdete v dokumentácii roly ADCS na lokalite TechNet.

2 Obmedzené na 1 samostatný koreňový adresár (standalone DFS root).

3 Obmedzené na 250 RRAS pripojení, 50 IAS pripojení a na 2 IAS Server Groups.

4 Obmedzené na 250 pripojení Remote Desktop Services.

5 Obmedzené na 50 RRAS pripojení, 10 IAS pripojení.

6 Obmedzené na 50 pripojení Remote Desktop Services.

Pripravení na ďalší krok?

Další krok

Vyskúšajte
Windows Server 2008

Dokumenty na prevzatie

Datasheet

Datasheet
pdfxps

Technický přehled

Prečo nasadit
pdfxps

Virtualizace

Virtualizácia s Hyper-V
pdfxps