*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Porovnanie edícií podľa technickej špecifikácie

Legenda:

   = nedostupné

   = dostupné

Špecifikácia

Web

Standard

Enterprise

Datacenter

Itanium

Foundation

     HPC

Cross-File Replication (DFS-R)

nedostupnénedostupnédostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupné

Failover Cluster Nodes (Nodes)

nedostupnénedostupné

16

16

8

nedostupnénedostupné

Fault Tolerant Memory Sync

nedostupnénedostupnédostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupné

Hot Add Memory

nedostupnénedostupnédostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupné

Hot Add Processors

nedostupnénedostupnénedostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupné

Hot Replace Memory

nedostupnénedostupnénedostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupné

Hot Replace Processors

nedostupnénedostupnénedostupnédostupnédostupnénedostupnénedostupné

IA64 RAM

nedostupnénedostupnénedostupnénedostupné

2 TB

nedostupnénedostupné

IA64 Sockets

nedostupnénedostupnénedostupnénedostupné

64

nedostupnénedostupné

Network Access Connections (IAS)

nedostupné

50

Neobmedzené

Neobmedzené

2

10

nedostupné

Network Access Connections (RRAS)

nedostupné

250

Neobmedzené

Neobmedzené

nedostupné

50

250

Remote Desktop Admin Connections

2

2

2

2

2

2

2

Remote Desktop Services Gateway

nedostupné

250

Neobmedzené

Neobmedzené

nedostupné

50

nedostupné

Virtual Image Use Rights

Guest

Host+1VM

Host+4VM

Neobmedzené

Neobmedzené

nedostupné

Host+1VM

X64 RAM

32 GB

32 GB

2 TB

2 TB

nedostupné

8 GB

128 GB

X64 Sockets

4

4

8

64

nedostupné

1

4

Pripravení na ďalší krok?

Další krok

Vyskúšajte
Windows Server 2008

Dokumenty na prevzatie

Datasheet

Datasheet
pdfxps

Technický přehled

Prečo nasadit
pdfxps

Virtualizace

Virtualizácia s Hyper-V
pdfxps